​Stanje hoje na dan 6.6.2019

06.06.2019 23:06:28
Napoved medenja
Danes smo pregleda in preverili stanje hoje še na območjih Ljubljanskega vrha, Logaške planote, Kalc, Hrušice in Cerknice. Tudi tukaj so prvi pregledi in sami začetki razvoja povzročiteljev medenja na hoji obetajoči. Pod hojami že lahko vidimo pokapano podrasti kar nakazuje aktivnost ušic, predvsem zelene hojeve ušice, v krošnjah dreves. Ker je to začetek razvoja je trenutna pokapanost še preskromna in uši še ne izločajo dovolj za pašo čebelam. Kar je povsem razumljivo, saj so to višje lege in je razvoj kasnejši. Ob drugem obhodu in pregledu stanja bo slika že bolj zanesljivejša in upajmo, da tudi obet za pašo.
Poleg pokapanosti pod hojevimi drevesi se opazi tudi pokapanost pod javorji. Listne ušice so se letos zelo lepo razvile in prav tako sesajo drevesni sok. Žal čebel ni opaziti v bližini ušic in kot kaže te mane letos ne najdejo oz. jih ne zanima.
Tudi na smreki je mestoma opaziti večje število kolonij ušic, ki sesajo drevesni sok in lahko pozitivno vplivajo na stanje tehtnic. Poleg rdečerjave puhaste smrekove ušice, ki sesajo na majskih poganjkih je opaziti tudi zelenoprogasto smrekovo ušico na starejših vejah.
V prihodnjih dneh bomo pregledali še ostala območja kjer so jelovi sestoji in vas rezultatih obvestili.
 
Naj medi.
 
Aleš Bozovičar, ONS