Zdravila za zatiranje varoj

09.07.2018 14:58:23
Tehnologija
Za zatiranje varoj pri čebeljih družinah uporabljamo različna zdravila, ki se razlikujejo med seboj po načinu aplikacije in načinu delovanja, učinkovitosti in puščanju ostankov zdravil v satju in čebeljih pridelkih. Zdravila, ki se uporabljajo pri čebelah, morajo vsebovati aktivne učinkovine, ki so dovoljene v Evropski uniji in morajo imeti dovoljenje za uporabo v Republiki Sloveniji. To so:

Formivar, MAQS, Thymovar, Api LifeVar, Varromed, Bayvarol, Polyvar, CheckMite, Varidol, Oxuvar in Api Bioxal. 


Zdravila  lahko kupite v veterinarskih ambulantah. Spisek ambulant, kjer prodajajo zdravila za varozo je skupaj z njihovimi povezavami na kontaktne podatke
dostopen na spletnih straneh ČZS in sicer na povezavi VETERINARSKE AMBULANTE

Pred zdravljenjem morajo biti čebele v dobrem stanju, imeti morajo dovolj hrane in vode, zdravil ne vstavljajte sredi največje dnevne vročine ali na deževen dan, ko so vse čebele v panju. Prav tako ne ponavljajte zdravljenja , če ni potrebno. Zdravila se uporabljajo v skladu z navodili proizvajalca in lečečega veterinarja.

Vsako zdravljenje je potrebno zabeležiti v Čebelarski dnevnik veterinarskih posegov s sledečimi podatki:

1. datum dajanja zdravila, posega
2. številko čebelnjaka, v katerem  se je opravil poseg
3. število čebeljih družin: 
4. ime danega zdravila:
5. način dajanja zdravila:
6. odmerek zdravila, ki ga je dal v panj:
7. karenca (od-do vključno):
8. ime priimek in podpis osebe, ki daje zdravilo:
9. dnevnik posegov, dokazila o nakupu, posedovanju in dajanju zdravil, skupaj z navodilom veterinarja, mora čebelar hraniti najmanj 5 let po zadnjem posegu.

Čebelarji moramo za zatiranje varoj uporabljati samo  registrirana zdravila !!!

Uporaba preparatov za zdravljenje, ki niso izdelani na način, ki bi zagotavljal njihovo ustreznost oz. je vsebina aktivnih kot tudi pomožnih učinkovin neznana, lahko predstavlja potencialno tveganje za potrošnika s stališča zauživanja medu čebel, ki so bila zdravljenja s tovrstnimi preparati. 
Za uspešno zatiranje varoj naj se čebelarji posvetujejo z veterinarji NVI. Njihove kontakte imate na razpolago na povezavi:http://www.czs.si/content/D8