Nepovratna sredstva za čebelarje so še na voljo

15.07.2020 8:03:54
Ekonomika
Čebelarje obveščamo, da so na dan 13.7.2020 še vedno na razpolago nepovratna sredstva na razpisih Sofinanciranje čebelarske opreme in Racionalizacija sezonske selitve panjev, ki tako ostajata odprta. Čebelarji, ki izpolnjujete pogoje in ste ali imate namen v času od 1.8.2019 do najkasneje 31.7.2020 kupiti opremo iz seznama opredeljenega v razpisu ali opremo namenjeno prevozu čebel na pašo, tako lahko še vedno vlagate na ta dva razpisa do 31.7. oz. do porabe sredstev.
V okviru ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme se čebelarjem omogoča posodobitev čebelarstva, kar prispeva k izboljšanju stanja proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov ter s tem izboljšanje starostne strukture čebelarjev v Sloveniji. Skupna višina nepovratnih sredstev za ta ukrep je 319.584 evrov.
V okviru ukrepa  Racionalizacija sezonske selitve panjev se čebelarjem omogoča sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo. Cilj te podpore je posodobitev sredstev za prevoz čebel na pašo in dvig konkurenčnosti čebelarjenja. Skupna višina nepovratnih sredstev za ta ukrep je 30.000 evrov.

Vlogo je potrebno oddati s priporočeno pošto ali vložiti v vložišču Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja najkasneje do 31.7.2020. Vloge vložene po tem datumu bodo zavržene.

Dodatne informacije glede razpisa, pogojev in seznama opreme najdete na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 01/580 77 92. Vprašanja pa lahko zainteresirani čebelarji posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. Za pomoč pri izpolnjevanju vloge smo vam na voljo svetovalci JSSČ .

Tanja Magdič, svetovalka za ekonomiko pri JSSČ