Javni razpis Racionalizacija sezonske selitve panjev še vedno odprt

03.07.2019 13:20:35
Ekonomika
Po podatkih Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je javni razpis Racionalizacija sezonske selitve panjev še vedno odprt. Razpis je odprt do 31.7.2019. V okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev se čebelarjem omogoča sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo. Cilj te podpore je posodobitev sredstev za prevoz čebel na pašo in dvig konkurenčnosti čebelarjenja.
Ukrep racionalizacije sezonske selitve panjev je namenjen  čebelarjem  za sofinanciranje nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo. Delež sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo znaša 80 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega nakupa brez vštetega DDV. Čebelar je do sredstev v okviru tega ukrepa upravičen največ enkrat v programskem obdobju 2017–2019.
Na razpisu lahko kandidirajo čebelarji, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisa. Aktivnosti za izvajanje ukrepa morajo biti zaključene najkasneje do 31.7.2019.
Javne razpise in razpisno dokumentacijo najdete na spodnji povezavi:
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/
Dodatne informacije najdete na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 01/580 77 92, od dneva objave javnega razpisa na internetni strani, vsak dan v času uradnih ur.
Vprašanja pa lahko zainteresirani čebelarji posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si  ali ceb-ukrepi.aktrp@gov.si.
Za pomoč pri izpolnjevanju vloge se lahko obrnete na svetovalce Javne svetovalne službe v čebelarstvu.
 
Tanja Magdič, svetovalka za ekonomiko čebelarjenja pri JSSČ