Slovenska ekipa mladih čebelarjev na IMYB 2019 (II.del)

05.07.2019 16:02:48
Izobraževanje
Na tekmovanju so prisotni tekmovalci iz Slovenije, Slovaške, Češke, Anglije, Izraela, Italije, Estonije, Romunije, Malte, Rusije, Walesa, Litve, Severne Irske, Kanade, Francije, Škotske, Gruzije, Ukrajine, Nemčije, Avstrije, Egipta, Irske, Nizozemske, Poljske, Libanona, Belorusije, Finske, Danske, Estonije in Avstralije. Odgovori tekmovalcev bodo dali rezultate za vsakega posameznega tekmovalca, za mešano mednarodno ekipo ter za posamezno državo. Rezultati tekmovanja bodo razglašeni v soboto zvečer na zaključni prireditvi.
V okviru dogodka potekajo tudi ogledi naravnih in kulturnih znamenitosti, druženje, predstavitve vseh držav, strokovna konferenca mentorjev čebelarskih krožkov, strokovna predavanja domačih strokovnjakov. Pri izvedbi tekmovalnega sodelujejo sodniki, ki ocenjujejo izvedbo posamezne naloge ter pomočniki ekip, to so mladi z izkušnjo IMYB iz preteklih let in znanjem tujih jezikov, ki tekmovalce vodijo od ene naloge do druge, jim pojasnijo kaj od njih zahteva naloga in po potrebi prevajajo ustna navodila sodnika.
MB