NAPOVED MEDENJA
Za čebele je v Sloveniji najpomembnejša gozdna paša, ki je obenem najpomembnejši vir njihove hrane. To je razumljivo, saj je preko 60 % površine Slovenije pokrite z gozdovi. Glavni viri gozdne paše, kjer čebele nabirajo mano oz medeno roso so jelka ali hoja, smreka, macesen, bor, hrast, v manjši meri pa tudi več drugih vrst dreves. Poleg gozdne paše na kateri čebele nabirajo mano, poznamo še paše, kjer rastline izločajo medičino ali nektar. Poleg cvetlic, so najpomembnejše drevesne vrste, ki izločajo nektar javorji, divja češnja, robinija ali akacija, lipa in pravi kostanj.

Čebelar, ki želi dobro izkoristiti medenje v naravi, mora imeti v točno določenem času dobro razvite čebele. Da pa bi se čebelar lahko čim bolje pripravil na različne čebelje paše, mu pri napovedovanju medenja pomaga tudi strokovna služba, ki deluje v okviru Čebelarske zveze Slovenije in jo vodi g. Pavle Zdešar. Podlago za delovanje ima opazovalno-napovedovalna služba medenja danes v Zakonu o živinoreji in Pravilniku o katastru čebelje paše, čebelarskem pašnem redu, prometu s čebelami in programu napovedi medenja.
Da bi bili čebelarji pri izkoriščanju gozdne paše čim bolj uspešni, smo na portal testno uvrstili rubriko NAPOVED MEDENJA, kjer lahko spremljate kako pridne so naše čebele pri nabiranju nektarja. Rubrika se bo v bodoče še nadgrajevala, tako da biodo čebelarji dobivali čim boljše podatke.


Datum novice 13-07-2009 :: Objavil VLADO :: Področje Tehnologija
RAZPIS ZA SVETOVALCA T ...
TOČENJE MEDU - INOVACI ...
ODDAJA OB KAVI ...
IZLET V BEOGRAD ...
JAVNA RAZPRAVA O PAŠNI ...
COLOSS IN APITERAPIJA ...
FEBRUARSKA AKCIJA ...
KREATIVNE MAPE NATEČAJ ...
TEČAJI IN TEHNIČNA POM ...
KNJIŽNICA DANES NE BO ...
Kolofon