Slovenski čebelar 9-2019

23.08.2019 13:33:46
Slovenski čebelar
KAZALO
 
UVODNIK
Mag. Andreja Kandolf Borovšak
IZ ZNANOSTI IN PRAKSE
Simon Golob: Redno spremljanje stanja varoj – ključ do uspeha
Franc Šivic: Cementni oz. melecitozni med
Franc Gosar: Kako pomembna je hladilnica v čebelarstvu, se zaveš šele, ko jo imaš
Vlado Auguštin in Mitja Zupančič: Strokovni posvet o ekološkem čebelarjenju
Tanja Magdič: Čas prodaje čebeljih pridelkov in izdelkov
Nataša Klemenčič Štrukelj: Vaša embalaža – vaša prepoznavnost
Milan Meglič: Ob 20. obletnici kontrolirane pridelave medu v Republiki Sloveniji (I. del)
Mojca Pibernik in dr. Danilo Bevk: Azijski sršen (Vespa velutina nigrithorax)
dr. Janez Grad: Čmrlji, nepogrešljivi, a ogroženi opraševalci cvetja (III. del)
DELO ČEBELARJA
dr. Peter Kozmus: Čebelarjeva opravila v septembru
IZ ZNANOSTI IN PRAKSE
Vlado Vogrinec: Heinrich Storch: Na žrelu (Am Flugloch)
IZ ČEBELARSKIH DRUŠTEV
OBVESTILA ČZS
OGLASI
V SPOMIN
 
IZ VSEBINE
 
SIMON GOLOB: REDNO SPREMLJANJE STANJA VAROJ – KLJUČ DO USPEHA
V zadnjih tednih smo čebelarji že začeli pripravo čebeljih družin na zimo. Izvedli smo poletno zatiranje varoj, s krmljenjem pa poskrbeli, da so si čebele ustvarile potrebne zaloge hrane, ki so v vencih okrog zalege ter v stranskih satih. V družinah se je že izlegel del dolgoživih zimskih čebel, ki postopoma zamenjujejo svoje kratkožive poletne predhodnice. Ker morajo biti zimske čebele čim bolj vitalne ter obenem nepoškodovane od varoj, je pravočasno in učinkovito poletno zatiranje ključno. Pa se je z uspešnim poletnim zatiranjem naše delo na področju nadzora nad varojami res že končalo …
 
FRANC ŠIVIC: CEMENTNI OZ. MELECITOZNI MED
Letošnjo čebelarsko pašno sezono je zaznamoval pojav tako imenovanega melecitoznega medu. To na gozdnatih območjih, kjer med drevesnimi vrstami prevladuje smreka, sicer ni redek pojav, vendar čebelarje vedno znova preseneti in jih zbega, da ne vedo, kako ukrepati …
 
FRANC GOSAR: KAKO POMEMBNA JE HLADILNICA V ČEBELARSTVU, SE ZAVEŠ ŠELE, KO JO IMAŠ
Že na začetku moje čebelarske poti se je kmalu pojavila težava, kam naj spravim rezervno satje. Ko sem imel nekaj panjev, je bila težava še rešljiva z uporabo hladilne skrinje, žveplanjem itd. Tudi čez zimo ni bilo težko. Postavil sem jih v čist in mrzel prostor, težave z voščeno veščo pa so se začele že zgodaj spomladi, ko se je otoplilo. Če ne bi bil pozoren, bi mi vešča lahko uničila vse sate …
 
VLADO AUGUŠTIN IN MITJA ZUPANČIČ: STROKOVNI POSVET O EKOLOŠKEM ČEBELARJENJU
Čedalje več slovenskih čebelarjev se zanima za čebelarjenje po ekoloških merilih, s čimer gredo v korak z ozaveščenostjo potrošnikov, ki izbirajo zdravju neoporečna živila. Da bi čebelarjem še bolj približali način ekološkega čebelarstva, je ČZS, JSSČ, v sredo, 10. julija, na ekološki kmetiji Slavka Žagarja organizirala strokovni posvet o ekološkem čebelarstvu …
 
TANJA MAGDIČ: ČAS PRODAJE ČEBELJIH PRIDELKOV IN IZDELKOV
Že smo na pragu jeseni in prihajajo meseci, ki jih bomo čebelarji namenili prodaji. Količine medu, ki smo ga to leto pridelali, niso ravno zavidljive, je pa zato še toliko pomembnejša naša organizacija prodaje. Kakšna bo prodaja, je zelo odvisno od nas samih in od tega, kako spretni smo pri trženju. Ne nazadnje to, da je dobiček odvisen od trženja, ni nič novega …
 
NATAŠA KLEMENČIČ ŠTRUKELJ: VAŠA EMBALAŽA – VAŠA PREPOZNAVNOST
Začenja se sezona trženja čebeljih pridelkov in izdelkov. Za čebelarje smo pripravili nekaj napotkov, ki jim bodo v pomoč pri pripravi čebeljih pridelkov in izdelkov za prodajo. Posebno pozornost bomo namenili embalaži …
 
MILAN MEGLIČ: OB 20. OBLETNICI KONTROLIRANE PRIDELAVE MEDU V REPUBLIKI SLOVENIJI (I. DEL)
Včasih se je z neposrednim trženjem ukvarjalo le malo čebelarjev. ČZS je imela tudi Pravilnik o kolektivni zaščitni znamki za sortne domače medove. Ta pravilnik ni imel višjih kakovostnih zahtev, ni bil nikjer registriran, dostopen pa je bil samo čebelarjem, ki so pridelali najmanj 500 kg enovrstnega medu letno. Veliki večini slovenskih čebelarjev vstop v ta sistem zaradi količinske omejitve torej ni bil mogoč …
 
MOJCA PIBERNIK IN DR. DANILO BEVK: AZIJSKI SRŠEN (VESPA VELUTINA NIGRITHORAX)
Do sedaj je bilo na svetu opisanih 22 vrst sršenov, večina omejena na Azijo. Le dve vrsti, in sicer evropski sršen (Vespa crabro) in orientalski sršen (Vespa orientalis), sta naravno razširjeni v Evropi in na Bližnjem vzhodu. Medtem ko je evropski sršen razširjen po skoraj celotni Evropi, je orientalski omejen na submediteransko območje (od Albanije do Turčije in na Sicilijo). Leta 2004 pa so v Franciji zasledili prvo tujerodno vrsto, in sicer azijskega sršena (Vespa velutina nigrithorax). Predvidevajo, da je v Evropo zašel s transportom lončevine iz Kitajske …
 
DR. JANEZ GRAD: ČMRLJI, NEPOGREŠLJIVI, A OGROŽENI OPRAŠEVALCI CVETJA (III. DEL)
Vseh vrst čmrljev na Zemlji je nekje med 250 in 500. Različni avtorji in raziskovalci navajajo različna števila, od 239 do 500, pri čemer se mnogi zopet sklicujejo na druge vire. Slovenski čmrlji živijo v zelo različnih življenjskih okoljih, od kraškega sveta s sredozemskim toplim podnebjem, pa tudi znano kraško burjo, kjer primanjkuje bogatih travnatih površin, do belokranjskih in notranjskih področij z obširnimi gozdovi, vzhodnoštajerskih in prekmurskih danosti s pomanjkanjem dežja in vročimi poletji, dolenjskih, koroških in gorenjskih kotlin, dolin, hribov in gora; torej od same tople morske obale, preko zmernih višin do okrog 2000 m visoko ležečih planinskih trat in travnikov. Ne živijo povsod iste vrste čmrljev, več jih živi v višje ležečih predelih hribov in gora …
 
DR. PETER KOZMUS: ČEBELARJEVA OPRAVILA V SEPTEMBRU
Letošnja čebelarska sezona je skoraj v celoti za nami. V spominu nam bo ostala kot izjemno pičla, saj nam ni omogočila, da bi pridelali vsaj polovico povprečne letine medu. Po slabem začetku sezone, predvsem deževnem maju, smo upali, da bomo v drugi polovici sezone imeli vsaj povprečno pašo na lipi, kostanju ali hoji, vendar se to žal ni zgodilo. Nekateri čebelarji so sicer beležili donose s panjskimi tehtnicami, vendar so bili ob točenju nemalokrat razočarani, saj je bilo veliko medu v satih strjenega in ga niso mogli iztočiti …
 
VLADO VOGRINEC: HEINRICH STORCH: NA ŽRELU (AM FLUGLOCH)
V okviru Čebelarske zveze društev Maribor smo to pomlad izdali knjigo »Na žrelu«. Knjigo »Am Flugloch« je g. Heinrich Storch izdal v samozaložbi v Nemčiji leta 1951. Do nje smo v Čebelarski zvezi društev Maribor prišli po srečnem naključju leta 2018 ob obisku na Češkem …