Slovenski čebelar 10-2017

29.09.2017 16:50:34
KAZALO 

UVODNIK
Vlado Auguštin in Boštjan Noč
ZDRAVJE ČEBEL
Vlado Auguštin: Uničevanje voščene vešče
Izr. prof. dr. Ivan Toplak, dr. vet. med.: Virusne okužbe čebeljih družin: včeraj, danes, jutri (II. del)
Mag. Mira Jenko Rogelj, dr. vet. med.: Reinvazija – ponovni vdori varoj v čebelje družine
IZ ZNANOSTI IN PRAKSE
Mag. Andreja Kandolf Borovšak: Vsebnost kumafosa v čebeljih pridelkih
Nataša Klemenčič Štrukelj: Uporabite najprimernejše poti prodaje
Tanja Magdič: Kakšno ceno postaviti?
Prof. dr. Elko Borko, dr. med.: Pomen dela dr. Filipa Terča – ob stoletnici njegove smrti
Sandra Rebek: Strokovna ekskurzija apiterapevtov po Balkanu
Janez Hafner: 150-letnica rojstva Frančiška Rojine
Anej Kostrevc: E-Hive: Prihodnost čebelarstva v Celju in širše skozi oči mladih
Franc Šivic in Mag. Andreja Kandolf Borovšak: Novice iz sveta
DELO ČEBELARJA
Jože Sever: Čebelarjeva opravila v oktobru
IZ ČEBELARSKIH DRUŠTEV
OBVESTILA ČZS
OGLASI
V SPOMIN
 
IZ VSEBINE
 
VLADO AUGUŠTIN: UNIČEVANJE VOŠČENE VEŠČE
Dobrim in varčnim čebelarjem se že čez poletje nabere precej voščin. Ob pregledovanju čebeljih panjev zbiramo prizidke, ki se držijo satnikov, panjskih sten in matične rešetke, prazne matičnike, polomljene satnice in trotovino iz gradilnikov. Tem voščinam dodamo še sate, ki so se zlomili bodisi pri točenju medu bodisi med prevozom panjev, ter medene pokrovce in sate, ki jih jeseni zaradi starosti izločimo iz čebelarstva. Tudi med jesenskim čiščenjem matičnih rešetk in podnic panjev se nabere še precej voščenega drobirja …
 
IZR. PROF. DR. IVAN TOPLAK, DR. VET. MED.: VIRUSNE OKUŽBE ČEBELJIH DRUŽIN: VČERAJ, DANES, JUTRI (II. DEL)
Vsekakor predstavljajo dejavnosti čebelarja, kot so nakup nove čebelje družine, združevanje čebeljih družin različnih lastnikov, združevanje šibkih čebeljih družin, paša (iz več različnih čebelnjakov na istem mestu), obiranje pobeglih rojev čebel iz narave, med zelo tvegane dejavnosti čebelarja za prenos čebeljih virusov …
 
MAG. MIRA JENKO ROGELJ, DR. VET. MED.: REINVAZIJA – PONOVNI VDORI VAROJ V ČEBELJE DRUŽINE
Varroa destructor je trenutno najškodljivejši parazit medonosnim čebelam v Evropi. Izjemno dobra prilagoditev škodljivca na čebeljo družino je razvita ob prenosu znotraj gostiteljske vrste z odraslih čebel in trotov naprej na zalego in v hitrem prenosu tudi na okoliške čebelje družine v preletni razdalji Zaletavanje čebel in ropanje sta najhitrejša oblika t. i. horizontalnega prenosa med družinami in odločilna za preživetje parazitske vrste …
 
MAG. ANDREJA KANDOLF BOROVŠAK: VSEBNOST KUMAFOSA V ČEBELJIH PRIDELKIH
V preteklih letih smo v okviru Uredbe o izvajanju ukrepov na področju čebelarstva v panje načrtno vstavljali akaricide, ki vsebujejo amitraz, kumafos in timol, pri čemer smo ugotovili, da ima največji vpliv na čebelje pridelke uporaba zdravila Checkmite, ki vsebuje aktivno učinkovino kumafos ..
 
NATAŠA KLEMENČIČ ŠTRUKELJ: UPORABITE NAJPRIMERNEJŠE POTI PRODAJE
Prodaja čebeljih pridelkov teče preko različnih prodajnih kanalov. Za čebelarje je zagotovo najugodnejša neposredna prodaja, kjer se pridelovalec in kupec neposredno srečata. V tem primeru je običajno tudi zaslužek največji. Z vključevanjem posrednikov v prodajni kanal se zaslužek manjša, kar je manj ugodno. Med pridelovalca in kupca se vrine še trgovec na drobno, v slabših primerih pa se vrineta še trgovec na debelo ter zastopnik. Vsak vmesni člen zahteva svoje odstotke in kaj hitro se zgodi, da smo mi za pridelke slabo plačani, končni kupec pa mora plačati veliko …
 
TANJA MAGDIČ: KAKŠNO CENO POSTAVITI?
Ko govorimo o ceni čebeljih pridelkov, je prav, da se najprej vprašamo, kakšno ceno je pripravljen plačati kupec za kakovostne izdelke. Ni skrivnost, da je cena pomemben dejavnik pri odločanju za nakup medu zgolj peščici ljudi. To potrjujejo številne ankete, ki so bile opravljene na področju nakupnega vedenja potrošnikov v primeru nakupov prehranskih izdelkov. Ankete tudi potrjujejo, da je potrošniku v prvi vrsti pomembna kakovost …
 
PROF. DR. ELKO BORKO, DR. MED.: POMEN DELA DR. FILIPA TERČA – OB STOLETNICI NJEGOVE SMRTI
1. aprila 2017 je Sekcija za apiterapijo dr. Filipa Terča ČZD Maribor že peto leto zaporedoma pripravila mednarodni simpozij o apiterapiji, ki je potekal na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Pivoli pri Mariboru. Za ta dosežek si organizatorji zaslužijo posebno pohvalo, saj so bila vsa dosedanja srečanja strokovno dobro pripravljena in kakovostna, prav tako pa je bil tudi letošnji program zanimiv za naše čebelarje. Uvodno predavanje je pripravil dr. Elko Borko in v njem povedal nekaj novosti, ki so bile v zadnjih letih ugotovljene o življenju in dejavnosti dr. Filipa Terča. Objavljamo jih …
 
SANDRA REBEK: STROKOVNA EKSKURZIJA APITERAPEVTOV PO BALKANU
Vsako leto ob zaključku izobraževanja apiterapevtov sledi poučna ekskurzija, ki jo organizirata ČZD Maribor in Aritours. Prva generacija je dodatna znanja dobila na Češkem, druga v Romuniji, s tretjo pa smo potovali po Balkanu (Srbija, Bolgarija, Makedonija, Albanija, Črna gora, Hrvaška) …
 
JANEZ HAFNER: 150-LETNICA ROJSTVA FRANČIŠKA ROJINE
Letos mineva 150 let od rojstva pomembnega slovenskega čebelarja Frančiška Rojine. Rodil se je 3. oktobra 1867 v Šiški, obiskoval realko in učiteljišče v Ljubljani. Njegovo prvo službeno mesto je bilo v Kolovratu pri Litiji, sledili so Dobrava pri Kropi, Vače nad Litijo, Šmartno pod Šmarno goro in nato je do upokojitve 27 let služboval na ljudski šoli v Stražišču pri Kranju. V vsaki šoli je skrbel za šolski vrt, uredil sadovnjak in mu dodal čebelnjak …
 
ANEJ KOSTREVC: E-HIVE: PRIHODNOST ČEBELARSTVA V CELJU IN ŠIRŠE SKOZI OČI MLADIH
Na mladih svet stoji, ampak ali mlade čebelarstvo sploh zanima? Vsi se zavedamo pomena čebel za okolje, vendar pogosto pozabimo, da smo ravno mladi tisti, ki bomo nekoč morali skrbeti zanje. Smo Žan Hedžet Kostajnšek, Matic Absec, Jaka Kolenc in Anej Kostrevc, strastni mladi čebelarji iz treh različnih celjskih srednjih šol, ki nam je ravno čebelarstvo popolnoma spremenilo življenje. Lani sem Žanu predlagal, da bi skupaj naredila nekaj na področju čebelarstva. On pa je tako kot zmeraj, poln navdušenja, brž poklical Matica in Jako (ki ju na začetku sploh nisem poznal) in že smo se sestali in razmišljali, kaj bi lahko naredili.  Našo kariero smo odprli z napisano raziskovalno nalogo, ki jo bom povzel v tem članku …
 
FRANC ŠIVIC IN MAG. ANDREJA KANDOLF BOROVŠAK: NOVICE IZ SVETA
ČILE - Dr. Anette Trombert iz Centra za genomiko in bioinformatiko Univerze Mayor v Santiagu de Chile raziskuje koristne bakterije, ki živijo v črevesju čebel, z namenom, da bi jih znanost uporabila v boju proti okužbam pri ljudeh …
EVROPSKA ZVEZA - Eno izmed težav v čebelarstvu predstavlja večji prodor ponarejenega medu na trg EU. Joint Research Center iz Belgije, ki za Evropsko komisijo opravlja raziskovalne naloge, je v letu 2016 objavil rezultate analiz 2264 vzorcev medu iz cele Evrope, Švice ter Norveške …
 
JOŽE SEVER: ČEBELARJEVA OPRAVILA V OKTOBRU
Začenja se mesec oktober in z njim vedno več hladnih dni. Narava se umirja in z njo preneha sla po razmnoževanju oziroma »amortizaciji«, kot pravimo ekonomisti. Vedno manj je cvetja in zaradi tega skoraj nič več medičine in mane. Čebele vedno bolj zmanjšujejo obseg zalege in čedalje bolj je vse zadelano s propolisom, tako da je tudi prestavljanje satov nemogoče …