Razpisa Sofinanciranje čebelarske opreme in racionalizacija sezonske selitve pa

08.07.2020 14:21:02
Ekonomika
Čebelarje obveščamo, da sta razpisa Sofinanciranje čebelarske opreme in Racionalizacija sezonske selitve panjev še odprta.
V okviru ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme se čebelarjem omogoča posodobitev čebelarstva, kar prispeva k izboljšanju stanja proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov ter s tem izboljšanje starostne strukture čebelarjev v Sloveniji. Skupna višina nepovratnih sredstev za ta ukrep je 319.584 evrov.
V okviru ukrepa  Racionalizacija sezonske selitve panjev se čebelarjem omogoča sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo. Cilj te podpore je posodobitev sredstev za prevoz čebel na pašo in dvig konkurenčnosti čebelarjenja. Skupna višina nepovratnih sredstev za ta ukrep je 30.000 evrov.

Dodatne informacije glede razpisa, pogojev in seznama opreme najdete na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 01/580 77 92. Vprašanja pa lahko zainteresirani čebelarji posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. Za pomoč pri izpolnjevanju vloge smo vam na voljo svetovalci JSSČ .