Iščemo čebelam najprijaznejšo občino v letu 2019

13.09.2019 10:59:17
Ekonomika
ČZS, JSSČ v partnerskem sodelovanju s Semenarno Ljubljana iščeta čebelam najprijaznejšo občino v letu 2019.
Namen natečaja je izboljšanje delovanja med lokalnimi skupnostmi in čebelarskimi društvi. Predstavniki čebelarskih društev najbolj veste kako aktivna je vaša občina in sodelovanje z njo, zato vas vabimo, da sodelujete na natečaju. Tudi v kolikor vaše sodelovanje ni tako zgledno lahko predlagate občino in navedete, kje vidite boljše možnosti sodelovanja. Predlagatelji slovenskih občin so izključno čebelarska društva.

Prijavni obrazec najdete v prilogi. Na prijavnem obrazcu se navedejo vse aktivnosti, ki jih občina izvaja v korist ohranjanja čebelarstva v dotičnem letu, ki jih lahko podkrepite tudi s fotografijami. Izpolnjene prijavne obrazce posredujte na naslov ČZS, Brdo 8, 1225 Lukovica najkasneje do 31.10.2019.
Po zaključku prejema prijav bo strokovna komisija v ožji izbor izbrala 3 slovenske občine, ki se bodo potegovale za naziv čebelam najprijaznejša občina v letu 2019. Predlagatelji občin bodo o rezultatih natečaja obveščeni elektronsko. Semenarna Ljubljana bo čebelarskim društvom iz najboljših treh občin podarila vrečke semen medovitih rastlin.

V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na Natašo Klemenčič Štrukelj (natasa.strukelj@czs.si, 040 436 518, 01 729 61 04).