Slovenski čebelarSlovenski čebelar 9-2018
27.08.2018
KAZALO
 
UVODNIK
Nataša Lilek
IZ ZNANOSTI IN PRAKSE
Tanja Magdič: Pomen trženja za uspešno prodajo
Miha Metelko: Kateri med je boljši
Mag. Andreja Kandolf Borovšak: Čebelar produktno odgovoren za svoj pridelek
Brane Borštnik: Krmljenje čebel s sladkorno raztopino v plastenkah
Peter Podgoršek, Eva Cukjati, Maja Smodiš Škerl in Janez Prešern: Rezultati vzrejne dejavnosti v letu 2017
Dr. Ralph Büchler: Desetkanje varoj s pomočjo vzreje
Dr. Claudia Garrido: Varoja ni enaka varoji
Dr. Andrej Gogala: Graeffejeva opnarka (Colletes graeffei)
Franc Šivic: Novice iz sveta
DELO ČEBELARJA
Dr. Stanislav Kapun: Čebelarjeva opravila v septembru
IZ ČEBELARSKIH DRUŠTEV
OBVESTILA ČZS
OGLASI
V SPOMIN
 
IZ VSEBINE
 
TANJA MAGDIČ: POMEN TRŽENJA ZA USPEŠNO PRODAJO
Za razliko od preteklega leta smo to leto čebelarji lahko nekoliko zadovoljnejši s pridelavo medu. Če smo upoštevali dobro čebelarsko prakso in smo skrb za varno in kakovostno pridelavo postavili na prvo mesto, potem smo lahko zadovoljni in lahko svojim kupcem ponudimo tisto, kar iščejo in od nas zahtevajo. Številne raziskave kažejo na to, da v primeru nakupa prehrambnih izdelkov kupci na prvo mesto postavljajo kakovost izdelka. Tudi anketa, ki jo vsako leto izvedemo na ČZS, kaže, da tudi v primeru nakupa medu ta kriterij postavljajo na prvo mesto. Seveda pa sama pridelava ni dovolj za uspešen zaključek poslovnega leta. Pred nami je namreč čas, ko moramo to, kar smo pridelali, uspešno prodati in iztržiti dovolj, da bomo lahko vložili v svoj nadaljnji razvoj ter pri tem pokrili vse stroške …
 
MIHA METELKO: KATERI MED JE BOLJŠI
»Zakaj bi bil tvoj med boljši, če pa moja čebela nabira na isti roži kot tvoja?!« se vse večkrat sliši med čebelarji. Tudi o tem se sliši, kako se ekološkega medu pravzaprav ne da pridelati, če pa že, so le redki pragozdovi, kjer človek še ni onesnažil okolja. Če pa čebelar vseeno pridobi ekološki certifikat, pa se pod njegove pridelke postavi vprašaj, češ da se tako ali tako uporablja kemija in da je ekološko le kamuflaža za višjo ceno konvencionalnih pridelkov …
 
MAG. ANDREJA KANDOLF BOROVŠAK: ČEBELAR PRODUKTNO ODGOVOREN ZA SVOJ PRIDELEK
Pomen čebelarstva je bistveno večji, kot se ga povečini zavedamo. Čebelarji skrbimo za čebele in posredno za okolje, saj so čebele glavne opraševalke. Glavni pomen čebelarstva je sicer opraševanje rastlin, poleg tega pa so čebelji pridelki cenjena živila. Čebelar ima dve glavni nalogi, prva je skrb za zdravje svojih čebel, druga – nič manjša – pa skrb za varnost in kakovost pridelanih čebeljih pridelkov …
 
BRANE BORŠTNIK: KRMLJENJE ČEBEL S SLADKORNO RAZTOPINO V PLASTENKAH
Kot terenski svetovalec opažam, da čedalje več čebelarjev uporablja za krmljenje čebel s sladkorno raztopino plastenke. Ob tem pa imajo nekateri kar precej težav, saj je na tržišču veliko oblik plastičnih steklenic in temu primerno tudi raznih izvedb pitalnikov, na katere se steklenica povezne …
 
PETER PODGORŠEK, EVA CUKJATI, MAJA SMODIŠ ŠKERL IN JANEZ PREŠERN: REZULTATI VZREJNE DEJAVNOSTI V LETU 2017
Tudi v letu 2017 je vzrejo začelo nekaj novih vzrejevalcev, nekaj jih je vzrejo opustilo, skupaj pa jih je vzrejalo 33. V uporabi sta dve plemenilni postaji rodovniških matic (Luče in Rog-Ponikve). Delovna skupina za potrjevanje vzrejališč je pregledala vsa vzrejališča in ocenila mirnost čebel na satju, strnjenost zalege in obarvanost obročkov zadka. Izmed 235 družin je zbrala vzorce čebel, na podlagi katerih je bil izmerjen kubitalni indeks in ugotovljena morebitna nosemavost …
 
DR. RALPH BÜCHLER: DESETKANJE VAROJ S POMOČJO VZREJE
Ugotovitve modernih raziskav so optimistične – ciljana odbira čebel, z izdatneje izraženim čistilnim nagonom v povezavi z varojami t.i. na varoje senzitivna higiena (VSH) bi lahko pripeljala v že nekaj generacijah do čebel odpornih na varoje, oz. pri katerih bi se varoje lahko le omejeno razmnoževale. Kako je mogoče zanesljivo izmeriti omenjeni VSH-vedenje, opisuje dr. Ralph Büchler na osnovi večletnih, s poskusi pridobljenih podatkov …
 
DR. CLAUDIA GARRIDO: VAROJA NI ENAKA VAROJI
Ali je na pohodu nova vrsta varoj? Varoje predstavljajo evropskim čebelarjem že približno 40 let velik problem. Zajedavec je izvorno zajedal azijsko čebelo (Apis cerana), ki pa je poleg te »gostila« še drugo vrsto varoj, z imenom Varroa jacobsoni (»naša« varoja se s celim imenom imenuje Varroa destructor). V. jacobsoni je sicer občasno zašla iz družin azijskih čebel v družine tam živečih zahodnih medonosnih čebel, vendar se v le-teh doslej ni mogla razmnoževati. Sedaj pa se na Papui Novi Gvineji pojavljajo družine evropskih medonosnih čebel, v katerih se ta – druga vrsta varoj očitno lahko uspešno razmnožuje …
 
DR. ANDREJ GOGALA: GRAEFFEJEVA OPNARKA (COLLETES GRAEFFEI)
Graeffejeve opnarke so bile znanstveno opisane leta 1900 po primerkih, ki jih je pri Tolminu našel švicarski entomolog Eduard Graeffe, zaposlen v Trstu. Pri nas obiskujejo le cvetove poleti cvetočega lepega luka (Allium pulchellum) …
 
FRANC ŠIVIC: NOVICE IZ SVETA
NEMČIJA – Vsako leto se zberejo predstavniki nemških čebelarskih institutov in poročajo o rezultatih  aziskav s področja čebelarstva. Letos so se zbrali v mestu Koblenz …
 
DR. STANISLAV KAPUN: ČEBELARJEVA OPRAVILA V SEPTEMBRU
V mesecu septembru se čebelje družine intenzivno pripravljajo na zimo. Zato mora čebelar narediti vse, da bo šla družina dobro pripravljena v zimo. V septembrskem nasvetu vam bom opisal in podal naše izkušnje in priporočila za pripravo čebeljih družin na zimo. Kronološko bom nanizal dejavnosti, ki jih izvajamo ta čas v Čebelarstvu Kapun. V svojem čebelarstvu v mesecu septembru naredimo zadnji večji pregled čebeljih družin, pri čemer izvajamo opravila, opisana v nadaljevanju …
Arhiv objave