Izobraževanje po Uredbi 2020-Pivka

29.07.2020 8:45:00
Izobraževanje
Obvestilo za čebelarje o izvedbi programa izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel v okviru uredbe v programskem letu 2020
Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut bo v programskem letu 2020 na podlagi pogodbe z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravil izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel (Program ukrepov na področju čebelarstva v RS v letih 2020-2022, financiran iz sredstev državnega proračuna in proračuna EU, ukrep 'Zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze – izvedba prenosa znanja in praktičnih delavnic', pogodba št. 2330-20-000166).
Izobraževanja z naslovom Prenos znanja s področja zatiranja varoj ter praktični prikaz diagnostike napadenosti čebel z varojami in uporabe zdravil  bomo izvajali v juliju in avgustu 2020, predvsem v obliki praktičnih delavnic.
Urniki izobraževanj bodo objavljeni na spletnih straneh Veterinarske fakultete in Čebelarske zveze Slovenije. O izobraževanju bodo obveščena tudi čebelarska društva na lokaciji izvedbe izobraževanja, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
 
V mesecu juliju bo v Pivki izvedena delavnica na naslednji lokaciji:
  • 30.7.2020 ob 17h-Čebelnjak Osnovne šole Pivka, Prečna ulica 3, 6257 Pivka
     
Za udeležbo je potrebna informativna prijava (telefon: 041 740 805 ali na naslov: ivo.planinc@vf.uni-lj.si ).
Vsak udeleženec izobraževanja bo moral po zaključku izobraževanja izpolniti anketni vprašalnik. Dokazilo o udeležbi na izobraževanju v okviru tega ukrepa bo izdano le udeležencem, ki bodo podali zahtevo v pisni obliki. Potrdilo in spričevalo o izobraževanju bo poslano udeležencu po pošti na naslov njegovega stalnega prebivališča. O podrobnostih bodo udeleženci seznanjeni na samem izobraževanju. 
 
Lep pozdrav,
 
                                                                                   znan svet. dr. Matjaž Ocepek
                                                                                               predstojnik NVI