Slovenski čebelar 10-2020

28.09.2020 13:07:40
Slovenski čebelar
KAZALO
 
UVODNIK
Stanka Subotič
OBVESTILA ČZS
Čebelarska zveza Slovenije: Dobrodelni pohod in prireditev »Korak zase – korak za sladkorčke«
ZDRAVJE ČEBEL
prof. dr. Vlasta Jenčič, dr. vet. med., Alenka Jurić, dr. vet. med. in Lucija Žvokelj, dr. vet. med.: Zakonodaja na področju zdravil za zatiranje varoj (Varroa destructor) v državah Evropske skupnosti
IZ ZNANOSTI IN PRAKSE
Franc Šivic: Novice iz sveta
Aleš Bozovičar: Ocena čebelarske pašne sezone 2020
Vlado Auguštin: Strokovna razprava o ekološkem čebelarstvu
dr. Maja Ivana Smodiš Škerl: Zakaj nastane trotovec
dr. Andreja Kandolf Borovšak: Sladkorji v medu
Tanja Magdič: Kaj embalaža sporoča potrošnikom
Marko Borko: Botanični vrt 210 let varuh biološke raznolikosti – tudi čebel
Mojca Vizjak Pavšič: Andrej Šalehar: Anton Janša, prvi učitelj čebelarstva
doc. dr. Danilo Bevk: Temnokrili zemeljski čmrlj (Bombus argillaceus)
DELO ČEBELARJA
Ivan Esenko: Čebelarjeva opravila v oktobru
 
IZ VSEBINE
 
ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE: DOBRODELNI POHOD IN PRIREDITEV »KORAK ZASE – KORAK ZA SLADKORČKE«
Na Čebelarski zvezi Slovenije (ČZS) smo, v soboto, 12. 9. 2020, v sodelovanju s Pediatrično kliniko, Kliničnim oddelkom za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove ter Društvom za pomoč otrokom s presnovnimi motnjami izpeljali vseslovenski dobrodelni pohod in prireditev, s katero smo pomagali sladkorčkom – otrokom s sladkorno boleznijo …
 
PROF. DR. VLASTA JENČIČ, DR. VET. MED., ALENKA JURIĆ, DR. VET. MED. IN LUCIJA ŽVOKELJ, DR. VET. MED.: ZAKONODAJA NA PODROČJU ZDRAVIL ZA ZATIRANJE VAROJ (VARROA DESTRUCTOR) V DRŽAVAH EVROPSKE SKUPNOSTI
Varoja (Varroa destructor) zajeda v čebelji družini in je v čebelarstvu v svetu in pri nas najbolj pereč zdravstveni problem. Po zadnjih podatkih se varoja razen s hemolimfo prehranjuje predvsem z maščobnim telesom čebel in zalege ter slabi čebeljo družino in prenaša druge povzročitelje bolezni, predvsem viruse, tako da čeblja družina brez čebelarjeve pomoči slej ko prej propade. Da bi preprečili hitro razmnoževanje varoj in ohranili biološke lastnosti čebelje družine, je treba število varoj v čebelji družini neprestano spremljati in jih pravočasno zatirati.
 
FRANC ŠIVIC: NOVICE IZ SVETA
AVSTRIJA – V črevesju odrasle čebele je neki fosfolipid, ki preprečuje, da bi čebela zbolela za hudo gnilobo. Bacillus larvae, povzročitelj hude gnilobe, napada samo čebelje ličinke, ki te obrambne snovi nimajo …
 
ALEŠ BOZOVIČAR: OCENA ČEBELARSKE PAŠNE SEZONE 2020
Letošnjega leta si čebelarji ne bomo zapomnili samo po pandemiji covida-19, ampak tudi po ponovni zelo slabi čebelarski sezoni, ko posamezna območja v Sloveniji niso bila deležna niti grama medu. Ta območja so si še kako želela lanske kristalizacije medu, ki je vsaj ohranjala dobro stanje čebeljih družin …
 
VLADO AUGUŠTIN: STROKOVNA RAZPRAVA O EKOLOŠKEM ČEBELARSTVU
Ekološko čebelarjenje predstavlja obliko in način čebelarjenja, ki le počasi pridobiva večji pomen v slovenskem čebelarskem prostoru. Slovenija ima pestre naravne danosti z bogato krajinsko členitvijo, avtohtono kranjsko čebelo, različnimi tipi pokrajin in podnebji ter ima tako odlične možnosti za nadaljnji in pospešeni razvoj tega načina čebelarjenja …
 
DR. MAJA IVANA SMODIŠ ŠKERL: ZAKAJ NASTANE TROTOVEC
Družina postane trotovec, kadar matica, zaradi pomanjkanja semenčic, preneha zalegati oplojena jajčeca in zalega le še neoplojena, obenem pa delavke iz nekega razloga matice ne zamenjajo pravočasno. Drug razlog je nenadna izguba matice …
 
DR. ANDREJA KANDOLF BOROVŠAK: SLADKORJI V MEDU
Med je izjemno zapletena in raznovrstna zmes sladkorjev in drugih sestavin. Sladkorji spadajo med ogljikove hidrate ali saharide in predstavljajo glavno sestavino medu, kar 95 % suhe snovi. Poleg dveh glavnih sestavin glukoze (okrog 31,0 %) in fruktoze (38,5 %), ki predstavljata do 85,0 % vseh ogljikovih hidratov, se v medu najde še okrog 25 drugih oligosaharidov, tako di- (saharoza, maltoza, turanoza, izomaltoza, maltuloza, trehaloza, nigeroza, kojibioza), tri- (maltotrioza, melecitoza) in celo tetrasaharidov (stahioza) …
 
TANJA MAGDIČ: KAJ EMBALAŽA SPOROČA POTROŠNIKOM
Vloga embalaže že dolgo ni več le hranjenje in varovanje izdelka ter omogočanje dostave izdelka do uporabnika. Embalaža predstavlja zelo pomemben prodajni adut, saj vsebuje tako vizualne kot vsebinske elemente, ki potrošnika obveščajo o izdelku, ki ga kupuje. Največkrat je embalaža najpomembnejši element pri sporazumevanju s potrošnikom. Dokazano potrošnik kupuje izdelke, ki jih ne pozna, k nakupu pa ga motivira prav embalaža s pomočjo vizualnih komunikacijskih elementov. Embalažo lahko zelo spretno uporabimo za oglas, ki bo kupca pritegnil, da bo naš izdelek tudi kupil …
 
MARKO BORKO: BOTANIČNI VRT 210 LET VARUH BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI – TUDI ČEBEL
Botanični vrt Univerze v Ljubljani, ki deluje v okviru Biotehniške fakultete Botanični vrt ljubljanske univerze, ki deluje v okviru biotehniške in ga vodi doc. dr. Jože Bavcon, je 11. julija praznoval častitljivih 210 let obstoja. Vrt se ponaša s 5000 različnimi rastlinskimi vrstami iz Slovenije in sveta …
 
MOJCA VIZJAK PAVŠIČ: ANDREJ ŠALEHAR: ANTON JANŠA, PRVI UČITELJ ČEBELARSTVA
Pred 250 leti je cesarica Marija Terezija za prvega čebelarskega učitelja in potovalnega učitelja za čebelarstvo imenovala Antona Janšo, ki je svoj nauk utemeljil na znanju starih gorenjskih čebelarjev in velja danes za začetnika modernega čebelarstva ter organiziranega čebelarskega izobraževanja v svetovnem merilu. Cesarica je bila prepričana, da je čebelarstvo skriti vir za nacionalno blaginjo, ki ga ne prekaša nobena kmetijska panoga …
 
DOC. DR. DANILO BEVK: TEMNOKRILI ZEMELJSKI ČMRLJ (BOMBUS ARGILLACEUS)
Temnokrili zemeljski čmrlj ima podobno kot vrtni čmrlj dve rumeni progi, ki pa sta pri temnokrilem nekoliko širši. Konica zadka je bela …
 
IVAN ESENKO: ČEBELARJEVA OPRAVILA V OKTOBRU
Barvitih pročelij čebelnjakov v oktobru ne krasijo več polne brade čebel, tako kot so jih poleti. Posebej zjutraj, ko se megla še ni razblinila, jih bomo na žrelih panjev zaman iskali. Ven jih bo privabilo šele sonce, ki pa ta čas že občutno skopari s toploto. Opazno krajši dnevi zadržujejo v panjih čebele, ki se že pripravljajo na zimo. Skorajda bo napočil čas, ko ne bomo mogli več preverjati stanja v panjih, in samo ugibali bomo lahko, ali smo pokrmili zadostne količine sladkorja in ali smo bili zares učinkoviti pri ukrepih proti varozi. Nemalokrat nas bodo prevevali dvomi, ali imajo vse družine dobro matico in če so dovolj močne, da bodo kljubovale bližajoči se zimi, ki nam bo sama še najbolje povedala, kako smo poskrbeli zanje …