Predstavitev projekta Štartaj kot čebelar

02.09.2019 15:20:23
Izobraževanje
Na srečanju čebelarjev v Mestni hiši v Višnji Gori v četrtek 29. avgusta 2019, je bil predstavljen projekt Štartaj kot čebelar, projekt Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v katerem sodelujejo občina Ivančna Gorica, Čebelarska zveza Slovenije in Petra Peunik Okorn s.p.
Namen projekta je med drugim prenos znanja o čebelah in čebelarstvu med generacijami in ohranjanje ter oživljanje starih poklicev in obrti. S projektom se bo na območju občin Ivančna Gorica, Trebnje, Žužemberk in Dolenjske Toplice ozaveščalo o vlogi in pomenu čebel, predstavilo poklic čebelarja ter vzpodbujalo mlade k čebelarstvu. S tem namenom bo organiziranih cca. 25 delavnic Čebelar na obisku, ki jih bomo izvajali v vrtcih in šolah ter napisanih 10 prispevkov o čebelarstvu, ki bodo izhajali v lokalnih glasilih. Razviti bodo tudi novi didaktični pripomočki za predstavitev čebelarjenja.
Za izvajanje projekta je pomembno sodelovanje lokalnih čebelarskih društev in Regijske čebelarske zveze Petra Pavla Glavarja, ki se bodo aktivno vključila v dogajanje. Na srečanju je bil čebelarjem predstavljen projekt ter podana nova znanja o tem, kako pomagati mlajšim generacijam, ki bi se želele ukvarjati s čebelarstvom. S predstavitvami so na dogodku sodelovali:
  1. Maja Lampret, Občina Ivančna Gorica s temo »Predstavitev projekta Štartaj kot čebelar in udeleženih partnerjev v projektu«
  2. Tina Pleško in Petra Peunik Okorn s temo »Predstavitev pedagoških delavnic Čebelar na obisku in vloga čebelarskih društev pri delavnicah«
  3. Tina Pleško in Petra Peunik Okorn s temo: »Predstavitev sklopa člankov Štartaj kot čebelar«
  4. Marko Borko, Čebelarska zveza Slovenije s temo »Aktivnosti in usmeritve ČZS pri delu s čebelarji začetniki ter z mladimi«
Ob zaključku predstavitev so se udeleženci sprehodili skozi mestno jedro Višnje Gore do spominskega obeležja kranjske čebele in si ogledali še učni čebelnjak in zasaditev medovitih rastlin.
MB