Čebelarji ČD Rakek uspešno zaključili leto 2019.

20.01.2020 11:48:00
Tajništvo
Čebelarji ČD Rakek so uspešno zaključili leto 2019 in vstopajo v 115. leto delovanja. Na občnem zboru so ocenili svoje delo za lani ter zastavili program za letos.
Iz programa dela in poročila predsednice razberemo, da so uspešno zaključili in izvedli vse zastavljene naloge. Udeležili so se dnevov čebelarstva »API SLOVENIJA« v Celju, čebelarskega praznika na Ravnah na Koroškem in izleta na Krvavec. Na področju usposabljanja so se udeleževali posameznih usposabljanj. Pri tem so izstopal mesečni debatni večeri, kot oblika usposabljanja in sprotnega medsebojnega infotrmitranja čebelarjev, ki jih je vodil čebelarski mojster Boris Seražin.
Poudarek del pa je bil pri izvedbi Dneva odprtih vrat pri našem čebelarju Vasiliju Škrlj v Begunjah, izvedba strokovnega srečanja s piknikom čebelarjev v Dovcah, vključenih v ZČD Cerknica, Sodelovali pri Slovenskem zajtrku v šoli in vrtcu.
Osrednja prireditev pa je bila predstavitev in izdaja knjige »Kronika čebelarstva na Rakeku«.
Vendar pa knjiga ne bi izšla, če ne bi pridobili donatorjev, ki so nam donirali sredstva za izdajo knjige, za kar jim gre zahvala vseh čebelarjev. Še posebna zahvala gre županu Občine Cerknica Marku Ruparju in delovni organizaciji Most ter grafičnemu oblikovalcu Juriju Koščaku in fotografu Ljubu Vukeliču.
 
Podelili so tudi dve priznanji, in sicer Juriju Koščaku priznanje Antona Janše III. stopnje za aktivno sodelovanje pri delu ČD Rakek in še posebej za njegov prispevek pri izdaji knjige. KRONIKE ČEBELARSTVA NA RAKEKU ter delovni organizaciji MOST d. o. o. za sponzoriranje ob izdaji knjige KRONIKA ČEBELARSTVA NA RAKEKU, nakupu majic in ostalih dejavnosti društva.
 
Na zaključku so sprejeli nov program dela za leto 2020, z željami po boljši medeni letini od lanske.
 
NAJ MEDI!                                                                                       Miroslav Juvančič
 

Fotografije