Slovenski čebelarSlovenski čebelar 12-2017
28.11.2017
KAZALO

UVODNIK
Franc Šivic
ZDRAVJE ČEBEL
Alenka Jurić, dr. vet. med.: Preverjanje odpada varoj po zimskem zdravljenju pri čebeljih družinah
IZ ZNANOSTI IN PRAKSE
Mag. Andreja Kandolf Borovšak, Aleksander Mikuš in Tomaž Svete: Vosek, primeren za izdelavo satnic
Vlado Auguštin: Strokovna razprava o ponarejenosti čebeljega voska
Tanja Magdič: Označevanje stojnice in čebeljih pridelkov in izdelkov iz čebeljih pridelkov
Nataša Lilek: Označevanje medu glede na kraj pridelave
Dr. Susan Cobey in Stanislav Plut: Vtisi o kranjski čebeli z obiska v Sloveniji
Aleš Bozovičar: Merjenje in izračunavanje kubitalnega indeksa pri čebelah
Prof. dr. Robert Brus: Izjemna medovita drevesa na Slovenskem (I. del)
Zasl. prof. dr. Andrej Šalehar: Kranjske čebele z Gorenjske na prvi čebelarski šoli na Dunaju?
Vlado Auguštin in Franc Šivic: Nekaj utrinkov s kongresa Apimondie 2017 v Carigradu
Marko Borko in Franc Šivic: Novice iz sveta
DELO ČEBELARJA
Jože Sever: Čebelarjeva opravila v decembru
IZ ČEBELARSKIH DRUŠTEV
OBVESTILA ČZS
OGLASI
V SPOMIN
 
IZ VSEBINE
 
ALENKA JURIĆ, DR. VET. MED.: PREVERJANJE ODPADA VAROJ PO ZIMSKEM ZDRAVLJENJU PRI ČEBELJIH DRUŽINAH
Zimsko zdravljenje čebeljih družin proti varozi moramo opraviti čim prej, to je že v novembru ali decembru. S pravočasnim in učinkovitim zdravljenjem se čebele razbremenijo varoj in drugih patogenov, kar ugodno vpliva na njihovo zdravje in dolgoživost. Pri natančni uporabi zdravila pri čebeljih družinah brez zalege se lahko pričakuje približno 95-% učinkovitost zdravljenja. Na podlagi števila odmrlih varoj po zadnjem zdravljenju lahko izračunamo število varoj, ki je ostalo v čebelji družini. …
 
MAG. ANDREJA KANDOLF BOROVŠAK, ALEKSANDER MIKUŠ IN TOMAŽ SVETE: VOSEK, PRIMEREN ZA IZDELAVO SATNIC
Potrošniki medu so vse zahtevnejši v medu ne pričakujejo nobenih ostankov zdravil. Da bomo lahko ponudili med brez ostankov, je poleg tega, da dosledno upoštevamo navodila veterinarjev ter proizvajalcev zdravil, treba skrbeti tudi za redno menjavo satja. Če je vosek, ki je namenjen pridobivanju medu, onesnažen z akaricidi, zdravili, ki jih uporabljamo za zatiranje varoj, se lahko ti znajdejo tudi v medu in drugih čebeljih pridelkih …
 
VLADO AUGUŠTIN: STROKOVNA RAZPRAVA O PONAREJENOSTI ČEBELJEGA VOSKA
ČZS, JSSČ, je v sredo, 18. oktobra 2017, ob 17. Uri v Centru biotehnike in turizma Grm Novo mesto organizirala strokovno razpravo o kakovosti opreme za pridobivanje čebeljega voska in problematiki njegove ponarejenosti …
 
TANJA MAGDIČ: OZNAČEVANJE STOJNICE IN ČEBELJIH PRIDELKOV IN IZDELKOV IZ ČEBELJIH PRIDELKOV
Smo v času, ko je prodaja čebeljih pridelkov in izdelkov iz čebeljih pridelkov na vrhuncu. Številni čebelarji jih tržijo na stojnicah ob različnih dogodkih ali lokalnih tržnicah. Poleg zakonskih predpisov, ki urejajo označevanje pridelkov in izdelkov, obstajajo predpisi, ki urejajo označevanje na stojnici. Na stojnici morata biti navedena ime kmetije (čebelarstva) in njen naslov …
 
NATAŠA LILEK: OZNAČEVANJE MEDU GLEDE NA KRAJ PRIDELAVE
Med, ki ga čebelarji damo v prodajo, mora biti pravilno označen. Poleg tega, da čebelarji poznamo splošno zakonodajo glede označevanja živil (Uredba 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, Pravilnik o količinah predpakiranih živil, Pravilnik o Slovenskem medu z zaščiteno geografsko označbo), moramo poznati tudi Pravilnik o medu, ki določa izraze za poimenovanje našega pridelka …
 
DR. SUSAN COBEY IN STANISLAV PLUT: VTISI O KRANJSKI ČEBELI Z OBISKA V SLOVENIJI
22. junija letos je bila s pomočjo dr. Aleša Gregorca na delovnem obisku Slovenije ameriška ekipa iz Univerze Washington State, na čelu z dr. Susan Cobey. Z njo so bili še prof. dr. Walter Shep pard, dr. Brandon Hopkins in Jackie Park-Burris, ena izmed večjih vzrejevalk matic v Kaliforniji. Dr. Susan Cobey je vodilna strokovnjakinja s področja umetne oprašitve čebeljih matic, zato smo skupaj s čebelarskim oddelkom Kmetijskega inštituta Slovenije (KIS) želeli čim bolj izkoristiti njen obisk in na neposreden način pridobiti čim več znanja in koristnih informacij. Po končanem obisku sem jo zaprosil, da zapiše vtise z obiska v Sloveniji, ki jih sedaj objavljamo. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki ste pomagali pri izvedbi obiska in pripravi prispevka …
 
ALEŠ BOZOVIČAR: MERJENJE IN IZRAČUNAVANJE KUBITALNEGA INDEKSA PRI ČEBELAH
Kranjsko čebelo oz. kranjsko sivko (Apis mellifera carnica) uvrščamo v jugovzhodno evropsko skupino čebel. To je čebela z izrazito dolgim rilčkom in v primerjavi z drugimi podvrstami precej temna. Na oprsju ima rjavkaste dlačice, obročki na zadku pa so usnjeno rjave barve z včasih nakazanimi svetlejšimi pegami na prvem obročku. Med čebelarji je zelo priljubljena in je druga najbolj razširjenja podvrsta čebel na svetu, takoj za italijansko čebelo (Apis mellifera ligustica) …
 
PROF. DR. ROBERT BRUS: IZJEMNA MEDOVITA DREVESA NA SLOVENSKEM (I. DEL)
Drevesa so najmogočnejša živa bitja na Zemlji in drevo je človeku od nekdaj predstavljalo simbol življenja. Zaradi dolge življenjske dobe je drevo edino živo bitje, ki povezuje človeške generacije, izjemna drevesa pa so tista, ki pri ljudeh zbujajo še posebno občudovanje in spoštovanje. Med človekom in drevesom se je skozi zgodovino spletla posebna vez, človek je drevesa sadil, negoval in varoval zaradi uporabne vrednosti, estetskih vidikov in verovanja. Izjemna drevesa so od nekdaj ponos dobrih gospodarjev, ki so jih ohranili skozi več rodov in s tem pokazali svoj posebni odnos do narave …
 
ZASL. PROF. DR. ANDREJ ŠALEHAR: KRANJSKE ČEBELE Z GORENJSKE NA PRVI ČEBELARSKI ŠOLI NA DUNAJU?
V številnih slovenskih in tujih objavah je o prvi čebelarski šoli v Augartnu na Dunaju, ki jo je ustanovila leta 1769 cesarica Marija Terezija in ki je začela izvajati pouk spomladi leta 1770, veliko napisanega. Redkokdaj pa najdemo v teh zapisih podatke, koliko čebelnih panjev s čebelami so imeli v šolskem čebelnjaku in od kje so jih dobili. Na ta vprašanja bomo iskali odgovore v tem sestavku …
 
VLADO AUGUŠTIN IN FRANC ŠIVIC: NEKAJ UTRINKOV S KONGRESA APIMONDIE 2017 V CARIGRADU
Od 29. septembra do 4. oktobra 2017 je v Carigradu potekal 45. kongres Apimondie. Zaznamovalo ga je, da je bilo prisotnih zelo malo razstavljavcev in predavateljev iz Evrope in ZDA. Razlog za to tiči v napetem političnem položaju v Turčiji in bližini Sirije in Iraka, kjer smo priča oboroženim spopadom. Kljub odsotnosti poznanih strokovnjakov iz čebelarstva je bilo na letošnji Apimondii kar nekaj predavanj, ki se jih je splačalo poslušati. Povzetke posameznih predavanj in novosti z razstave objavljamo v nadaljevanju …
 
MARKO BORKO IN FRANC ŠIVIC: NOVICE IZ SVETA
NEMČIJA - Konec aprila 2017 so na Poljskem registrirali insekticid za zaščito rastlin – oljne ogrščice –, imenovan Lumiposa, proizvajalca Du Pont z učinkovino ciantraniliprol …
ŠVICA - Raziskovalci z Univerze Neuchâtel so v 200 vzorcih medu z vsega sveta iskali ostanke neonikotinoidov in v dveh tretjinah vzorcev našli ostanke teh nevarnih sredstev za zaščito rastlin (FFS) …
 
JOŽE SEVER: ČEBELARJEVA OPRAVILA V DECEMBRU
V tem mesecu razen ogledov in obveznega zdravljenja pri čebelah nekih velikih del ni. Družine hočejo mir in tega jim zagotovimo. So pa druga dela, ki spadajo k čebelarstvu in so zelo pomembna, vendar jih med mesečnimi navodili težko najdemo predvsem zato, ker to niso posegi v čebeljo družino, ampak opravila z medom po točenju ter organizirana društvena dejavnost čebelarjev …
Arhiv objave