Oddaja zbirne vloge za leto 2020

19.03.2020 13:05:48
Ekonomika
Redni rok za oddajo zbirne vloge za leto 2020 poteka od 24. februarja do vključno 6. maja 2020, zamudni rok pa od 7. do vključno 31. maja 2020. Zaradi preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa pa se vnos zbirnih vlog za leto 2020 na lokacijah javne službe kmetijskega svetovanja prekine od ponedeljka, 16. marca, do preklica.
Zbirne vloge čebelarjem brez kmetijskih površin, ki se ukvarjajo samo s čebelarsko dejavnostjo ni potrebno oddajati. Zbirno vlogo pa je bilo doslej potrebno oddati v primeru, če se pripravljate za vlaganje na razpis za mladega prevzemnika. Zbirno vlogo vlagajo tudi čebelarji s kmetijskimi površinami, ki poleg čebeljih pridelkov na kmetijskih zemljiščih pridobivajo tudi druge kmetijske pridelke in imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji.

Tanja Magdič, svetovalka za ekonomiko