Usposabljanja v marcu

28.02.2017 11:09:03
Izobraževanje
Vsa usposabljanja so namenjena vsem slovenskim čebelarjem. Člani ČZS morajo na usposabljanja obvezno prinesti izkaznico ČZS! Iz objektivnih razlogov bo urnik lahko naknadno spremenjen in dopolnjen. Vse spremembe bodo objavljene na naši spletni strani www.czs.si. Na usposabljanja o apitehničnih ukrepih, Smernicah dobrih higienskih navad (osnovne in obnovitvene) s seboj obvezno prinesite veterinarski dnevnik.
VF NVI izvaja znotraj Programa izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel izobraževanja v naslednjih vsebinskih sklopih: 1. sklop: Prepoznavanje bolezenskih znakov bolezni pri čebeljih družinah; 2. sklop: Ugotavljanje in zdravljenje najpogostejših bolezni pri čebeljih družinah; 3. sklop: Ukrepi za zaščito zdravja čebel s področja obvladovanja varoze; 4. sklop: Poznavanje zdravil za zdravljenje bolezni pri čebeljih družinah, sledljivost nabave in uporabe zdravil, ustrezno shranjevanje zdravil in neškodljivo odstranjevanje neporabljenih zdravil; 5. sklop: Pravilna uporaba zdravil za zdravljenje bolezni pri čebeljih družinah, vodenje in hranjenje evidenc; 6. sklop: Izobraževanje čebelarjev začetnikov s področja zdravstvenega varstva čebel.
 
POPRAVKI IN DOPOLNITVE URNIKA USPOSABLJANJ do dne 28. 3. 2017
Predavanje predvideno za 22. mar. ob 16.00 na temo Trženje čebeljih pridelkov in izdelkov v Čebelarskem domu, Levstikova 8b, Ilirska Bistrica odpade zaradi bolezni.
Predavanje g. Boštjana Noča predvideno za 30. mar. ob 18.00 na temo Čebelarjenje v AŽ-panju skozi leto s poudarkom na prekinitvi zalaganja v prostorih občine Rogatec, Pot k ribniku 4, Rogatec odpade zaradi bolezni.
 
URNIK USPOSABLJANJ ZA MESEC MAREC 2017 SE NAHAJA V SPODNJI PRILOGI.