Priprava načrta za čebelarska usposabljanja v programskem letu 2021

02.11.2020 13:53:46
Izobraževanje
IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA SVETOVALCEV SPECIALISTOV V LETU 2021
ČZS, JSSČ, želi s tem obvestilom pri čebelarskih društvih in območnih čebelarskih zvezah preveriti potrebo po izvedbi usposabljanj in svetovanj v organizaciji njenih svetovalcev specialistov s področja varne hrane, tehnologije in ekonomike čebelarjenja. V programu JSSČ kot tudi v programih PRO in ONS za leto 2021 je predvideno tudi določeno število posameznih usposabljanj in svetovanj (v preglednici), ki bodo po načelu enakomerne zastopanosti območij potekala po vsej Sloveniji. Povratna informacija s terena nam bo pomagala pri načrtovanju usposabljanj, zato vas vabimo, da svoje morebitne potrebe najpozneje do 20. novembra 2020 sporočite g. Marku Borku na e-naslov: marko.borko@czs.si ali po pošti na naslov ČZS. Pridržujemo si pravico do naknadnih sprememb načrta potrjenih usposabljanj glede na vsakokratno epidemiološko situacijo.
Specialisti JSSČ za tehnologijo čebelarjenja:
- Apitehnični ukrepi
- Delavnica za uporabo spletnih aplikacij za vnos in registracijo stojišč – SIRIS, GERK za upravljavce pašnih redov
- Tehnologija čebelarjenja z različnimi vrstami listovnih panjev
- Pridelava in predelava voska
Specialisti JSSČ za ekonomiko čebelarjenja:
- Izdelava razvojnih načrtov
- Možnosti pridobivanja in črpanja nepovratnih sredstev
- Priprava čebeljih pridelkov za prodajo in čebelarska zakonodaja s področja prodaje in trženja
- Trženje čebeljih pridelkov in izdelkov
- Izračun lastne cene
Specialisti JSSČ za varno hrano:
- Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu
- Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu – OBNOVITEV
- Označevanje in tehnologija pridelave medu
- Označevanje in tehnologija pridelave cvetnega prahu
- Označevanje in tehnologija pridelave propolisa
PRO in ONS
- Čebelje paše v Sloveniji
- Vzreja matic in ohranjanje kranjske čebele

ČEBELARSKA USPOSABLJANJA
ČZS želi pri čebelarskih društvih in območnih čebelarskih zvezah preveriti potrebo po izvedbi čebelarskih usposabljanj. Povratna informacija s terena bo organizatorjem v pomoč pri oblikovanju načrta usposabljanj v okviru ukrepa »Usposabljanja v čebelarstvu« v okviru Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022. Zato vas prosimo, da svoje potrebe najpozneje do 20. novembra 2020 sporočite g. Marku Borku na e-naslov: marko.borko@czs.si ali po pošti na naslov ČZS. Glede na razpoložljivo število ur usposabljanj in zbrane povratne informacije bomo po načelu enakomerne zastopanosti območij usposabljanja razporedili po vsej Sloveniji. Pridržujemo si pravico do naknadnih sprememb načrta potrjenih usposabljanj glede na vsakokratno epidemiološko situacijo. Čebelarskim društvom so na razpolago teme usposabljanj v naslednjih vsebinskih sklopih:
Biologija in oskrba čebeljih družin:
- Izbrana poglavja biologije čebel
- Oskrba čebeljih družin med letom
- Oskrba čebeljih družin za uspešno prezimovanje
- Oskrba čebel med letom po načelih dobre čebelarske prakse
Vzreja matic:
- Vzreja čebeljih matic
- Vzreja čebeljih matic – delavnica
Čebelje paše:
- Prepoznavanje medovitih rastlin
- Gozdne paše
- Sadjarstvo in čebelarstvo
- Terenski ogledi medonosnih rastlin in povzročiteljev gozdnega medenja
Podjetništvo in trženje:
- Čebelarski turizem
- Medena kulinarika – delavnica
- Apiterapija
- Zgodovina čebelarstva

TEČAJI ZA ČEBELARJE ZAČETNIKE
ČZS razpisuje tečaje za čebelarje začetnike, ki bodo predvidoma potekali od januarja do junija 2021 (teorija in praksa). Območne čebelarske zveze oz. čebelarska društva naj vlogo za izvedbo tečaja pošljejo najpozneje do 20. novembra 2020 g. Marku Borku na e-naslov: marko.borko@czs.si ali po pošti na naslov ČZS. Vloga mora vsebovati podatke o predvidenem kraju izvedbe tečaja in podatke za stik čebelarskega društva. V njej lahko navedete morebitne izvajalce učnega načrta tečaja v svojem okolju. Zaradi omejenih zmožnosti bo potrjen največ en tečaj na volilni okoliš ČZS. Območne zveze in ČD-je prosimo, da se glede določitve lokacije tečaja v posameznem volilnem okolišu dogovorijo med seboj. Po koncu razpisa, ko bo znan dokončen razpored tečajev v programskem letu 2021, bo v Slovenskem čebelarju in na spletni strani ČZS objavljen razpis za zbiranje prijav zainteresiranih kandidatov za tečaje.
ČZS