Sporočilo za javnost-označevanje točnega porekla medu v EU

15.01.2020 14:14:11
Tajništvo
Pobuda za enotno označevanje točnega porekla medu v EU–  enakovredna projektu Svetovni dan čebel!
Zakorakali smo v leto 2020 in če se na kratko ozremo v leto 2019 lahko rečemo, da skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) nadgrajujemo dosedanje delo in razvijamo skupno čebelarsko zgodbo. Ministrica dr. Aleksandra Pivec podpira čebelarske projekte in pobude, tako smo v letu 2019 skupaj realizirali številne projekte, med drugim pripravili program EU ukrepov 2020-2022, pripravili pravilnika o varozi in hudi gnilobi (sprejeta bosta v kratkem), pripravili podlage za projekt Zlata čebela, uspešno izpeljali 2. praznovanje svetovnega dne čebel v Sloveniji in Rimu. Čebelarji smo dobili pomoč za slabo čebelarsko letino, ministrstvo podpira povračilo trošarin za energente za prevoz čebel in znižano stopnjo DDV na zdravila za čebele (žal podpore ni pri pristojnih ministrstvih),  … seveda je tudi odprtih še nekaj zadev kot so ogroženost čebel v EU, dopolnilne dejavnosti, legalizacija apiterapije, vzpostavitev muzeja kranjske čebele, pašni redi in pašni kataster, …
Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) si že dolgo časa prizadeva za promocijo čebelarstva, prenosa znanja in zagotavljanja kakovosti čebeljih pridelkov v svetovnem merilu. Prizadevamo si za osveščenost prebivalstva o pomenu čebelarjev, čebelarstva in čebel za ohranjanje biodiverzitete, preprečevanje svetovne lakote in spodbujanju gospodarstva, predvsem v okolju malih, družinskih kmetij. Naše pobude so uspešne, lani smo že drugo leto v okviru OZN praznovali Svetovni dan čebel.
V letu 2019 je ČZS na ministrico dr. Aleksandro Pivec naslovila pobudo, da kot država Slovenija v EU damo pobudo, da se ves med na tržišču označuje s točno navedbo države porekla. Pobuda ČZS je bila zelo drzna in za marsikoga v prvi fazi neuresničljiva, bolj pobožna želja, včasih celo deležna ciničnih besed,  … Na srečo ne za ministrico dr. Aleksandro Pivec, ki  je bila nad pobudo takoj navdušena in skupaj s sodelavci takoj pričela z realizacijo le-te.
Veseli nas izjava za javnost MKGP, ki napoveduje, da bo Slovenija na zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo 27. januarja v Bruslju  skupaj s Portugalsko predstavila pobudo za označevanje točnega porekla medu.
Trenutno direktiva o medu 2001/110/ES pridelovalcem in proizvajalcem medu med drugim nalaga obveznost označevanja države izvora medu. V primeru, da je mešanica medu po poreklu iz več kot ene države članice ali tretje države, se proizvod lahko označi kot »mešanica medu iz držav EU«, »mešanica medu iz držav, ki niso članice EU« ali »mešanica medu iz držav članic EU in držav, ki niso članice EU«. ČZS meni, da taka informacija potrošniku  ne pove ničesar o poreklu medu, izkušnje pa kažejo, da je ta informacija potrošnikom zelo pomembna in da se s trenutnimi označbami marsikdaj potrošnike tudi zavaja.
Pobuda za enotno označevanje medu po točni državi porekla je  enakovredna oziroma za čebelarja in potrošnike medu ta trenutek še konkretnejša od projekta svetovni dan čebel. To je prvi in odločilen korak h koncu zavajanja potrošnikov  in zaščiti čebelarjev pred nelojalno konkurenco. Potrošnik si zasluži, da je seznanjen s točnim poreklom medu, če pa je mešanica medu različnih držav, pa naj se navede med katerih držav je mešanica  vsebuje in koliko % posameznega medu posamezne države je v mešanici medov. Slovenija bo s predstavitvijo pobude v EU ponovno dokazala, da smo kljub teritorialni majhnosti pravzaprav veliki..., veliki s konkretnimi pobudami, ki jih strokovno podkrepimo in jih v skupno dobro vseh predložimo pristojnim institucijam. Slovenija, MKGP, ministrica dr. Aleksandra Pivec in vse strokovne službe  z napovedano predstavitvijo  pobude pristojnim v EU dokazujejo, da je Slovencem mar za potrošnike in čebelarje ter da si kljub svoji majhnosti upamo biti predlagatelji plemenite pobude v želji po zaščiti potrošnikov in čebelarjev v celi EU. Lahko rečemo, da  gre za ZGODOVINSKO pobudo, ki bo pustila trajne sledi.
Verjamem in prepričan sem da se bodo pristojni v EU končno postavili na stran potrošnikov in čebelarjev in pobudo Slovenije podprli!  Slovenski čebelarji se zahvaljujemo vsem, ki so pobudo ČZS pripeljali do te faze, da bo predstavljena v EU in verjamemo, da bo v nadaljevanju tudi sprejeta.
 
Čebelarska zveza Slovenije
Noč Boštjan , predsednik