Na Svetu za kmetijstvo in ribištvo v Brsulju o označevanju medu

28.01.2020 10:48:56
Varna hrana
Na prvem letošnjem zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo pod hrvaškim predsedstvom, ki se ga je včeraj, 27. januarja, v Bruslju udeležil državni sekretar dr. Jože Podgoršek, so bile v ospredju kmetijske točke, Hrvaška je predstavila program predsedovanja, Slovenija pa je na zasedanju skupaj s Portugalsko pozvala Evropsko komisijo k vzpostavitvi jasnejšega označevanja porekla mešanice medu.
 
V okviru točke Razno je Slovenija s podporo enakomislečih držav pozvala Evropsko komisijo k vzpostavitvi jasnejšega označevanja porekla mešanice medu oziroma k spremembi evropske Direktive o medu 2001/110/ES, saj le-ta po mnenju Slovenije potrošnikom trenutno ne zagotavlja zanesljivih informacij o izvoru medu. Direktiva pridelovalcem in proizvajalcem medu med drugim nalaga obveznost označevanja države izvora medu. V primeru, da je mešanica medu po poreklu iz več kot ene države članice ali tretje države, se proizvod lahko označi kot »mešanica medu iz držav EU«, »mešanica medu iz držav, ki niso članice EU« ali »mešanica medu iz držav članic EU in držav, ki niso članice EU«. Ker tovrstno označevanje mešanic medu potrošnikom ne zagotavlja izčrpnih in nedvoumnih informacij o izvoru medu, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na pobudo Čebelarske zveze Slovenije začelo z aktivnostmi za morebitno spremembo direktive o medu v delu, ki določa označevanje mešanic medu (s poreklom iz več držav). 
Po besedah dr. Podgorška bo »sprememba direktive pripomogla tudi k preprečevanju razlikovanja med potrošniki glede kakovosti informacije o hrani, do katere imajo dostop, pogojuje pa jo cena proizvoda. Potrošnik, ki se odloči za nakup cenejšega medu, ni manj vreden in je upravičen do enako kakovostne informacije o poreklu kot tisti, ki lahko kupi dražji oziroma konkretneje označen med.« Označevanje porekla mešanic medu je pomembna tema za države članice, ki so najpomembnejše in največje pridelovalke medu v EU. Pobuda je prijela močno podporo v Svetu EU. Pisno jo je predhodno podprlo 16 držav članic (Bolgarija, Češka, Ciper, Estonija, Francija, Grčija, Italija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Španija). Na zasedanju Sveta pa so tudi Avstrija, Danska, Luksemburg, Malta, Nemčija, Švedska izrazile naklonjenost reviziji pravil za označevanje porekla mešanic medu. Komisar za kmetijstvo Wojciechowski je napovedal preučitev oziroma naslovitev te tematike v okviru Strategije »Od vil do vilic«.
 
Vir: https://www.gov.si/novice/2020-01-28-na-svetu-eu-za-kmetijstvo-in-ribistvo-slovenija-pozvala-k-jasnejsemu-oznacevanju-porekla-medu-35518/