V sredo pomemben dan za "Glavarjev" Lanšprež ...

11.11.2019 12:43:19
Predsednik
V sredo pomemben dan za "Glavarjev" Lanšprež ...

Peter Pavel Glavar je velika osebnost slovenskega naroda in predstavlja, s svojim delovanjem prenosa znanja na področju celotne kmetijske dejavnosti in skrbi za uboge, še posebej pa na področju vzpostavitve in razvoja čebelarjenja kot gospodarske panoge, pomemben steber v družbenem razvoju slovenskega naroda. Prepričani smo, da bi z našo namero, preureditvijo posestva Lanšprež v tematsko dovršeno in vsebinsko privlačno okolje, pomembno prispevali k prepoznavnosti območja, okrepili turistični potencial tega območja in celotne regije ter prispevali k ozaveščanju slovenskega naroda na področju čebelarske, kmetijske in izobraževalne dediščine.
Podpisniki pisma o nameri soglašamo:
• da želimo posestvo Lanšprež preurediti v urejeno območje, katerega osrednja vsebina bo PARK MEDOVITIH RASTLIN z OSREDNJO NACIONALNO BANKO MEDOVITIH RASTLIN,
• da bomo vzpostavili načrt celotne ureditve območja (projekt POSESTVO LANŠPREŽ) tudi kot turistične destinacije s poudarkom na čebelarskih vsebinah in pripravili terminski plan izvedbe načrta ter podrobnejšo organizacijsko strukturo izvajanja projekta, upoštevajoč vire sredstev
• da bomo skušali vzpostaviti navezavo na vsebine, ki jih obstoječi upravljalec, Ministrstvo za pravosodje, na območju že izvaja in si prizadevali za kakovostno sodelovanje z resornim ministrstvom na področju souporabe učne infrastrukture, urejanja območja posestva Lanšprež in skupnega iskanja sredstev za vzpostavitev in razvoj projekta
• da bomo s skupnimi močmi nadalje skrbeli za urejenost in vzdrževanje kapelice Petra Pavla Glavarja, ki stoji na posestvu in je dana v upravljanje čebelarjem

Boštjan Noč, predsednik ČZS