Kako izstavimo račun proračunskemu uporabniku?

06.04.2020 8:43:19
Ekonomika
Večinoma sedaj že veste, da vsak čebelar (vpisan v register čebelnjakov), ob upoštevanju dobre čebelarske prakse in smernic dobrih higienskih navad, zagotavljanju varnosti in sledljivosti po načelih sistema HACCP, lahko viške čebeljih pridelkov (medu, cvetnega prahu, matičnega mlečka, surovega propolisa, čebeljega voska) tudi proda in na željo kupca ali v primeru, da jih proda npr. pravni osebi, izstavi račun.
V primeru prodaje proračunskim uporabnikom (npr. šolam, vrtcem, občinam je treba račune izstavljati v elektronski obliki oz. t. i. e-račune. Če je število računov manjše (do 60 na leto), je mogoče e-račune vnašati ročno v spletni aplikaciji UJP-ja (Uprave za javna plačila: https://eracuni.ujp.gov.si ). Vnašanje prek tega portala je brezplačno, potreben pa je certifikat oz. digitalni podpis (ena od možnosti je Sigenca, ki jo uredite na vaši Upravni enoti - https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/fizicne-osebe/ ). S pomočjo digitalnega podpisa se registriramo v spletno aplikacijo UJP-ja. Aplikacija omogoča, da izberemo proračunskega uporabnika iz seznama (v kolikor ga na seznamu ni, potem ta oseba ni proračunski uporabnik in izstavitev ni mogoča). Druga možnost je vnašanje računov prek spletne banke ali pooblaščene osebe, vendar je ta postopek plačljiv.
Čebelar, ki svoje čebelje pridelke (primarne čebelje pridelke) prodaja tudi kje drugje kot na mestu pridelave in/ali ne končnemu potrošniku (šole, vrtci, polnilci, trgovine,..) mora biti vpisan tudi v Register živilskih obratov (RŽO). V RŽO se lahko vpišemo ob rednemu letnemu popisu stanja čebeljih družin (za leto 2020 – stanje na dan 15.4. in 31.10. moramo podatke sporočiti najkasneje do 1.12.2020). V tem primeru, čebelar, ki npr. prodaja čebelje pridelke na tržnici, preko interneta, jih oddaja polnilcem,… pa tudi če prodaja predelane čebelje pridelke (med z matičnim mlečkom, medico, medeni liker,…)… izpolni kvadratek za vpis v RŽO. 
V primeru, da bi pri izstavitvi e-računa potrebovali pomoč, se lahko obrnete na Tanjo Magdič (tanja.magdic@czs.si  ) ali računovodkinjo ČZS Petro Stropnik (petra.stropnik@czs.si).
 
Tanja Magdič, svetovalka za ekonomiko pri JSSČ