Obvestilo o sporočanju staleža čebeljih družin

28.11.2019 10:02:03
Tehnologija
V skladu s Pravilnikom o označevanju čebelnjakov in stojišč (Ur. l. RS, št. 117/08, 55/13, 92/15) je vsak čebelar dolžan v Register čebelnjakov (RČ) sporočati podatke o številu čebeljih družin v posameznem čebelnjaku na dan 15. april in 31. oktober.
Sporočiti se mora število vseh čebeljih družin, vključno z rezervnimi. Podatke o tem mora za oba popisna datuma sporočiti najpozneje do 1. decembra.
 Stanje čebeljih družin za popisni datum 15. april 2019 čebelarji lahko sporočijo sami prek spletne aplikacije, ki je objavljena na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme (Uprava): https://storitve-mkgp.gov.si/dad/sir_javno/w_apis_census.startup
Stanje čebeljih družin za popisni datum 31. oktober 2019 bo prek omenjene aplikacije mogoče sporočiti od tega datuma naprej.
Čebelarji, ki stanja čebeljih družin v RČ ne bodo sporočili (bodisi enega podatka bodisi obeh) do začetka novembra, bodo v tem mesecu prejeli poziv, naj to storijo. V tem primeru naj izpolnijo prejet obrazec in ga najpozneje do 1. decembra posredujejo Upravi
Podatke lahko najpozneje do 1. decembra 2019 sporočijo tudi prek omenjene spletne aplikacije.