Slovenska ekipa mladih čebelarjev na IMYB 2019 (I.del)

05.07.2019 15:56:31
Izobraževanje
Na mednarodnem srečanju in tekmovanju mladih čebelarjev, ki od 3.-7. julija poteka na Slovaškem v kraju Banska Bistrica tekmujejo tudi Ela, Alen in Anamarija iz Slovenije. Tekmujejo v mešanih mednarodnih ekipah, pokazati pa morajo znanja in spretnosti čebelarjenja v praktičnih in teoretičnih nalogah, kot so: razvrščanje čebelarske opreme glede na opravila v čebelarstvu, sestavljanje nakladnega panja, poznavanje delov telesa čebel, označevanje trotov, sestavljanje in zbijanje satnikov, prepoznavanje medov in medovitih rastlin (akacija, sončnica, češnja, mana in oljna ogrščica), odvzem medenih satov in ometanje, odkrivanje in točenje medenih satov, izdelava narejenca s pomočjo slikovnih satov, prepoznavanje jajčec, ličink, pokrite zalege, cvetnega prahu in medu v satju, precepljanje ličink, poznavanje zvokov oglašanja (brez-)matične čebelje družine ter pisni test znanja (30 minut, obkrožanje a, b, c odgovorov).
MB