Slovenski čebelar 2-2020

24.01.2020 9:39:27
Slovenski čebelar
KAZALO
 
UVODNIK
Aleš Bozovičar
VOLITVE ČZS
IZ ZNANOSTI IN PRAKSE
Franc Šivic in Marko Borko: Novice iz sveta
Boštjan Noč: Pobuda za enotno označevanje točnega porekla medu v EU – enakovredna projektu Svetovni dan čebel!
Lucija Žvokelj, dr. vet. med., Anita Vraničar Novak, dr. vet. med. in Jerica Vreček Šulgaj, dr. vet. med.: Antibiotiki v čebelarstvu
Vlado Auguštin: Pomen vode za čebele
Vlado Auguštin: Spomladansko krmljenje čebel
dr. Janez Prešern: Genetika in dedovanje pri čebelah
Nataša Lilek: Kaj je pokazala analiza čebeljih pridelkov?
doc. dr. Danilo Bevk: Svetli in temni zemeljski čmrlj (Bombus lucorum/terrestris)
DELO ČEBELARJA
Ivan Esenko: Čebelarjeva opravila v februarju
IZ ČEBELARSKIH DRUŠTEV
OBVESTILA ČZS
OGLASI
V SPOMIN
 
IZ VSEBINE
 
FRANC ŠIVIC IN MARKO BORKO: NOVICE IZ SVETA
AVSTRIJA – Pri naših severnih sosedih čebelari približno 29.000 čebelarjev z okoli 370.000 čebeljimi družinami, povprečni letni donos medu pa znaša dobrih 5000 ton …
FRANCIJA – Francosko podjetje Beelife je razvilo pametni panj Cocoon, ki s pomočjo sodobne tehnologije in sončne energije varuje čebelje družine pred varojami …
 
LUCIJA ŽVOKELJ, DR. VET. MED., ANITA VRANIČAR NOVAK, DR. VET. MED. IN JERICA VREČEK ŠULGAJ, DR. VET. MED.: ANTIBIOTIKI V ČEBELARSTVU
Ostanki antibiotikov ali kemoterapevtikov so v medu prisotni, kadar jih čebelam doda čebelar. Čebelam jih poklada z namenom preprečitve ali zdravljenja izbruhov bakterijskih bolezni čebel (najpogosteje hude gnilobe čebelje zalege). Ravnanje čebelarja, ki uporablja antibiotike, je skrajno nedopustno dejanje, saj prikriva bolezen čebel in ogroža potrošnika …
 
VLADO AUGUŠTIN: POMEN VODE ZA ČEBELE
Čebele potrebujejo za svoj razvoj tudi vodo. Ta jih je, poleg nektarja in cvetnega prahu, spremljala skozi dolgih 70 milijonov let njihovega razvoja. Potrebujejo jo za topljenje kristaliziranega medu in za pripravo hrane. Prav tako jo uporabljajo v hudi poletni vročini za hlajenje. Čebelja družina tako v celem letu porabi več deset litrov vode. Vodo v panj prinašajo čebele v svojih mednih želodčkih …
 
VLADO AUGUŠTIN: SPOMLADANSKO KRMLJENJE ČEBEL
Spomladansko krmljenje čebel je tema, o kateri se pogosto krešejo mnenja čebelarjev. Številni čebelarji namreč hvalijo spomladansko krmljenje čebel s pogačami, drugi priporočajo sladkorni sirup, tretji pa nasprotujejo kakršnemu koli krmljenju. Pri krmljenju čebel moramo upoštevati praktične izkušnje, znanstvena stališča, najbolj a potrebe čebel. Dejstvo je, da čebelje družine z zadostno zalogo medu in cvetnega prahu ne potrebujejo nikakršnega krmljenja …
 
DR. JANEZ PREŠERN: GENETIKA IN DEDOVANJE PRI ČEBELAH
Svatbeni let mlade matice je enkraten dogodek v njenem življenju: od nabora »spoznanih« trotov je odvisna prihodnost njene družine. V prispevku bomo pogledali osnove genetike in dedovanja …
 
NATAŠA LILEK: KAJ JE POKAZALA ANALIZA ČEBELJIH PRIDELKOV?
V skladu z Uredbo o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017–2019 in Programa podpore laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov so se v okviru tretjega sklopa v letu 2019 izvajale analize čebeljih pridelkov (cvetni prah, propolis in vosek) na prisotnost ostankov akaricidov kumafosa, timola ter razpadnih produktov amitraza …
 
DOC. DR. DANILO BEVK: SVETLI IN TEMNI ZEMELJSKI ČMRLJ (BOMBUS LUCORUM/TERRESTRIS)
Svetli zemeljski čmrlj je najpogostejša vrsta čmrlja pri nas in za večino ljudi je to najbolj tipičen predstavnik čmrljev. Zelo podoben mu je manj pogost, a vseeno precej razširjen temni zemeljski čmrlj …
 
IVAN ESENKO: ČEBELARJEVA OPRAVILA V FEBRUARJU
Tudi za februar velja, da čebele še najbolj potrebujejo mir, zato jih ne vznemirjajmo z nepotrebnim preverjanjem. Dnevi se v tem mesecu že občutno podaljšajo, kar pomeni, da bodo prve tople in sončne dni izkoristile, da bodo izpraznile svoja prebavila. Takšni dnevi so težko pričakovani tudi za čebelarja, kajti čistilni izlet je prvi resni kazalnik stanja v panjih, ki so v zimskem času za čebelarja nedotakljivi …