Mladi čebelarji OŠ Podgorje pri SG in POŠ Šmiklavž ponovno navdušili

07.06.2019 10:09:48
Izobraževanje
»Da na mladih svet stoji, se zavedamo prav vsi …« Tako se glasi verz naše ekohimne, ki jo učenci s ponosom prepevajo. Še posebej pa se naš ponos upravičeno kaže pri mladih čebelarjih, ki že vrsto let sodelujejo pri čebelarskem krožku in se vsakoletno udeležujejo regijskega in državnega tekmovanja mladih čebelarjev.
Podružnična šola Šmiklavž je pred sedmimi leti na pobudo čebelarskega društva Slovenj Gradec – Mislinja organizirala čebelarski krožek in že prvo leto svojega delovanja dokazala veliko mero znanja, predvsem pa veselja in zanimanja za tovrstne vsebine. Dve leti zatem se je čebelarski krožek vzpostavil tudi na matični šoli v Podgorju. In tako se je začelo skupno sodelovanje, izmenjava izkušenj, dobrih praks, pristopov dela … Pri tem imajo pomembno vlogo mentorji čebelarji, za POŠ Šmiklavž Milan Grobelnik, za OŠ Podgorje Jože Perše kakor tudi mentorji učitelji na šoli: Alenka Požarnik, Andreja Polc in mag. Majda Tamše Horvat. Izpostaviti velja tudi zgledno medsebojno sodelovanje s šolami in z njihovimi mentorji: 2. OŠ Slovenj Gradec (Janez in Olga Bauer) in OŠ Mislinja (Jure Tasič in Polonca Krašovec). Zanimanje učencev za sodelovanje pri krožku, še bolj pa na tekmovanjih presega pričakovanja. Vsako leto je potreben izbirni postopek (predtekmovanje) za uvrstitev najboljših ekip na tekmovanje, kjer se učenci vselej dobro izkažejo. Med tekmovalci bi izpostavili devetošolko Nušo Grobelnik, ki je na vseh sedmih državnih tekmovanjih, odkar na šoli deluje čebelarski krožek, usvojila zlato priznanje.
Letošnje 7. regijsko tekmovanje je bilo kot vsako leto do sedaj organizirano v mesecu aprilu v Slovenj Gradcu. Namenjeno je učencem 1.–6. razreda, ki so uvrščeni v 1. zahtevnostno skupino tekmovanja. Letos je sodelovalo 21 ekip iz Mislinjske, Mežiške in Dravske doline. Učenci se tekmovanja vsako leto zelo veselijo in se nanj dobro pripravijo. Učenci POŠ Šmiklavž so dosegli tri zlata priznanja; tekmovalci, ki so zastopali OŠ Podgorje, pa so dosegli zlato in dve bronasti priznanji. V prijetnem spominu ne ostanejo le usvojena priznanja, ampak tudi medsebojno druženje mladih čebelarjev in mentorjev.
V mesecu maju sledi državno tekmovanje na treh zahtevnostnih stopnjah (nižja, srednja in višja skupina), ki zajemajo učence od 1.–9. razreda, dijake in študente. Letošnje 42. državno tekmovanje je potekalo na OŠ Beltinci in se ga je udeležilo okrog 500 tekmovalcev iz celotne Slovenije. Tekmovalci so morali pokazati znanje o biologiji in življenju čebel, čebelarskem orodju, opremi in čebelarjevih opravilih, medovitih rastlinah, pomenu opraševanja, čebeljih pridelkih, zgodovini čebelarstva, analizi mikroskopskih posnetkov, čebeljih boleznih ter zaščitah geografskega poimenovanja medu priznanih na evropskem nivoju. Učenci obeh naših šol so dosegli zlata, srebrna in bronasta priznanja.
Namen tekmovanja je izpopolnjevanje znanja učencev na področju čebelarstva, spodbujanje druženja mladih čebelarjev, privzgajanje ljubezni do čebel in odnosa do okolja, spoznavanja medsebojne odvisnosti in tudi izbira ekipe za udeležbo na mednarodnem tekmovanju mladih čebelarjev. Tako v lanskem kot v letošnjem izboru je bila tudi OŠ Podgorje pri SG, saj smo usvojili zlata priznanja na nivoju srednje stopnje tekmovanja, kar je pogoj za izbor in prijavo.
Ponosni smo na vsakega mladega čebelarja; veseli interesa učencev za sodelovanje; hvaležni za pomoč mentorjev – čebelarjev. Vsa dosedanja prizadevanja na področju čebelarstva, so nam pred skoraj dvema letoma omogočila, da smo pri POŠ Šmiklavž otvorili šolski čebelnjak – učilnico na prostem, ki omogoča izkušenjsko učenje – učenje za življenje.
Upamo, da bo iz vrst naših krožkarjev izšlo čim več odgovornih, pridnih, uspešnih in vestnih čebelarjev z bogatim znanjem o čebelah.
Naj še dolgo medi!
Zapisali: mag. Majda Tamše Horvat in Andreja Polc
mentorici čebelarskega krožka na šoli

Fotografije