Slovenski čebelar 11-2019

23.10.2019 16:58:40
Slovenski čebelar
KAZALO
 
UVODNIK
Dr. Peter Kozmus
APIMONDIA
Lidija Senič, mag. in Aleš Bozovičar: 46. mednarodni čebelarski kongres Apimondia
mag. Andreja Kandolf Borovšak: Na Apimondii tudi o pristnosti medu
Vlastimir Spasić: Intervju z dr. Jeffery Stuart Pettisom, novim predsednikom Apimondie
IZ ZNANOSTI IN PRAKSE
Aleš Bozovičar: Ocena čebelarske pašne sezone 2019
Tanja Magdič: Potrošnik je za kakovost pripravljen plačati več
mag. Andreja Kandolf Borovšak: Karakterizacija čebeljih pridelkov (I. del)
Franc Strah: Priročno nosilno ogrodje za delo z LR- in DB-nakladnimi panji
Andrej Šalehar, Vladimir Fajdiga, Janez Gregori in Anton Tomec: Napis na slovenski spominski plošči Antonu Janši na Dunaju
Tone Žakelj: Novice iz sveta
dr. Andrej Gogala: Luskava koničasta čebela (Coelioxys afra)
DELO ČEBELARJA
dr. Peter Kozmus: Čebelarjeva opravila v novembru
IZ ČEBELARSKIH DRUŠTEV
OBVESTILA ČZS
OGLASI
V SPOMIN
 
IZ VSEBINE
 
LIDIJA SENIČ, MAG. IN ALEŠ BOZOVIČAR: 46. MEDNARODNI ČEBELARSKI KONGRES APIMONDIA
Svetovna čebelarska organizacija Apimondia je priredila za čebelarje, znanstvenike in razstavljavce čebelarske opreme 46. Mednarodni čebelarski kongres, ki je letos potekal med 8. In 12. septembrom v francosko govorečem Montrealu v Kanadi. Ti kongresi potekajo vsaki dve leti, lokacija pa se izbira na osnovi prijave kandidature članic Apimondia in nato izvolitve, ki jo izvedejo njene članice …
 
MAG. ANDREJA KANDOLF BOROVŠAK: NA APIMONDII TUDI O PRISTNOSTI MEDU
Apimondia je v svoji izjavi za javnost potrdila, da se zaveda, da je biti čebelar v sodobnem kmetijstvu z globalnimi podnebnimi spremembami vse težje. Dolžnost Apimondie pa je tudi, da nenehno izboljšuje kakovost čebeljih pridelkov, navkljub za čebelarjenje precej neugodnemu okolju. V ta namen je bilo na letošnjem kongresu Apimondie precej predavanj namenjenih kakovosti in varnosti čebeljih pridelkov ter pristnosti medu. Pristnosti medu je bil posvečen cel dan, potekala je tudi strokovna razprava trenutno vodilnih laboratorijev na področju analiz o pristnosti medu …
 
VLASTIMIR SPASIĆ: INTERVJU Z DR. JEFFERY STUART PETTISOM, NOVIM PREDSEDNIKOM APIMONDIE
Doktor Jeffery Stuart Pettis, ki je bil na 46. kongresu Apimondie v Kanadi septembra 2019 izvoljen za njenega predsednika, je ameriški biolog in entomolog, poznan po svojih obsežnih raziskavah vedenja čebel. Rezultati njegovih raziskav so močno pripomogli k razumevanju in obvladovanju CCD (colony collapse disorder), prvenstvenega vzroka za izginjanje čebel v severni Ameriki …
 
ALEŠ BOZOVIČAR: OCENA ČEBELARSKE PAŠNE SEZONE 2019
Smo v mesecu novembru, ko so čebelje paše končane in je čebelarska sezona za nami. Če lahko sploh rečemo, da je sezona za nami, saj se za določena območja v Sloveniji z vidika pridelave medu sploh ni začela. Ko sem prevzemal delovno mesto v opazovalno napovedovalni
službi, sem se najbolj bal prav takega leta, in doživel sem ga kar v drugem letu svojega službovanja. Sedaj upam, da je bilo dno doseženo in bo od sedaj naprej šlo samo še navzgor …
 
TANJA MAGDIČ: POTROŠNIK JE ZA KAKOVOST PRIPRAVLJEN PLAČATI VEČ
Še ena slaba letina je zaznamovala slovensko čebelarstvo in s tem povečala dvom marsikaterega čebelarja v ekonomičnost čebelarstva pri nas. Verjetno ni treba poudarjati, kako cenjeni smo slovenski čebelarji doma in po svetu. K temu so zagotovo pripomogle vrsta dejavnosti s ciljem ozaveščanja javnosti o pomenu čebel in pobuda ter razglasitev svetovnega dne čebel, za katerega smo zaslužni prav Slovenci. Da je med izredno cenjeno živilo, ve povedati sleherni potrošnik, ki se zaveda, koliko truda je treba vložiti v kozarec tega najbolj cenjenega sladkega živila iz panja …
 
MAG. ANDREJA KANDOLF BOROVŠAK: KARAKTERIZACIJA ČEBELJIH PRIDELKOV (I. DEL)
Poleg medu so primarni čebelji pridelki še cvetni prah, matični mleček in propolis. Sestava teh pridelkov je, bolj kot sestava medu, odvisna od okolja in tehnologije pridelave. Zaradi funkcionalnih lastnosti in s tem koristnosti uporabe čebeljih pridelkov v humani prehrani se njihova poraba povečuje, s tem pa tudi možnost, da se na naših prodajnih policah znajdejo čebelji pridelki vprašljive kakovosti in porekla …
 
FRANC STRAH: PRIROČNO NOSILNO OGRODJE ZA DELO Z LR- IN DB-NAKLADNIMI PANJI
Za 1/1 LR-panje sem se odločil, ker omogočajo hiter pregled čebelje družine, večjo mobilnost in so prilagodljivejši glede števila panjev na posamezni lokaciji. Edina težava, ki se mi je pojavljala pri čebelarjenju z njimi, je bila manipulacija panjev …
 
ANDREJ ŠALEHAR, VLADIMIR FAJDIGA, JANEZ GREGORI IN ANTON TOMEC: NAPIS NA SLOVENSKI SPOMINSKI PLOŠČI ANTONU JANŠI NA DUNAJU
Odkritje spominske plošče Antonu Janši v slovenskem jeziku na Dunaju (9. april 2019) je za slovensko čebelarstvo in za celotno Slovenijo pomemben dogodek. Anton Janša, preprosti kmečki mladenič, je bil prvi učitelj čebelarstva (1770–1773) na čebelarski šoli v Augartnu na Dunaju in učil je gorenjski način čebelarjenja. Že leta 1775 je bilo v odloku Marije Terezije Navodilo za čebelarske mojstre predpisano, da se mora na javnih čebelarskih šolah učiti Janšev čebelarski nauk …
 
TONE ŽAKELJ: NOVICE IZ SVETA
SKANDINAVIJA – Nordijski center za genetske vire (NordGen) je inštitut, ki so ga leta 1971 ustanovile Norveška, Švedska, Finska, Danska in Islandija z nalogo skrbeti za ohranjanje raznolikosti nordijskih genskih virov rastlin in živali, povezanih s hrano in kmetijstvom, ter za njihovo preživetje v sodobnih okoljskih pogojih …
 
DR. ANDREJ GOGALA: LUSKAVA KONIČASTA ČEBELA (COELIOXYS AFRA)
Koničaste čebele so sorodnice čebel listorezk. Lastnih gnezd ne pripravljajo, temveč svoja jajčeca podtikajo v gnezda listorezk, redkeje tudi kožuhastih čebel in morda tudi rogatih čebel …
 
DR. PETER KOZMUS: ČEBELARJEVA OPRAVILA V NOVEMBRU
Pri čebelah v mesecu novembru nimamo veliko opravil. Vreme je lahko zelo različno. Temperature so lahko še tako visoke, da čebele sredi dneva izletavajo iz panja in prinašajo vanj zadnji cvetni prah, lahko pa so temperature nizke in že oblikujejo zimsko gručo. Na to čebelarji nimamo vpliva, razen če bi čebele prestavili v prostore, kjer bi jih imeli pod nadzorovanimi pogoji. Zdi se neverjetno, vendar te prakse v nekaterih delih sveta obstajajo in dobro delujejo (ZDA, Kanada, skandinavske države …). Pri nas o tem ne razmišljamo, ker zime pri nas čebele relativno dobro prenašajo, saj temperature padejo pod –20 °C le izjemoma …