Pravočasno sporočeno stanje števila čebeljih družin - pogoj za pridobitev

01.03.2017 11:21:57
Ekonomika
Čebelarje, ki se pripravljajo na vlaganje za nepovratna sredstva na podlagi Uredbe o izvajanju programa ukrepov na področju čebelarstva v RS v letih 2017 – 2019 (tehnična pomoč čebelarjem – sofinanciranje nakupa opreme in pomoč čebelarjem začetnikom, racionalizacija sezonske selitve panjev, obnova čebeljega fonda (menjava čebeljih matic, subvencioniranje vzreje obveščamo, da so do sredstev upravičeni le, če so v letu 2016 poročali o stanju števila čebeljih družin na podlagi Pravilnika o označevanju čebelnjakov in stojišč  (Uradni list RS, št. 117/08, 55/13 in 92/15). V drugem odstavku 10. člena Pravilnika o označevanju čebelnjakov in stojišč je navedeno, da je potrebno podatke sporočiti najpozneje do 1. decembra. Ker ni navedene besede "do vključno 1. decembra" se bo upoštevalo pravočasno sporočeno stanje čebeljih družin do vključno 30.11.
Vsebino omenjene uredbe in pogoje  si lahko ogledate na sledeči spletni povezavi - uredba. Predstavitev ukrepov Tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev in Racionalizacija sezonske selitve panjev pa si lahko pogledate na sledeči povezavi: http://www.czs.si
Čebelarje opozarjamo, da so dolžni upoštevati Pravilnik o označevanju čebelnjakov in stojišč in pravočasno sporočati stanje.  Na ta način se lahko izognete težavam in slabi volji zaradi nepravočasno sporočenega števila čebeljih družin.
 
Tanja Magdič, svetovalka za ekonomiko pri JSSČ