Strokovna razprava o ekološkem čebelarstvu

12.07.2019 13:40:36
Tehnologija
Čedalje več slovenskih čebelarjev se zanima za čebelarjenje po ekoloških merilih, s čimer gredo v korak z ozaveščenostjo potrošnikov, ki izbirajo zdravju neoporečna živila.  Da bi čebelarjem še približali  način ekološkega čebelarstva je  Čebelarska zveza Slovenije - Javna svetovalna služba v čebelarstvu   v sredo 10. julija na ekološki kmetiji Slavka Žagarja organizirala strokovni posvet o ekološkem čebelarstvu.
Na razpravi o ekološkem čebelarstvu je Mitja Zupančič, svetovalec specialist za ekološko kmetovanje pri KGZS – Zavodu CE v svojem prispevku k razpravi, uvodoma navzoče seznanil s stanjem ekološkega čebelarstva v svetu in Sloveniji. Po podatkih, ki jih zbira priznana inštitucija v tujini FIBL naj bi bilo v letu 2017 v svetu 3,2 mio ekoloških čebelarjev. V deležu to predstavlja 3,5% od vseh. Največji delež ekoloških čebelarjev je v Južni Ameriki 45% in Evropi 30%. V Sloveniji je bilo v letu 2018, 77 ekoloških čebelarjev, kar je slab odstotek od vseh. V lasti so imeli 2863 čebeljih družin, kar je slaba 2% od vseh. Tako je moč razbrati iz podatkov, da je v Sloveniji trend povečevanja ekoloških čebelarstev podoben kot v svetu, kar pa je odraz vse večje osveščenosti naših strank kot tudi čebelarjev in vse večjega povpraševanja po čebeljih pridelkih iz tovrstne pridelave. V nadaljevanju smo se ustavili pri zakonodaji, saj je na tem področju od zadnjega srečanja nastalo nekaj sprememb, ki bodo pomembne predvsem v bližnji prihodnosti.  Tako je bil dopolnjen nacionalni pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil, v maju 2018 pa je bila na nivoju EU sprejeta Uredba EU 2018/848, ki osvežuje pravila na nivoju celotne evropske Unije za področje ekološke pridelave. Uredba bo pričela veljati s 1.1.2021. V tem času bodo sprejeti še določeni delegirani oziroma izvedbeni akti, ki bodo bolj podrobno opredelili določena področja ekološkega kmetovanja, končno pa bodo potem vsi skupaj pričeli z veljavo v letu 2021. Ker se običajno na tem srečanju zberemo tako tisti, ki že vrsto let čebelarijo v skladu z ekološkimi načeli, kot tudi tisti, ki se zanimajo za tovrstno pridelavo, so bila izpostavljena tudi področja, ki so pomembna za čebelarjenje skladno z načeli ekološke pridelave (vosek, krmljenje čebeljih družin, zdravljenje, …), kot tudi možnosti pridobivanja sredstev iz obstoječega PRP in veljavnega ukrepa EK ter pogoji za pridobitev teh sredstev. Posebej je bilo povedano, da bo potrebno za leto 2019, do 20.12 opraviti še obvezno izobraževanje, seveda v kolikor ne bo prišlo do kakšnih sprememb, podobnih kot za leto 2018. Na koncu pa so bili izpostavljeni tudi izzivi za v prihodnje v smislu uvrstitve ekološkega čebelarstva v novo programsko obdobje programa razvoja podeželja, katerega obrisi se že kažejo, podrobnosti pa bodo opredeljene v prihodnje. Izpostavljene so bile tudi nekatere novosti, ki jih prinaša nova zakonodaja na področju EU, kot je npr. skupinsko certificiranje, ter tudi nekatere za enkrat manjše novosti glede pravil za ekološko čebelarstvo.
Vlado Auguštin svetovalec specialist za tehnologijo pri JSSČ  je poudaril da razmišljanje mlajše generacije čebelarjev obeta, da bo to v prihodnosti prevladujoč način gospodarjenja s čebelami ekološki.. Ekološka načela čebelarjenja se od konvencionalnega razlikujejo po zdravstvenem varstvu čebel in zatiranju varoze le z apitehničnimi ukrepi, uporabo organskih kislin in eteričnih olj, medtem ko so sintetična sredstva prepovedana. Družine je dovoljeno hraniti z ekološko pridelanim sladkorjem, poleg tega pa je predpisana tudi oddaljenost čebelnjakov od avtocestnega križa in odlagališč odpadkov.
Na posvetu je bila predstavljena tehnologija prehoda iz konvencionalnega v ekološko čebelarjenje.  S   njo iz notranjosti čebeljega panja lahko odstranimo s kumafosom  in amitrazom onesnažen vosek in propolis z naslednjo fizikalno kemično metodo..
  1. Vosek in propolis fizično odstranimo po celotni notranjosti panja, z matične rešetke in okenčkov. Za lažje in hitrejše odstranjevanje voska in propolisa si pomagamo z mizarskim dletom in sirkovo krtačo.
  2. Po odstranitvi voska in propolisa panj nato še obžgemo s plinskim gorilnikom.
  3. Po končanem obžiganju panj prekuhavamo v 3-% raztopini natrijevega hidroksida (NaOH). Raztopino pripravimo tako, da v pralni kadi iz nerjavečega jekla v 300 litrov vode dodamo 9 kg natrijevega hidroksida (NaOH) in nato zavremo. Panj se v vreli raztopini kuha 10 min. Raztopina natrijevega luga je zelo močna baza, zato moramo pri delu uporabljati zaščitno opremo: kislinsko odporne gumijaste rokavice in predpasnik ter zaščitna očala. Po prekuhavanju panj pregledamo, če je dobro razkužen, kar pomeni, da ni vidnih sledov voska in propolisa.
  4. Panj po kuhanju v lugu natančno speremo s parnim čistilcem in nato na soncu osušimo do suhega.
  5. Očistiti moramo vse panje v čebelnjaku, da s tem onemogočimo vsako možnost prenosa kumafosa med panji in kasneje v čebelje pridelke (zaletavanje čebel, rop, troti ...).
 
V tako očiščen in osušen čebelji panj na ekološke satnice naselimo čebeljo družino v obliki roja ali ometenca in v prihodnje čebelarimo brez uporabe akaricidov, ki niso dovoljeni v ekološkem čebelarjenju, za zatiranje varoj. Le na ta način bomo pridelali čebelje pridelke brez ostankov nedovoljenih snovi.
 
V prijetni druščini tokrat, številne skupine ekoloških čebelarjev, ki že vrsto let čebelarijo v skladu z ekološkimi načeli, kot tudi tistih, ki se zanimajo za tovrstno obliko sheme kakovosti, smo si ogledali v nadaljevanju tudi ekološko čebelarstvo Slavka Žagarja in v razpravi izmenjali številne izkušnje ter seveda pokomentirali letošnjo sezono ter zaključili, da nas v takšnih letih na osnovi dolgoletnih izkušenj, motivira upanje v boljšo čebelarsko letino v prihodnjem letu. Sedaj pa prihaja čas da počasi potegnemo črto pod letošnjo sezono in čim prej pripravimo naše čebele za prihodnjo. Tako smo v Beli Krajni preživeli koristno in prijetno popoldne za katerega pa je v veliki meri tudi zaslužen gostitelj, kateremu gre velika zahvala.           

Vlado Auguštin
Mitja Zupančič