Slovenski čebelar 12-2019

22.11.2019 10:19:03
Slovenski čebelar
KAZALO
 
UVODNIK
Maša Žagar
ZDRAVJE ČEBEL
Boštjan Noč in mag. Andreja Kandolf Borovšak: Antibiotiki so v čebelarstvu prepovedani že vrsto let
Mateja Ratiznojnik, dr. vet. med., Alenka Jurić, dr. vet., med., mag. Vida Lešnik, dr. vet. med., mag. Ivo Planinc, dr., vet. med. in Suzana Skerbiš, dr. vet. med.: Zimsko zatiranje varoj
dr. Metka Pislak Ocepek, Suzana Skerbiš, Mojca Pibernik in dr. Danilo Bevk: V Sloveniji smo našli orientalskega sršena (Vespa orientalis)
IZ ZNANOSTI IN PRAKSE
Franc Šivic: Novice iz sveta
mag. Andreja Kandolf Borovšak, Nataša Lilek in Tanja Magdič: S strokovnih predavanj Apimondie
Nataša Lilek: Karakterizacija čebeljih pridelkov (II. del)
mag. Andreja Kandolf Borovšak: Voda v medu in fermentacija medu
Marko Goličnik: Univerzalna čebelarska kozica
Damjana Cvetko: Čebela v svetu pregovorov
Andrej Šalehar, Janez Gregori: Janševi čebelarski pripomočki na naslovnici knjige iz leta 1774
Mojca Medved Ladinek: Strokovna ekskurzija apiterapevtov
dr. Andrej Gogala: Velika steblikarka (Ceratina chalcites)
DELO ČEBELARJA
dr. Peter Kozmus: Čebelarjeva opravila v decembru
IZ ČEBELARSKIH DRUŠTEV
OBVESTILA ČZS
OGLASI
V SPOMIN
 
IZ VSEBINE
 
BOŠTJAN NOČ IN MAG. ANDREJA KANDOLF BOROVŠAK: ANTIBIOTIKI SO V ČEBELARSTVU PREPOVEDANI ŽE VRSTO LET
Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) je v letu 2006 je izdala Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu (Smernice), v katerih povzema dobro čebelarsko prakso ter zakonodajo za pridelavo varnih in kakovostnih čebeljih pridelkov …
 
MATEJA RATIZNOJNIK, DR. VET. MED., ALENKA JURIĆ, DR. VET., MED., MAG. VIDA LEŠNIK, DR. VET. MED., MAG. IVO PLANINC, DR., VET. MED. IN SUZANA SKERBIŠ, DR. VET. MED.: ZIMSKO ZATIRANJE VAROJ
V drugi polovici novembra ali v mesecu decembru v čebeljih družinah običajno ni prisotne zalege. Čebele so stisnjene v zimsko gručo in v mirovanju ter ob skromni porabi hrane čakajo na decembrski sončev preobrat. Kmalu zatem matica ponovno začne zaleganje manjšega števila jajčec. Ko v čebelji družini ni prisotne zalege, se vse varoje preselijo na odrasle čebele. V tem času so varoje najdovzetnejše za zdravila …
 
DR. METKA PISLAK OCEPEK, SUZANA SKERBIŠ, MOJCA PIBERNIK IN DR. DANILO BEVK: V SLOVENIJI SMO NAŠLI ORIENTALSKEGA SRŠENA (VESPA ORIENTALIS)
Vespa orientalis Linnaeus, žuželka, ki sodi v družino pravih os (Vespidae), živi na območju jugozahodne Azije in severne Afrike, na Madagaskarju in v nekaterih delih jugovzhodne Evrope. V Sloveniji do sedaj še ni bil najden …
 
FRANC ŠIVIC: NOVICE IZ SVETA
ITALIJA - 26. oktobra letos so organizirali italijanski čebelarji v Vidmu (Udine) strokovno posvetovanje z naslovom Kmetijstvo in čebelarstvo s podnaslovom Problemi in perspektive …
 
MAG. ANDREJA KANDOLF BOROVŠAK, NATAŠA LILEK IN TANJA MAGDIČ: S STROKOVNIH PREDAVANJ APIMONDIE
46. Apimondia mednarodni čebelarski kongres v Montrealu v Kanadi je postregel tudi s številnimi strokovnimi predavanji, ki prinašajo novosti iz znanosti in prakse čebelarstva. Povzetek nekaterih objavljamo v nadaljevanju …
 
NATAŠA LILEK: KARAKTERIZACIJA ČEBELJIH PRIDELKOV (II. DEL)
V drugem delu objavljamo poročilo o raziskavi karakterizacije cvetnega prahu ter vplivu postopkov obdelave in shranjevanja cvetnega prahu na njegovo kemijsko in mikrobiološko sestavo …
 
MAG. ANDREJA KANDOLF BOROVŠAK: VODA V MEDU IN FERMENTACIJA MEDU
Čebele nabirajo nektar ali mano, ki vsebujeta od 28 do 97 % vode. Nektar ali mano zgostijo, tako da med ne vsebuje več kot 20 % vode. Vsebnost vode v medu je odvisna od podnebja, letnega časa in stopnje zrelosti medu, pa tudi od sezone, vremenskih razmer in geografskega porekla medu ter količine vode v nektarju. Višja je na območjih z visoko relativno vlažnostjo in pa v vlažnejših sezonah. Po točenju medu se lahko poveča, če med shranjujemo v odprtih posodah v prostoru z visoko relativne zračne vlago …
 
MARKO GOLIČNIK: UNIVERZALNA ČEBELARSKA KOZICA
Univerzalna čebelarska kozica je namenjena čebelarjem, ki čebelarijo tako v AŽ kot nakladnih panjskih sistemih. Ker se tudi pri nas počasi uveljavlja čebelarjenje v nakladnem panju, je vse več čebelarstev, ki si poleg čebelnjaka postavijo več ali manj nakladnih panjev …
 
DAMJANA CVETKO: ČEBELA V SVETU PREGOVOROV
Že od nekdaj je nekaj posebnega v odnosu slovenskega človeka do naše kranjske čebele, saj je ta bogato vtkana v vsa področja slovenskega žitja in bitja …
 
ANDREJ ŠALEHAR, JANEZ GREGORI: JANŠEVI ČEBELARSKI PRIPOMOČKI NA NASLOVNICI KNJIGE IZ LETA 1774
Še pred izidom Janševega Popolnega nauka o čebelarstvu (1775) je bil Janšev čebelarski nauk objavljen leta 1773 in leta 1774 …
 
MOJCA MEDVED LADINEK: STROKOVNA EKSKURZIJA APITERAPEVTOV
Od 27. do 30. septembra 2019 smo apiterapevti, ki smo trenutno na izobraževanju za apiterapevte pri ČZD Maribor, in tisti, ki smo to izobraževanje že opravili v prejšnjih generacijah, odpotovali na strokovno ekskurzijo v Avstrijo, Nemčijo in Češko …
 
DR. ANDREJ GOGALA: VELIKA STEBLIKARKA (CERATINA CHALCITES)
Čebele iz rodu Ceratina so sorodnice velikih lesnih čebel. Gnezdijo v votlih steblih in pregrade med celicami v gnezdih gradijo iz koščkov rastlinskega stržena …
 
DR. PETER KOZMUS: ČEBELARJEVA OPRAVILA V DECEMBRU
Ta mesec pri čebelah nimamo veliko dela. Pomembno je, da stojišča redno obiskujemo in čebelam zagotavljamo potreben mir. Poleg tega v tem mesecu opravimo zimsko zatiranje varoj po navodilih veterinarjev, če tega nismo opravili v novembru. December je namenjen trženju čebeljih pridelkov …