Prodaja, zagotavljanje sledljivosti in označevanje

19.04.2019 8:50:56
Ekonomika
Produktna odgovornost je na strani čebelarja, zato mora predvsem poskrbeti za varnost in sledljivost svojih čebeljih pridelkov, saj ti sodijo med živila. Poleg shranjevanja računov zdravil, krme za čebele,…, mora zagotavljati sledljivosti tudi korak naprej, kar pomeni, da mora vedeti, kam je pridelan med prodal. Vsak čebelar mora imeti zapiske, v katere zapiše količino natočenega medu, označi serijo tega medu in kam je med prodal, v trgovine, polnilcem ali končnemu potrošniku. Serija medu mora biti jasno označena tudi na posodah za med in končni embalaži (kozarcih), če na kozarcu ni zapisan točen datum uporabnosti medu z besedami uporabno najmanj do, čemur sledi točen datum: dan/mesec/leto (razen v primeru vključenosti čebelarja v SMGO, ko je navedba lota obvezna v vsakem primeru). Pri označevanju medu prav tako ne smemo pozabiti na prelepko, ki zagotavlja originalno zaprtost našega izdelka. Če izdelujete svoje nalepke za med ali imate še kakšno vprašanje glede pravilnega označevanja medu in tudi drugih čebeljih pridelkov, se lahko obrnete na svetovalki za varno hrano ČZS. Več o označevanju najdete tudi na spletni strani www.czs.si.
Čebelar, ki čebelje pridelke prodaja na tržnicah, v trgovini, po internetu, jih oddaja polnilcem ali jih tudi predeluje (mešanice, medene pijače,…) pa se mora vpisati tudi v Register živilskih obratov (RŽO). V RŽO  se ni potrebno vpisati čebelarju, ki oddaja čebelje pridelke končnemu potrošniku ali obratu prodaje na drobno, ki neposredno oskrbuje končnega potrošnika, izključno na mestu pridelave (na domu).
Poskrbite za pravilno označevanje in v primeru prodaje na stojnici  le to opremite s podatki vašega čebelarstva in ustrezno označitvijo cen izdelkov. In ko smo že pri cenah – spoštujmo svoje delo in delo naših čebel, ter ne prodajajmo medu pod povprečno ceno tujega medu!

Tanja Magdič, svetovalka za ekonomiko pri JSSČ