Oskrba čebel in čebelarjevo delo v marcu

18.03.2020 12:25:24
Tehnologija
Čebele v teh sončnih dneh v panje intenzivno  prinašajo vodo in nektar, na koški zadnjih nog pa tudi kepice cvetnega prahu. Vse te snovi so za razvoj čebelje družine nujno potrebne, saj so sestavina matičnega mlečka in hrane za nekaj dni staro zalego čebel delavk. Matice kranjske sivke imajo to lastnost da v spomladanskem času intenzivno zalegajo in tako do prvih gospodarsko izkoristljivih paš število čebel delavk znotraj družin hitro povečajo za nekaj deset tisoč, kar jim omogoča izkoriščanje paš in normalno delovanje družine tekom leta.
Kot že omenjeno pa je povečan obseg zaleganja povezan tudi s povečano proizvodnjo matičnega mlečka, posledično pa povečano potrebo po vodi, cvetnem prahu in nektarju ( oz. po porabi zalog hrane iz satja).
Z matičnim mlečkom čebele hranijo matico, ter čebeljo zalego v prvih dneh po izvalitvi kasneje pa le ta dobiva manj kvalitetno hrano. Voda je pri nastajanju matičnega mlečka pomemba ker predstavlja okrog 60 % njegove sestave. Poleg tega pa čebele vodo potrebujejo tudi za razstapljanje kristaliziranega medu v satju. Glede na lansko sezono je lahko tega medu v panjih kar nekaj, zato so potrebe čebel po vodi še dodatno povečane. Tisti čebelarji, ki tega še niste storili, postavite napajalnik za vodo ali pa čebelam zgotovite drug vir neoporečne vode ( več o pomenu vode in postavitvi napajalnika si lahko preberete v februarski številki revije Slovenski čebelar).
Cvetni prah, kateri je za čebele vir beljakovin, le te naberejo na številnih cvetočih rastlinah v okolici čebelnjaka. Ker pa v zgodnje spomladanskem obdobju čebele še ne letijo daleč,  izkoristijo le cvetove, kateri so od panja oddaljeni do nekaj 100 .m. Podobno pa je tudi pri virih nektarja. Le tega prav tako dobijo na cvetovih bližnjih rastlin. Ker pa  so viri razpoložljivega nektarja v naravi v tem času še razmeroma majhni, oziroma so manjši od potreb družine, je zaloga hrane v satju še vedno zelo pomemben vir hranil.

Zaradi nadpovprečno tople zime, je bila tudi aktivnost čebel v panjih večja kot v običajnih letih, kar se odraža predvsem pri večji porabi hrane. Le to so čebele potrebovale tako za ogrevanje panja kot tudi za krmljenje zalege in matice.  Pri nekaterih čebeljih družinah, predvsem pa pri lanskih narejencih in drugih rezervnih družinah opažamo, da lahko zaradi omenjenih dejavnikov, zalog hrane tudi primanjkuje oziroma jih je manj od potrebnih za normalen razvoj družine. Zavedati se moramo da je posledica vsakega pomanjkanja hrane takojšnja omejitev zaleganja, kar posledično pomeni manjše število čebel delavk čez mesec ali dva.
Zaloge hrane v čebeljih družinah, tako gospodarskih kot rezervnih, zato redno kontroliramo. Čebelje družine morajo imeti  ves čas na razpolago vsaj 7 kg zaloge hrane v stranskih satih in v vencih okrog zalege. V kolikor je zalog manj je najboljše da v takšne družine dodamo medene sate z nastrganimi pokrovčki. Če satov s hrano nimamo pa čebele nakrmimo s sladkorno raztopino v razmerju 3:2.  Za krmljenje lahko uporabimo tudi pogače, pri čemer se moramo zavedati da čebele za njihovo predelavo potrebujejo veliko vode. Nekateri avtorji pa uporabo pogač pri družinah ki jim hrane primanjkuje celo odsvetujejo, saj je odvzem oziroma predelava pogače dokaj počasen proces.
Pri dalj časa trajajočih temperaturah nad 15 stopinj C lahko opravimo  tudi prve posege, kot je pomik gnezda na sredino panja, čiščenje podnice, dodajanje že izdelanih satov poleg gnezda, ter kasneje v času cvetenja divje češnje tudi dodajnje satnih osnov.

Glede na to, da se ob trenutnih razmerah, ki vladajo v Sloveniji, odsvetuje vsakršno druženje in se priporoča, da ostanemo doma, pa lahko čebelarji čas namenimo tako delu v čebelnjaku kot tudi drugim pripravam na prihajajočo sezono. Izdelamo in zažičimo lahko satne okvirje in pripravimo drugo orodje in opremo katero bomo kasneje potrebovali.
Ker pa so zaradi sprejetih ukrepov odpadla tudi številna predavanja pa se lahko poslužimo tudi drugih gradiv, katera so dostopna na naši spletni strani. Poglejte si vsebine in filme na  strani Virtualnega svetovalca ( http://czs.si/interaktivni-svetovalec/ ), ostale čebelarske video vsebine ( https://www.youtube.com/channel/UC8yzw9n5jBS5ciWdTXPJgtg/videos ), na spletni strani pa je dostopen tudi zbornik predavanj Apislovenija 2020, ki med drugim vključuje tudi priročnik Dobre čebelarske prakse ( http://www.czs.si/objave_podrobno_czs/10674  ), ter številna druga promocijska in izobraževalna gradiva (http://www.czs.si/content/E1 , http://www.czs.si/content/E3 ) tarobsežnejša literaturo iz različnih področij čebelarstva, ki jo lahko naročite tukaj : http://www.czs.si/eshop/arti_pregled.php?sif_gr=5
 
Glede na trenutne vremenske razmere se bodo čebelje družine,  ki so  zdrave, močne in jim hrane ne primanjkuje, lahko dobro razvijale in iz narave dobile potrebne vire hrane za uspešen nadaljnji razvoj. A žal na vreme ne moremo vplivati zato lahko le upamo, da bo letošnja sezona boljša kot je bila lanska in da vreme za nas in naše čebele na pripravi kakšnega negativnega »presenečenja«.

Naj medi

Simon Golob
Svetovalec za tehnologijo čebelarjenja
JSSČ,  ČZS