Čebele potrebujejo hrano !

14.05.2019 9:37:25
Tehnologija

Kljub dokaj ugodnemu začetku pomladi, ki je v začetku morda celo potiho kazal na dobro čebelarsko sezono, pa nas je vreme v zadnjih tednih negativno presenetilo. V času cvetenja medovitih rastlin, ko bi morale čebele intenzivno izkoriščati spomladanske paše se je pojavilo obdobje padavin. V začetku maja pa je z vdorom hladnega severnega zraka prišlo do ohladitve, ob kateri so se temperature ponekod približale ledišču, višje ležeča mesta in alpske doline pa so bile deležne tudi snega.
Zaradi izjemno neugodnega vremena, ki čebelam onemogoča prinašanje hrane v panj in posledično nemoten razvoj moramo čebelarji za čebelje družine  ustrezno poskrbeti, jih nakrmiti in tako preprečiti njihov propad.

V spomladanskem času poraba hrane v čebeljih družinah močno naraste. Čebele namreč veliko medu in cvetnega prahu porabijo za hranjenje matice in zalege, saj le ta za svoj razvoj potrebuje zadostne količine hrane. Neugodno vreme, kateremu smo priča ne omogoča  medenja rastlin in izletavanja čebel iz panjev, zato vnosa hrane iz okolje ni. Čebele za pokrivanje potreb po hrani in preživetje porabljajo zaloge hrane iz satja, pri tem pa lahko dnevno porabijo preko 0,5 kg hrane. Zaloge hrane se zato hitro zmanjšujejo in že v nekaj dneh lahko pride do pomanjkanja. Pomanjkanje hrane na čebeljo družino deluje negativno, saj ustavi njen razvoj, matica lahko preneha z zaleganjem v skrajnem primeru pa lahko pride tudi do odmrtja zalege, čebel in propada čebelje družine.

Zaloge hrane v panju se pri visoki dnevni porabi hitro zmanjšujejo zato so lahko čebelje družine, katere so imele pri zadnjem pregledu še dovolj zalog hrane, sedaj že na robu stradanja. Ker vnosa hrane v panj v zadnjem času praktično ni, je krmljenje čebeljih družin nujno, saj lahko le na ta način preprečimo hujše posledice in poskrbimo da bodo naše čebelje družine močne in razvite.

Stanje v čebelji družini lahko preverimo s hitrim pregledom, kjer pogledamo prisotnost hrane v stranskih satih, v vencih okrog zalege in v mediščih. V kolikor ugotovimo da zaloge hrane niso zadostne je potrebno čebele krmiti saj donosov iz narave v naslednjih dneh še ni pričakovati. Za krmljenje uporabimo sladkorno raztopino v razmerju 1:1, ki jo dodajamo zvečer, v enakih količinah kot je negativno stanje na čebelarski tehtnici, oziroma v večjih količinah v kolikor krmimo vsak drugi ali tretji dan. Za krmljenje lahko uporabimo tudi pogače, pri tem pa moramo biti pozorni na dejstvo, da se čebele pri predelavi pogače bolj izčrpajo in da za njihovo predelavo potrebujejo veliko vode. Le ta pa jim je v dnevih, ko ne izletavajo, težko dostopna.

Žal nam tudi vremenska napoved za prihodnje dni ni naklonjena, zato lahko pričakujemo da bo dodajanje krme v čebelje panje še vsaj nekaj časa del naših opravil. Kljub temu da je to za sredino maja dokaj neobičajno opravilo, saj smo navajeni, da v tem času že pridobivamo prve sadove našega dela, pa se moramo zavedati da s krmljenjem čebeljim družinam zagotovimo preživetje neugodnih časov in ohranimo njihov razvoj. Naj nas pri našem delu vodi misel, da čebele na smejo nikoli stradati saj čebelja družina ki je enkrat občutila lakoto ne bo nikdar več dobra čebelja družina.

Simon Golob
Svetovalec  za tehnologijo čebelarjenja


Podobne povezave:
 http://www.czs.si/objave_podrobno_czs/10097

http://www.czs.si/objave_podrobno_czs/10111

http://www.czs.si/objave_podrobno_czs/10085