Zamenjajte slabe matice!

09.07.2020 11:34:04
Tajništvo
Vstopili smo v zadnji del čebelarske sezone v kateri moramo veliko skrbi in dela posvečati zdravstvenemu stanju čebeljih družin in kvaliteti matic. Od tega bo v veliki meri odvisna moč družin jeseni, kako bodo čebele zimo prezimile in kakšen bo spomladanski razvoj.

S tem v zvezi predlagam, da ste pri pregledih svojih družin, med drugim pozorni tudi na količino in kvaliteto čebelje zalege. Če je le te malo, je ta presledkasta ali zaradi drugih vzrokov z družino niste zadovoljni (agresivna, počasen razvoj, podpovprečna pridelava medu …), je sedaj zadnji čas, da matico zamenjate. Pri tem priporočamo nakup matic pri odobrenih vzrejevalcih, ki izvajajo selekcijo pod nadzorom KIS in ČZS. Seznam le teh je dosegljiv na tej povezavi. Priporočamo nakup od najbližjega vzrejevalca.
Navodila za menjavo matic so v prilogi.
Dr. Peter Kozmus