Prenovljen izbirni predmet Čebelarstvo izvaja več šol kot prej

10.04.2019 14:29:42
Izobraževanje
Posodobitev učnega načrta za izbirni predmet Čebelarstvo je od novembra 2016 do januarja 2018 pripravljala delovna skupina v sestavi: mag. Aleš Rodman, ČZS, dr. Danilo Bevk, Nacionalni inštitut za biologijo, Pavel Bone, Gimnazija Nova Gorica, Marko Borko, ČZS, Vladimir Fajdiga, ČZS, Dušan Kaplan, ČZS, mag. Minka Vičar, predmetna skupina za biologijo, Zavod RS za šolstvo, mag. Mojca Šegel, OŠ Vitanje, Andreja Smrdelj, OŠ Dekani. Strokovno so ga recenzirali: izredni prof. dr. Janko Božič, Biotehniška fakulteta, Janez Gregori, Prirodoslovni muzej Slovenije mag. Marko Hrastelj, Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma. Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je 21. 6. 2018 soglasno sprejel posodobljeni učni načrt ČEBELARSTVO, ki je bil kasneje objavljen tudi na spletni strani ministrstva za šolstvo: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_izbirni/Cebelarstvo_izbirni.pdf. Veseli nas, da se je v šolskem letu 2018/2019 že povečalo število šol, ki izvaja izbirni predmet Čebelarstvo in sicer 10 šol: OŠ Ob Dravinji Slovenske Konjice, OŠ Šmarje pri Jelšah, OŠ Videm pri Ptuju, OŠ Dekani, OŠ Mala Nedelja, DOŠ 1 Lendava, OŠ Mislinja, OŠ Srečka Kosovela Sežana, OŠ Selnica ob Dravi, OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče. Upamo, da se za izvajanje Čebelarstva kot izbirnega predmeta v bodoče odloči še več šol.
Marko Borko, ČZS