​Pregled stanja akacije na zahodu države z dne 6.4.2020

06.04.2020 22:32:14
Napoved medenja
Danes smo ponovno pregledali stanje akacije na območju Primorske. Glede na slabo vreme v preteklem tednu smo pričakovali veliko slabše stanje, kot smo ga dejansko videli. Pozeba je ponovno bila prisotna tudi v prejšnjem tednu vendar je v večji meri prizadela tista območja, ki so že bila predhodno prizadeta.
Najslabše jo je odneslo območje Vipave, kjer je akacija prizadeta v celoti. Tu so poganjki v večji meri že porjaveli in lahko že ob rahlem dotiku odpadejo.
Nekoliko bolje je na območju Ajdovščine, kjer je prizadeta akacija v nižini, v dolini in tudi v srednji legi. Neprizadeta je le v višjih legah tega območja.
Tudi na območje celotne Nove gorice je v nižjih legah akacija prizadeta. V višjih legah v višini vsaj nad 100 m nadmorske višine je stanje boljše in poganjki ne izkazujejo prizadetosti. Enako je tudi na območju Kojskega in Goriških Brd.
Nazaj v smeri proti Sežani v dolini Branice  je slika nekoliko slabša kljub temu, da so to kasnejše lege in je normalno razvoj nekoliko kasnejši so vidne poškodbe na poganjkih.  
Ena zgodnejših leg je tudi območje Kopra kateri je prejšnji teden kazal najmanj znakov posledic pozebe. No stanje v tem tednu je žal slabše. Tudi tu so jo relativno dobro odnesle le višje lege nad 100 mnv.
Kot kaže današnja slika nekaj upanja za medenje akacije na območju primorske še vseeno ostaja. Kakšnih zelo dobrih donosov glede na stanje žal ne moremo pričakovati lahko pa posamezna območja predvsem v višjih legah ponudijo soliden donos. Seveda ob tem, da računamo na ugodno vreme tudi v prihodnjih dneh in tednih ter v času samega cvetenja akacije. Hladni val, ki je za nami je nekoliko zaustavil razvoj zato ob trenutnem stanju pričakujemo cvetenje na zgodnjih lega tega dela države med 25. aprilom in 1. majem.
 
Naj medi!
 
Aleš Bozovičar, ONS