Dogodek »Posadi hokaido bučo za čebelo.«

17.05.2019 10:06:39
Varna hrana
Osrednji dogodek projekta »Kar sejemo, to žanjemo« smo letos skupaj s partnerji organizirali na Biotehniški šoli Šolskega centra Ptuj, na njihovem posestvu v Turniščih, in sicer v četrtek, 16. maja.

Ravnatelj Biotehniške šole Ptuj g. Marjan Horvat je vse udeležence pozdravil. Predstavil je njihovo delovanje, kako dijaki pridobivajo na njihovem posestvu znanje, ki ga na to implementirajo bodisi kasneje kot gospodar svojega posestva ali kot delavec na posestvu. Šola v letošnjem letu praznuje 65. let in so ponosni, da v projektu »Kar sejemo, to žanjemo«, ki je zelo odmeven sodelujejo že od samega začetka. Tako so dijaki skozi ta projekt v preteklih letih spoznali dve medoviti rastlini, in sicer ajdo in sončnico. Vesel je da se projekt nadaljuje in to z novo medovito rastlino bučo hokaido. Tudi ta rastlina je pomembna kot medovita rastlina za čebele kot tudi ostale opraševalce. V jeseni je ta pridelek uporaben širše. Predstavi tudi projekt sajenja sončnic, ki so ga lani nadgradili z izdelavo ptičjih krmilnic. Tako so imeli natečaj za okoliške osnovne šole, ki so pripravile različne ptičje krmilnice. Najboljše inovacije krmilnic so nagradili. Dijaki šole so posejali semena sončnic na njihovem posestvu. Ko so sončnice cvete so imele čebele in ostali opraševalci pomemben vir hrane. Jeseni so zrnje sončnic pobrali in razdeli med osnovnimi šolami. Tako so lahko preko zime učenci osnovnih šol krmili ptice v njihovih krmilnicah.

Dogodka se je udeležila tudi predstavnica MKGP, direktorata za kmetijstvo, ga. Lidija Lipič Berlec. Predstavi, da so se površine posejanosti površin z ajdo in sončnicami v zadnjih letih povečale. In projekt »Kar sejemo, to žanjemo« je eden od projektov, ki je pripomogel k večji pridelavi medovitih rastlin. Predstavi tudi ostale ukrepe, ki jih ministrstvo izvaja na področju sajenja medovitih rastlin. Eden od njih je Program razvoja na podeželju, ki spodbuja sajenja medovitih rastlin. Potem predstavi Šolsko shemo, ki je namenjena prav uživanju sadja, zelenjave in mleka lokalne pridelave. Del sredstev je v shemi namenjenih za šolske vrtove, kjer naši otroci vzgajajo sadje in zelenjavo. V prihodnje si želijo, da bi bila samooskrba s sadjem in zelenjavo večja. Tako da spodbujajo lokalno pridelavo. Predstavi tudi Izbrano kakovost, ki je nova nacionalna shema kakovosti namenjena kmetijskim pridelkom oziroma živilom, ki so pridelani lokalno brez dolgih transportnih poti. Želijo si da se projekt »Kar sejemo, to žanjemo« nadaljuje v prihodnje z novimi idejami kot je letos hokaido bučo, saj s tem spodbujamo pridelavo medovitih rastlin, ki niso koristne le za čebele in ostale opraševalce, ampak je njihova uporabnost mnogo širša.

Gospod Janez Vencelj, podpredsednik ČZS je v svojem nagovoru predstavil začetke projekta »Kar sejemo, to žanjemo«. ČZS je s sodelovanjem partnerjev v projektu v preteklih letih združila prizadevanje za povečanje posejanosti ajde in sončnic v našem prostoru. Podatki Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja o posejanosti ajde kažejo, da se je površina posejanosti ajde od leta 2011 do 2016 v Sloveniji povečala za več kot 8 krat. V letošnjem letu sodelujejo partnerji v tem projektu Posadi hokaido buču in jeseni uživaj v kremni bučni juhi: Semenarna Ljubljana d.o.o. (donator semen hokaido buč), Semina d.o.o. (donator semen hokaido buč), Ministrstvo za kmetijstvo, Biotehniška šola Ptuj, Biotehniška šola Rakičan, Biotehniški center Naklo, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Šolski center Šentju, Grm – center biotehnike in turizma Novo mesto. Kmetijska gozdarska zbornica Slovenije prav tako sodeluje v tem projektu, saj vsako leto pripravijo strokovne vsebine pri vzgoji medovitih rastlin, v letošnjem letu sodeluje zavod Ptuj. S tem projektom tako spodbujamo sajenje medovitih rastlin in pomena medovitih rastlin v našem prostoru. Spodbujamo setev rastlin, ki so koristne tako za čebele v brezpašnem obdobju kot tudi za ostale opraševalce. S tem projektom želimo tudi večjo prepoznavnost in tudi uporabnost teh medovitih rastlin v prehrani. V prihodnje si želi nadaljnjega sodelovanj vseh partnerjev v projektu, da bomo lahko širši javnosti predstavili pomen sajenja medovitih rastlin.

Gospod Dušan Meznarič je predstavil samo sodelovanje Biotehniške šole Šolskega centra Ptuj v projektu »Kar sejemo, to žanjemo«. Tako so dijaki skozi leta spoznavali dve zanimivi medoviti rastlini ajdo in sončnico. V letošnjem letu bodo dijaki posejali semena hokaido buč. S tem bodo dijaki izvajali različne poskuse in si pridobivali novo znanje ob koncu v jeseni, ko bo pridelek dozorel. Pridelek bo kasneje zanimiv tudi za gastronome, ki jih poučuje, saj bodo lahko pripravljali različne jedi iz hokaido buč. Ob svojem nagovoru je navzoče tudi seznanil glede pravilne uporabe FFS, da se jasno preberejo navodila proizvajalcev glede pravilne uporabe, obvesti okoliške čebelarje o škropljenju in škropi v večernih urah. Tako bomo pri njihovi pravilni uporabi zagotovili čebelam vir hrane, vsi skupaj pa bomo lahko uživali v jesenskih dobrotah.

Za konec dogodka je sledila strokovna predstavitev tehnologije pridelave hokaido buč, ki jo je pripravila ga. Stanislava Pažek iz Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije – zavod Ptuj. V uvodu poudari, da imajo kmetijski svetovalci izobraževanja za kmete o pomenu sajenja medovitih rastlin. V nadaljevanju predstavi buče, ki so med najstarejše poznane gojene rastline. Buča je njivska, vrtna ali okrasna rastlina družine bučnic. Bučo uporabljamo v kulinariki, farmaciji, predelavi olja, uporablja za okrasne in dekorativne namene. Uchiki Kuri sorta je primerna za pridelavo v hladnejših predelih. Okrogli plodovi v "Hokaido" tipu so oranžni in relativno gladki. Meso je sladkastega okusa. So oranžne buče hruškaste oblike, težke 1,5-2,5 kg, z oranžno rdečim mesom. Buče so rastline, ki niso težavne za vzgojo. Le na začetku zahtevajo nekaj oskrbe, saj imajo slabo tekmovalno sposobnost proti plevelom. V vrtu jim izberemo sončno lego, ter globoka, humusna tla. O nadaljnji vzgoji buč in kaj vse lahko pripravimo si preberite v prilogi.

Za konec je gdč. Dijana Potrč študentka Višje strokovne šole Šolskega centra Ptuj predstavila projektno nalogo v kateri bo letos ugotavljala kako vpliva različna setev hokaido buč na nadaljnji razvoj in uspešnost pridelave buč.

Po zaključku dogodka je sledilo še zasaditev sadik hokaido buč, ki so jih dijaki vzgojili na Biotehniški šoli Šolskega centra Ptuj. Vzgojili so preko 200 sadik buč, sedaj bodo sadike posadili na vzorčne vrtove kot tudi na poskusne njive, kjer bodo dijaki spremljali razvoj kot potem jesenske pridelke – buče. Gastronomi pa bodo v jeseni pripravili iz hokaido buč različne jedi.

Za nami je še en odličen dan, kjer smo predstavili to zanimivo medovito rastlino. Zahvala za uspešno izveden dogodek gre Biotehniški šoli Šolskega centra Ptuj, še posebej g. Dušanu Meznariču in dijakom, ki so pripravili bogat spremljevalni program. ČZS in partnerji v tem projektu veliko prispevamo za naše okolje, saj je na ta način vzniknila marsikatera medovita rastlina. Tudi v bodoče si želimo sodelovanja vseh partnerjev šol v projektu, kot tudi donatorjev medovitih semen, podpore Ministrstva za kmetijstvo kot tudi Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Tako bo naš prostor posejan z medovitimi rastlinami, na katerih si bodo čebele lahko zagotovile potrebno medičino in cvetni prah za svoj nemoten razvoj in tudi obstoj. In verjamemo, da bo tudi na vaših vrtovih vzklila hokaido buča, ki bo dajala hrano našim čebelam in ostalimi opraševalci. Sami pa boste lahko jeseni uživali v odlični kremni juhi iz buč.
 
Pripravil: Tomaž Samec
Vodja projekta »Kar sejemo, to žanjemo«