KOLOFON
Vse informacije in podobe, vsebovane na teh straneh, so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji mora biti kot vir navedeno Čebelarska zveza Slovenije oziroma lastnik.

Slike so prispevali: Čebelarska zveza Slovenije, Vlado Auguštin, Franci Šivic, Swienty
Teksti so izbrani iz revije Slovenski čebelar in knjige Od čebele do medu. in navedenih avtorjev.
Tekste o čebelarskih poteh pripravila Tanja Arih.


 
Kolofon