NUJNO OBVESTILO: oddaja vlog za finančno pomoč in ureditev stanja v RKG-ju

18.10.2019 11:07:56
Ekonomika
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija) poziva vse vlagatelje, ki izpolnujeno pogoje iz Odloka o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2019, da:

1) oddaja vloge:
v skladu s tretjo točko 6. člena Odloka, oddajo vlogo s priporočeno poštno pošiljko ali osebno v spremni pisarni Agencije do 28.10.2019.
Do danes smo namreč, od vseh prispelih vlog,  prejeli cca 20 odstotkov vlog z navadno poštno pošiljko.
Vlagatelji, ki so poslali vlogo z navadno poštno, lahko vlogo oddajo ponovno do 28.10.2019 in sicer kot dopolnitev vloge S PRIPOROČENO POŠTNO POŠILJKO ali osebno v sprejemni pisarni Agencije v času uradnih ur.
Obrazec dobijo na spletni strani:https://www.gov.si/zbirke/storitve/vloga-za-financno-pomoc-za-nadomestilo-skode-v-cebelarstvu-v-letu-2019/ ali v Odloku o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2019 (Uradni list RS, št. 61/19).
V primeru, da vloga ne bo oddana priporočeno, jo je Agencija, v skladu z Odlokom, dolžna zavreči.

2) vpis v RKG:
se  vlagatelj, v skladu s tretjo točko 4.člena Odloka, vpiše v Register kmetijskih gospodarstev (RKG) v skladu z Zakonom o kmetijstvu.
Agencija poziva vlagatelje, da pred oddajo vloge uredijo stanje podatkov na svojem KMG-MID na pristojnih Upravnih enotah.
Glede na trenutno prispele vloge ugotavljamo,  je več kot tretjina takih, ki nimajo urejenega stanja KMG-MID-a.
V primeru, da vlagatelj na dan oddaje vloge ne bo imel urejeno stanje v RKG-ju, jo je Agencija, v skladu z Odlokom, dolžna zavniti.
 
SEKTOR ZA KMETIJSKE TRGE
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Dunajska 160
1000 Ljubljana