Urejamo problematiko tehničnih pregledov in registracije vozil za prevoz čebel

29.03.2020 20:25:42
Predsednik
Urejamo problematiko tehničnih pregledov in registracije vozil za prevoz čebel
 
ČZS bo v tem tednu s pristojnim Ministrstvom za infrastrukturo reševala tudi problematiko tehničnih pregledov in drugih postopkov glede registracije vozil za prevoz čebel. Poleg morebitnih novih vozil se v tem času ne da registrirati tudi odjavljenih vozil. Problematična so tudi tista vozila, ki jim je sedaj pretekla registracija in je potrebno njeno podaljšanje. Trenutno se je za ta vozila vlada podaljšala veljavnost prometnih dovoljen do 16. aprila 2020. Nujna bo kasnejša registracija teh vozil, ko bodo ta že na pasiščih, zato bomo skušali doseči, da se tem vozilom podaljša veljavnost prometnega dovoljenja do konca pašne sezone (septembra).

Boštjan Noč, predsednik ČZS