DAN ČEBELARSKEGA TURIZMA 2019

09.12.2019 22:22:52
Ekonomika
V petek 6. decembra 2019 je v prostorih Čebelarske zveze Slovenije potekal 14. posvet ob dnevu čebelarskega turizma. ČZS, JSSČ dogodek organizira že tradicionalno. To je odlična priložnost za spoznavanje dobrih praks čebelarskega turizma in možnosti, ki nam jih ponuja tovrstna dejavnost.

V uvodnem nagovoru je g. Boštjan Noč, predsednik ČZS, pozdravil obiskovalce posveta in izpostavil dosežke na področju čebelarstva. Ta mesec bo minilo dve leti odkar je OZN na slovensko pobudo razglasil Svetovni dan čebel. Poudaril je, da smo slovenski čebelarji pionirji na področju apiturizma v svetu. Smo prvi in edini na svetu, ki imamo certificirane čebelarske turizme, imamo čebelarski muzej in veliko čebelarskih učnih poti. V okviru ČZS deluje sekcija za apiturizem, za katero želimo, da preide v bolj profesionalno obliko delovanja. Pred nami pa je še kar nekaj izzivov in projektov kot npr.: Čebelarski muzej Radovljica bo prenovil svojo čebelarsko zbirko, pripravlja se Muzej kranjske čebele v Višnji gori, v Mariboru pripravljajo projekt modernega apiterapevtskega centra, v Ljubljani bodo  postavili kopijo Plečnikovega čebelnjaka,…  Sledimo tudi enemu od ciljev, oz. pobudi, da se slovensko čebelarstvo v letu 2021 vpiše na seznam UNESCO, je v uvodu še izpostavil g. Noč.
 
Posebna gosta posveta sta bila g. Damjan Stanonik, državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in  ga. Helena Cvikl, v. d. generalne direktorice Direktorata za turizem. G. Stanonik je poudaril, da bi bilo smiselno povezati čebelarski turizem še z kmečkim in ekološkim turizmom. Ga. Cvikel pa je izpostavila pomen apiturizma, kot inovativne poslovne priložnosti, saj trendi v turizmu v zadnjih letih kažejo, da bo naraščalo povpraševanje po doživetjih v neokrnjeni naravi, kamor sodi tudi apiturizem.
 
Med inovativne primere čebelarskega turizma sodi tudi projekt »Honey Paradise«, ki je bi s strani Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prepoznan kot inovativen integralni turistični produkt. Gre za luksuzne hiške, čebelnjake namenjene oddihu. Spanje in sladke sanje v čebelnjaku je predstavila ga.  Martina Cizel iz Term Paradiso. Kot je povedala, se terme nahajajo na jugo – vzhodu Slovenije, v neposredni bližini Brežic. Terme Paradiso so ene mlajših term  v Sloveniji, ki se ponašajo z mogočnim termalnim kompleksom, savnami, wellness centrom. V letošnjem letu pa so svojo ponudbo nadgradili še z medeno pravljico, s katero so  želeli ustvariti avtentični produkt, izboljšati kakovost in pestrost ponudbe, vključili so lokalno ponudbo in povečali osveščenost o pomenu čebel.  Ponudba obsega tri glamping hišice, vsaka za štiri osebe. Pred hišicami so zasajene medovite rastline. Ponujajo tudi pakete s čebeljimi pridelki in izdelki, kot so zajtrk s košarico z medenimi dobrotami, masaže z medom, obisk lokalnega čebelarje,…
 
Ga. Maja Lampret je predstavila razvojne načrte občine Ivančna Gorica v povezavi s kranjsko čebelo. Povedala je, da je občina razmeroma mlada, da pa se že uvršča med razvojno najbolj prodorne občine. Hiša kranjske čebele zajema prenovo stare šole, v kateri bo muzej kranjske sivke, zasnovan na sodoben, interaktiven način. Pomemben del  te hiše so doživetja, obsegala pa bo muzej, hostle, TIC in gostinsko ponudbo. Cilj celotnega projekta je spoznavanje in komuniciranje tematik povezanih s kranjsko čebelo. 
 
Čebelarstvo Kokl se ponaša z dolgoletno družinsko tradicijo, imajo pa tudi že večletne izkušnje s čebelarskim turizmom. G. Tomaž Kokl, ki je sodeloval na predstavitvi je povedal, da  čebelarijo v stacionarnem čebelnjaku v Potočah pri Preddvoru, čebele pa tudi prevažajo. Ukvarjajo se s pridelavo vseh vrst medu, cvetnega prahu, medenega likerja, propolisa in izdelkov iz čebeljega voska. Pred 15 leti so se začeli ukvarjati s čebelarskim turizmom. Za obiskovalce si vzamejo čas in se prilagodijo vsaki skupini posebej. Organizirajo dneve odprtih vrat. Obiski trajajo od 45 minut do 2 uri, po potrebi tudi več. Predstavitev pričnejo s pokušino,  nadaljujejo s predstavitvijo družinske tradicije, kranjske čebele. Predstavijo čebelarjenje skozi zgodovino in pridelavo čebeljih pridelkov, sledi ogled učnega čebelnjaka, medovitega vrta, izvajajo delavnice za otroke in na koncu ogled čebelarske sobe z možnostjo nakupa čebeljih pridelkov. 
 
Čebelarski turizem zagotovo ima priložnost, pri tem pa ne smemo pozabiti na pomen trženja! Pri trženju je pomembno, da imamo zgodbo in v veliki večini primerov si zgodbo morajo izmisliti, medtem ko slovensko čebelarstvo zgodbo ima! Priložnosti na področju trženja je predstavil g. Mladen Ljubišić, ki ima bogate izkušnje s področja trženja turizma, saj je bil do nedavnega vodja informacijske pisarne STO v Londonu.  Turisti danes vse bolj iščejo doživljajski turizem in se želijo  tudi aktivno vključiti, kot npr. postati čebelarji za en dan. Poudaril je pomen čebeljih pridelkov in izdelkov,  ki niso samo dodana vrednost, temveč  luksuz. Slovenija ne bo nikoli destinacija za masovni turizem, ker nimamo kapacitet, niti logističnih povezav, imamo pa svojo zgodbo, naravne danosti, ki lahko prinašajo zelo velike komercialne učinke. Zgodba je osnova vsakega marketinškega pristopa, tudi v čebelarstvu razvajajmo turiste z zgodbami, ki jih v čebelarstvu ne manjka, je še poudaril.
 
Čebelarska zveza Slovenije že deveto leto zapored organizira natečaj za izbor čebelam najprijaznejše občine s ciljem, da nagradi občine za dobro sodelovanje s čebelarji na njihovem območju in spodbudi ostale občine k bolj aktivnemu sodelovanju s čebelarji.  Na posvetu smo podelili priznanja trem občinam, ki so bile nominirane kot čebelam najprijaznejše v letu 2019, na predloge čebelarskih društev. Priznanje za 3. mesto v letu 2019 je prejela Občina Beltinci, za 2. mesto je prejela Občina Žirovnica in za 1. mesto Mestna  Občina Ljubljana.
Partnerica v projektu za izbor čebelam najprijaznejše občine v letu 2019 je Semenarna Ljubljana, ki je trem najboljših občinam podarila  različne semenske vrečice medovitih semen.
Vsem trem občinam in čebelarskim društvom, ki so občine predlagali, iskreno čestitamo in želimo še naprej vrsto uspešnih projektov in medsebojnega sodelovanja.
 
Izhodišča za strategijo čebelarskega turizma je predstavila ga. Verena Štekar – Vidic.  Delovna skupina je oblikovala pet ciljev: apituristična ponudba naj bo čim bolj razširjena in v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, povečati število ponudnikov čebelarskega turizma, oblikovanje profesionalnih turističnih programov in paketov, izobraževanje profesionalnih čebelarskih turističnih vodičev in osveščanje strokovnih izobraževalnih inštitucij o apiturizmu.
 
Posvet smo zaključili s predstavitvijo izobraževanja za čebelarsko-turističnega inštruktorja, ki ga je predstavila ga. Dominika Koritnik Trepel iz Združenja profesionalnih turističnih vodnikov.

Prireditev smo popestrili s kulturnim programom in prikazom aranžiranja čebeljih pridelkov. Obiskal pa nas je tudi Sv. Miklavž s spremstvom in podelil blagoslov čebelam, čebelarjem, dobri letini,..
 
 
 

Fotografije