Razpis za izbor upravičencev za postavitev učnih čebelnjakov za delovanje če

13.12.2019 11:03:40
Tajništvo

Čebelarska zveza Slovenije in Prva osebna zavarovalnica (www.prva.si) vabita čebelarska društva, pri katerih delujejo čebelarski krožki (v nadaljevanju: upravičenci), da v skladu s tem javnim razpisom in razpisno dokumentacijo oddajo vlogo za izbor predvidoma treh upravičencev za dobavo in postavitev tipiziranega učnega čebelnjaka, čebeljih panjev in čebeljih družin. Rok za oddajo vloge je 20.01.2020.

DOKUMENTACIJA JE V PRILOGI
Lidija Senič, vodja služb