Projekt »Kar sejemo, to žanjemo« nadaljujemo s setvijo sončnic

21.02.2017 21:11:48
Ekonomika
Projekt »Kar sejemo, to žanjemo«, ki je bil v zadnjih letih namenjen spodbujanju sejanja medovite ajde, bomo letos nadgradili s setvijo sončnic. Sončnice, ki jih pogosto videvamo kot okras vrtov, jih sejemo tudi kot kulturne rastline, ki jih lahko v celoti izkoriščamo in uporabimo vse dele rastline. So tudi bogata paša za čebele, semena sončnic pa so primerna tudi za uživanje, lahko rečemo, da so pomembna hrana za čebele, ljudi in živali. S svojo sončno rumeno barvo ustvarjajo čudovit videz krajine, ki nas navdaja s toplino, veseljem, življenjsko energijo,...
 
S sodelovanjem in povezovanjem partnerjev pri projektu »Kar sejemo, to žanjemo« smo v preteklih letih združili  prizadevanja za povečanje posejanosti ajde pa tudi prepoznavnosti in uporabe le-te v prehrani. Po podatkih Agencija RS za kmetijske trga in razvoj podeželja se je v zadnjih šestih letih posejanost ajde v hektarih povečala za več kot 8-krat (2011 – 527 ha, 2016 – 4.438 ha).
 
Primer dobre prakse in sodelovanja bomo letos nadgradili s setvijo sončnic. Zopet smo k sodelovanju povabili partnerje projekta »Kar sejemo, to žanjemo«, ki so svoje sodelovanje potrdili. Pridružile so se kmetijske šole, ki bodo sejale sončnice, to so: Biotehniški center Naklo, Grm, center biotehnike in turizma Novo mesto, Biotehniška šola Rakičan, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti v Celju, Šolski center Šentjur in Biotehniška šola Ptuj. Poleg sodelujočih šol projekt podpirajo še: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Semenarna Ljubljana d.o.o, Izobraževalni center Piramida Maribor in Biotehniška fakulteta.
 
Projekt bomo podprli tudi s promocijskimi aktivnostmi, o katerih vas bomo sproti obveščali. Tehnološka navodila za setev sončnic bodo pripravile strokovne službe   Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
 
S setvijo sončnic bomo naredili pomemben korak k ohranjanju narave in čebel!
 
 
Nataša Klemenčič Štrukelj