NATEČAJ ČEBELARSKE FOTOGRAFIJE
ČZS razpisuje natečaj čebelarske fotografije 2012 v štirih tematskih sklopih, in sicer: 1. Čebela in rastlinski svet; 2. Življenje čebel (biologija); 3. Čebelarska opravila in čebelji pridelki; 4. Slovenski čebelnjak.

Za vsak sklop lahko pošljete največ po pet posnetkov. Fotografije naj bodo v digitalni obliki in posnete v dovolj visoki resoluciji (300 dpi), da bo iz najboljših posnetkov mogoče narediti slike velikosti 40 x 30 cm. Vsaj ena fotografija od petih naj bo v pokončni legi. Vsaka fotografija mora biti opremljena z zaporedno številko, naslovom fotografije, naslovom tematskega sklopa, s kratko vsebino posnetka in z letnico njenega nastanka. V zaprti ovojnici morajo biti priloženi podatki o avtorju (ime in priimek, naslov, telefonska številka, e-naslov). Zgoščenke s fotografijami je treba s priporočeno pošto poslati na naslov Čebelarske zveze Slovenije s pripisom: »Fotografski natečaj«, lahko pa jih oddate tudi osebno. Zadnji rok oddaje je 12. november 2012. Vse prispele zgoščenke ostanejo last ČZS.

Fotografije bo ocenjevala komisija po vnaprej določenih merilih. Ta merila so: izpovednost, originalnost, tehnična dovršenost in estetika. Za tematski sklop Slovenski čebelnjak velja poleg navedenih še dodaten pogoj, in sicer, da je predmet ocenjevanja tudi urejenost čebelnjaka in okolice. V priloženi ovojnici je zato treba poslati tako podatke o lastniku čebelnjaka kot tudi o fotografu.

Izbrane bodo po tri fotografije iz vsakega sklopa. Na natečaju lahko sodelujejo samo posnetki, ki še nikoli niso bili objavljeni ali celo nagrajeni na kakšnem natečaju. Vsak zmagovalec bo dobil posebno priznanje, razglasitev zmagovalcev in slovesna podelitev priznanj pa bo 1. decembra 2012, ko bo na Brdu pri Lukovici tudi tradicionalni posvet o čebelarskem turizmu. Za podrobnejše informacije in navodila lahko pokličete g. Borka na tel. št.: 051/637 204.

Brane Borštnik, predsednik komisije UO ČZS za čebelarsko kulturno dediščino

Datum novice 08-08-2012 :: Objavil borko :: Področje Tajništvo
GOZD NAŠE SKUPNO DOBRO ...
Novo na ČZS ...
MEDNARODNI FOTONATEČAJ ...
NOVA SPLETNA STRAN API ...
VDC ČRNOMELJ PO ČEBELA ...
DELOVNI ČAS ...
OBJAVA NA KITAJSKI STR ...
OBVESTILO NOVIM VZREJE ...
OBVESTILO UPORABNIKOM ...
FOTONATEČAJ VITA ...
Kolofon