Slovenski čebelar 4-2020

24.03.2020 15:24:40
KAZALO

UVODNIK
Marija Sivec
OBVESTILA ČZS
69. Občni zbor ČZS – za predsednika ponovno izvoljen Boštjan Noč
Zbrali in uredili sodelavci ČZS: Pomembne informacije o vplivu epidemije in ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom na čebelarstvo
ZDRAVJE ČEBEL
mag. Vida Lešnik in Mateja Ratiznojnik: Čiščenje in razkuževanje čebelarske opreme
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin: V veljavo stopila nova pravilnika o hudi gnilobi čebelje zalege in varozi
IZ ZNANOSTI IN PRAKSE
Vlado Auguštin in Simon Golob: Kako se s čebelami prebiti čez muhasto pomlad
Vlado Auguštin: Prodaja in promet čebeljih družin
dr. Andreja Kandolf Borovšak: Zagotavljanje pristnosti medu
Janez Gregori: Vprašanja parjenja v sorodstvu pri čebelah
Marjan Papež: 3. Pislakov dan
Franc Šivic in Borut Preinfalk: Novice iz sveta
doc. dr. Danilo Bevk: Pomladanski zemeljski čmrlj (Bombus pratorum)
DELO ČEBELARJA
Ivan Esenko: Čebelarjeva opravila v aprilu
IZ ČEBELARSKIH DRUŠTEV
OBVESTILA ČZS
OGLASI
V SPOMIN

IZ VSEBINE

69. OBČNI ZBOR ČZS – ZA PREDSEDNIKA PONOVNO IZVOLJEN BOŠTJAN NOČ
Na 69. občnem zboru, ki je potekal 7. marca 2020 in je bil hkrati volilni občni zbor, je bil za predsednika ČZS ponovno izvoljen Boštjan Noč. Občnega zbora se je udeležilo 138 delegatov čebelarskih društev. Boštjan Noč, edini kandidat za predsednika, pa je bil podprt z 96,4 % glasovi vseh pristnih delegatov na Občnem zboru. Občni zbor je potrdil vse predlagane sklepe soglasno …

ZBRALI IN UREDILI SODELAVCI ČZS: POMEMBNE INFORMACIJE O VPLIVU EPIDEMIJE IN UKREPOV ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽB S KORONAVIRUSOM NA ČEBELARSTVO
Izredna zdravstvena situacija zaradi epidemije COVID-19 ter ukrepi za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom imajo posledice za celotno družbo in življenje ljudi. Čebelarstvo iz tega ni izvzeto, zato se čebelarjem porajajo mnoga vprašanja in skrbi, kako bo letos možno čebelariti. Vse pomembne informacije, ki smo jih zbrali do zaključka redakcije, objavljamo na tem mestu …

MAG. VIDA LEŠNIK IN MATEJA RATIZNOJNIK: ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE ČEBELARSKE OPREME
Vzdrževanje čistoče v čebelnjaku je stalna in pomembna naloga čebelarja, saj gre za prostor, kjer se prideluje hrana za ljudi. Pri tem lahko ločimo opravila, ki jih izvajamo vsakodnevno pri delu s čebelami, in tista, ki jih opravimo po potrebi oziroma najmanj enkrat letno. V članku se bomo osredotočili na slednja, in sicer na ustrezno pripravo čebelarskega orodja in opreme pred novo sezono …

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN: V VELJAVO STOPILA NOVA PRAVILNIKA O HUDI GNILOBI ČEBELJE ZALEGE IN VAROZI
V veljavo sta stopila nova pravilnika s področja zdravja čebel in sicer 21. februarja 2020 Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege (Uradni list RS, št. 10/20) ter 27. marca 2020 Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, zatiranje in preprečevanje varoze čebel (Uradni list RS, št. 21/20), ki ju predstavljamo v nadaljevanju …

VLADO AUGUŠTIN IN SIMON GOLOB: KAKO SE S ČEBELAMI PREBITI ČEZ MUHASTO POMLAD
Po izredno mili zimi in uspešni prezimitvi čebel smo zadnji teden marca poleg vseh neprijetnosti, ki se trenutno dogajajo pri nas in po svetu, dobili še pošiljko hladnega vremena. Narava je pred tem že dodobra oživela, temu pa so sledile tudi čebelje družine, ki so se pospešeno razvijale in že končevale z menjavo generacij. Panji so se začeli polniti, zaloge hrane pa pospešeno kopneti. V pričakovanju lepega vremena bi čebele že lahko prinesle prve pozitivne donose v panje, pa je vreme vse skupaj ustavilo …

VLADO AUGUŠTIN: PRODAJA IN PROMET ČEBELJIH DRUŽIN
Premik čebeljih družin je vsak premik med čebelnjaki, premik v začasni čebelnjak ali premik na registrirano stojišče. Za premik čebeljih družin se šteje vsak premik zaradi paše, prodaje, podaritve, selitve rezervnih družin in drugo …

DR. ANDREJA KANDOLF BOROVŠAK: ZAGOTAVLJANJE PRISTNOSTI MEDU
Med že od nekdaj velja za zelo cenjeno živilo, kljub temu da je v glavnem koncentrirana raztopina sladkorjev. Je eno izmed človekovih najstarejših hranil, ima veliko hranilno vrednost in pomaga ohranjati in izboljševati zdravstveno stanje ljudi, zato se je njegova poraba v zadnjih letih močno povečala. Njegova pridelava je relativno draga, zato je pogosto tarča potvorb …

JANEZ GREGORI: VPRAŠANJA PARJENJA V SORODSTVU PRI ČEBELAH
V svetovnem merilu so čebele med najbolj ogroženimi žuželčjimi skupinami. Krivdo za tako stanje tudi v tem primeru lahko pripisujemo zlasti človeku, njegovim škodljivim posegom v naravno okolje, brezglavemu uničevanju različnih življenjskih prostorov in ne nazadnje tudi slabemu poznavanju različnih oblik življenja. Tuji strokovnjaki opozarjajo, da se naravna raznolikost medonosnih čebel vse bolj izgublja, zaradi različnih vzrokov se izgubljajo tako genetska diverziteta ali genetska pestrost, kot specifične prilagoditve na lokalne pogoje. In pravslednjim bi morali posvečati pozornost, ohranjati bi morali krajevne rodove, ohranjati čebele, ki so prilagojene danim pogojem. A na to uho ostajamo gluhi …

MARJAN PAPEŽ: 3. PISLAKOV DAN
Osmega februarja je v organizaciji Strokovnega združenja profesionalnih čebelarjev (SZPČ) v prostorih Veterinarske fakultete v Ljubljani potekal 3. Pislakov dan z osrednjo temo Ali je čebel preveč, ki je pritegnil približno 100 čebelarjev …

FRANC ŠIVIC IN BORUT PREINFALK: NOVICE IZ SVETA
AVSTRIJA – V aprilu leta 2017 je koroški posestnik in sadjar Dieter K. sredi belega dne škropil svoj cvetoči sadovnjak s pesticidi in pomoril poleg tisočev čebel tudi veliko drugih koristnih žuželk. Otroci, ki so bili v bližini, so s svojimi mobilnimi telefoni snemali mrtve čebele in posnetke poslali na televizijo. Ta pomor je težko prizadel sosednje čebelarje, ki so izgubili vse svoje čebelje družine …

EVROPSKA ZVEZA – Evropski parlament je 18. decembra 2019 na plenarnem zasedanju sprejel resolucijo o pobudi EU za opraševalce, s katero pozdravlja ukrepe za večjo zaščito čebel in drugih opraševalcev. Vendar pa so poslanci obenem opozorili, da pobuda preslabo naslavlja nekatere vzroke za upadanje populacij opraševalcev. Kot glavni vzrok so navedli čezmerno uporabo pesticidov …

DOC. DR. DANILO BEVK: POMLADANSKI ZEMELJSKI ČMRLJ (BOMBUS PRATORUM)
Pomladanski zemeljski čmrlj je v osnovi črn čmrlj z dvema ali samo eno rumeno progo in oranžno konico zadka. Prva rumena proga je na oprsju, druga pa na zadku, vendar slednja pogosto manjka. Je med manjšimi čmrlji pri nas. Še posebej majhna je prva generacija delavk. Kljub majhnosti so ti čmrlji med najbolj trdoživimi …

IVAN ESENKO: ČEBELARJEVA OPRAVILA V APRILU
V aprilu se v panjih odvija silovit razvoj, kar se odraža na skokovitem porastu čebel delavk, ki se jih je od zime poleglo že nekaj generacij. Polegli so se tudi prvi troti, ki s svojo prisotnostjo poživijo dogajanje v panjih in hkrati naznanijo pravi začetek čebelarske sezone. Družinam z rodovitno matico začne kmalu primanjkovati prostora, kar narekuje nujno posredovanje čebelarja …