Slovenski čebelarSlovenski čebelar 6-2017
29.05.2017
KAZALO
 
UVODNIK
Matej Levstek
IZ ZNANOSTI IN PRAKSE
Janez Gregori: Kranjska čebela in svetovni dan biodiverzitete, 22. maj
Dr. Peter Kozmus: Kdaj menjati matico
Dr. Maja Smodiš Škerl: Pot do zanesljive oprašitve matic čiste kranjske čebele
Mitja Zupančič: Pogoji in zahteve za uspešno ekološko čebelarjenje v Sloveniji
Dr. Andrej Gogala: Črna zidarka (Megachile parietina)
Tanja Magdič: Kakšno ceno postaviti za čebelje pridelke?
DELO ČEBELARJA
Jože Sever: Čebelarjeva opravila v juniju
IZ ČEBELARSKIH DRUŠTEV
OBVESTILA ČZS
OGLASI
V SPOMIN
 
IZ VSEBINE
 
JANEZ GREGORI: KRANJSKA ČEBELA IN SVETOVNI DAN BIODIVERZITETE, 22. MAJ
Po odmevni konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju leta 1992 v Rio de Janeiru, na kateri so sprejeli tudi deklaracijo o ohranjanju naravnega okolja, se je začelo pogosteje govoriti in razmišljati o biodiverziteti, o njenem ključnem pomenu pri razumevanju medsebojnih odnosov v živem svetu. Poleg izraza biodiverziteta (bios = življenje; diversa = razno, raznoterosti) za isti pojem uporabljamo tudi soznačnici biotska raznovrstnost (biotičen = življenjski, ki se tiče življenja) in biotska pestrost. S temi izrazi se vse več srečujemo tudi v čebelarskem besedovanju. In kaj pomenijo …
 
DR. PETER KOZMUS: KDAJ MENJATI MATICO
V čebelji družini so zelo pomembne DELAVKE,
ki v družini opravljajo glavnino vsega dela, in TROTI, ki preko poletja oprašujejo matice, vendar je v vsaki čebelji družini najpomembnejša in nenadomestljiva MATICA. Od nje in od trotov, ki so jo oprašili, je odvisno, kakšno družino bomo imeli in ali bo družina izpolnjevala naša pričakovanja …
 
DR. MAJA SMODIŠ ŠKERL: POT DO ZANESLJIVE OPRAŠITVE MATIC ČISTE KRANJSKE ČEBELE
Pri vzreji matic čiste kranjske čebele je med drugim zelo pomembno, kako poskrbimo za parjenje z odbranimi troti. Gre za ukrep izjemnega pomena, ki pa je redkeje dovolj zanesljiv. Za doseganje uspešne paritve moramo biti pozorni na naslednja dejstva …
 
MITJA ZUPANČIČ: POGOJI IN ZAHTEVE ZA USPEŠNO EKOLOŠKO ČEBELARJENJE V SLOVENIJI
V SČ 4/2017 smo opozorili na možnost ekoloških čebelarjev, da uporabijo namenska sredstva iz PRP 2014-2020 in ukrepa ekološkega kmetovanja/čebelarjenja. Seveda se ob tem mnogim, ki še niste vključeni v ekološko čebelarjenje, poraja vprašanje, kakšne pogoje je treba izpolnjevati, da ste upravičeni do koriščenja teh sredstev, kot tudi tistim, ki ste že vključeni, kaj je treba ob osnovnih zahtevah za ekološko čebelarjenje še izpolnjevati, da uspešno pridobite vsako leto sredstva, namenjena razvoju in spodbudi ekološkega čebelarjenja. Na omenjeni vprašanji želimo odgovoriti v nadaljevanju in s tem razjasniti marsikatero dilemo, ki je lahko vzrok, da še niste vstopili v ekološko čebelarjenje oziroma niste oddali vloge za pridobivanje omenjenih sredstev …
 
DR. ANDREJ GOGALA: ČRNA ZIDARKA (MEGACHILE PARIETINA)
Med hojo po peščenih poteh na Krasu, drugod na Primorskem in tudi ponekod v Alpah lahko opazimo črne, od 16 do 18 mm velike čebele, ki na poteh nabirajo pesek za gradnjo svojih gnezd. Iz peska z dodatkom izločka iz svojih žlez na skalah gradijo celice, v katere znosijo pelod in medičino s cvetov in odložijo jajčece …
 
TANJA MAGDIČ: KAKŠNO CENO POSTAVITI ZA ČEBELJE PRIDELKE?
Čebelarji smo večkrat pred dilemo, katera cena je tista prava, ki jo lahko postavimo za čebelje pridelke. Preden se lotimo prodaje na trgu, je prav, da poznamo nekaj osnov glede postavitve cene in si odgovorimo na osnovna vprašanja …
 
JOŽE SEVER: ČEBELARJEVA OPRAVILA V JUNIJU
Junij je mesec gozdnih paš – upam, da tudi letos. Čebele, ki so na prevozni enoti, takoj po akacijevi paši prepeljem na gozdno, nekoliko višje v hrib, in tam, če gozdne paše ne bo, počakam na lipo. Večkrat sem že omenjal točenje, a ga podrobneje nisem opisal, kar sledi sedaj …
 
Arhiv objave