Slovenski čebelar 4-2019

01.04.2019 11:09:00
Slovenski čebelar
KAZALO
 
UVODNIK
Damjana Grobelšek, dr. vet. med
IZ ZNANOSTI IN PRAKSE
dr. Maja Smodiš Škerl, dr. Janez Prešern, Jernej Bubnič: Vpliv izbranih prehranskih dopolnil na pojavljanje spor Nosema spp. in preživetje čebel
Vlado Auguštin: Pravilna raba FFS in ukrepi ob zastrupitvi čebel
Marjan Dolinšek: Moje izkušnje s pridobivanjem cvetnega prahu
Nataša Lilek: Ključne točke pri osmukanju cvetnega prahu
Vlado Auguštin: Čebelji vosek in njegovo ponarejanje
Marija Sivec: Priprava čebeljih družin za prodajo
Kristjan Kavčič: Problematika prevozov na pašo na obalnem območju in pravilnik o pašnem redu
Janez Bauer: Zakaj v letu 2018 smreka ni medila
Franc Šivic: Novice iz sveta
dr. Andrej Gogala: Kaspijska dolgorožka (Eucera caspica)
DELO ČEBELARJA
dr. Peter Kozmus: Čebelarjeva opravila v aprilu
IZ ČEBELARSKIH DRUŠTEV
OBVESTILA ČZS
OGLASI
V SPOMIN
 
IZ VSEBINE
 
DR. MAJA SMODIŠ ŠKERL, DR. JANEZ PREŠERN, JERNEJ BUBNIČ: VPLIV IZBRANIH PREHRANSKIH DOPOLNIL NA POJAVLJANJE SPOR NOSEMA SPP. IN PREŽIVETJE ČEBEL
Prehranska dopolnila so popularna tako v človeški kot v živalski prehrani, glavna nota pri prodaji pa je običajno zdravje organizma zaradi določenih sestavin, ki naj bi imele pozitivne učinke na sam organizem. Med prehranska dopolnila štejemo npr. vitamine, antioksidante, hormone ter tudi probiotike …
 
VLADO AUGUŠTIN: PRAVILNA RABA FFS IN UKREPI OB ZASTRUPITVI ČEBEL
Čebele spremljajo človeka na njegovi življenjski poti že od pradavnine. Z njihovim pridelkom medom si je že v prazgodovini tešil lakoto in celo reševal življenje. Med svojim razvojem je človek spoznal še druge številne koristi čebel: od njihovih pridelkov pa do opraševanja sadnega drevja in kulturnih rastlin. Čebele in njihovi proizvodi igrajo tako že tisočletja pomembno vlogo v prehrani, medicini, še posebej pa v ekologiji. Le vlogi čebel kot opraševalk se lahko zahvalimo za bogat izbor sadja in zelenjave v svoji prehrani kakor tudi za rastlinsko raznovrstnost v naravi …
 
MARJAN DOLINŠEK: MOJE IZKUŠNJE S PRIDOBIVANJEM CVETNEGA PRAHU
Prvi začetki pridobivanja cvetnega prahu pri meni so bili pred dvanajstimi leti. Najprej sem si nabavil 10 kosov rabljenih zunanjih osmukalnikov različnih tipov. Ker takrat še nisem imel nobenih izkušenj s pridobivanjem cvetnega prahu, sem se kar namučil, da sem pridobil prvi pridelek …
 
NATAŠA LILEK: KLJUČNE TOČKE PRI OSMUKANJU CVETNEGA PRAHU
Z osmukanjem cvetnega prahu začnite v času, ko je v naravi obilna pelodna paša, največkrat je to v času cvetenja sadnega drevja. Začetek prilagodite zunanjim vremenskim razmeram in upoštevajte geografsko lego (npr. razlika med Primorsko in Gorenjsko) …
 
VLADO AUGUŠTIN: ČEBELJI VOSEK IN NJEGOVO PONAREJANJE
Človek pozna čebelji vosek že od pradavnih časov. Stari Grki in Rimljani so tako z voskom premazovali tablice, na katere so pisali s posebej za ta namen priostrenim pisalom. Z voskom so razsvetljevali domove, balzamirali trupla in ga uporabljali v medicini – na tem področju ga uporabljajo še dandanes. Čebelji vosek je v novem veku poseben pomen dobil v cerkvah, saj so bile voščene sveče simbol božje navzočnosti pri bogoslužnih obredih. Dandanes velja čebelji vosek za odlično mazilo za pekače pri peki peciva, nepogrešljiv je v kozmetični in farmacevtski industriji, petroletrni izvleček iz voska pa je v novejšem času postal celo dragocena snov v industriji parfumov. Največ čebeljega voska seveda uporabimo čebelarji za izdelovanje satnic …
 
MARIJA SIVEC: PRIPRAVA ČEBELJIH DRUŽIN ZA PRODAJO
Čeprav se Slovenci radi pohvalimo, da smo čebelarski narod, imamo v resnici zelo malo velikih, sposobnih čebelarjev, ki bi lahko naredili družine za prodajo in jih tržili, na primer v tujino. Zlata doba izvoza čebel iz Slovenije je mimo. Le redki vedo, da so naši predniki od sredine 19. stoletja do začetka prve svetovne vojne v tujino, po nekih ocenah, izvozili okrog 150.000 čebeljih družin ali drugače: več kot 2000 na leto. Zamislimo si tedanje pogoje, razmere in možnosti za delo in transport, primerjajmo jih s sedanjimi razmerami in možnostmi in – kapo dol, prijatelji …
 
KRISTJAN KAVČIČ: PROBLEMATIKA PREVOZOV NA PAŠO NA OBALNEM OBMOČJU IN PRAVILNIK O PAŠNEM REDU
V Obalnem čebelarskem društvu Koper (v nadaljevanju OČD Koper) se že vrsto let spopadamo s problematiko nelegalnega dovoza čebel na območje, za katero nam je s strani MKGP-ja dodeljeno upravljanje s čebelarskim pašnim redom. Po izbruhu bolezni hude gnilobe čebelje zalege v letu 2017 in dveh primerih v letu 2018, kjer zadeva še ni dokončno sanirana, bi radi brezvladje na tem področju spravili v razumne okvirje. Če ne bomo pravočasno ukrepali, na Obali ne bo več pogojev za čebelarjenje …
 
JANEZ BAUER: ZAKAJ V LETU 2018 SMREKA NI MEDILA
Čebelarim že 37 let, čebelnjak imam postavljen na planoti Legen nad Slovenj Gradcem v Mislinjski dolini. Pašni krog v razdalji štiri kilometre obsega sestoje od nadmorske višine 400 do 1400 m. 90 % je smrekovih sestojev …
 
FRANC ŠIVIC: NOVICE IZ SVETA
AVSTRIJA – Že vrsto let dovoljuje deželna vlada na avstrijskem Gradiščanskem sistematično izsekavanje robinijevih (akacijevih) gozdov. Ta drevesna vrsta predstavlja za tamkajšnje čebelarje glavno čebeljo pašo, ki jo izkoriščajo tudi mnogi prevaževalci iz drugih avstrijskih dežel …
 
DR. ANDREJ GOGALA: KASPIJSKA DOLGOROŽKA (EUCERA CASPICA)
Kaspijske dolgorožke so sredozemska vrsta dolgorogih čebel. Kot pri drugih vrstah tega rodu imajo samci značilne zelo dolge tipalke. Imajo tudi belo obrazno masko, medtem ko je glava samic črna …
 
DR. PETER KOZMUS: ČEBELARJEVA OPRAVILA V APRILU
April je mesec, v katerem kranjska čebela v pretežnem delu Slovenije naredi skokovit spomladanski razvoj. Razlog temu sta obilica cvetnega prahu in nektarja v naravi in sposobnost matic kranjske čebele, da v tem obdobju zaležejo veliko število jajčec. To nalogo je sposobna opraviti le mlada in zdrava matica, ob pravilni oskrbi čebelarja. Ta jim mora zagotoviti primerne pogoje v panju, če čebelari s prevoznimi enotami, pa tudi z izbiro primerne lokacije stojišča, da je v okolici dobra paša. Seveda mora biti v panju zadostno število čebel delavk, ki lahko ličinke primerno oskrbijo. Ker se čebele v spomladanskem času razvijajo sočasno z razvojem narave, je bolje, da imajo prevaževalci svoje čebele na lokacijah, kjer se pričakuje zgodnja paša, na kateri se čebele najprej hitro razvijejo, da lahko kasnejše obilnejše paše bolje izkoristijo …