Slovenski čebelarSlovenski čebelar 3-2018
26.02.2018
KAZALO
 
UVODNIK
Dr. Metka Pislak Ocepek
OBVESTILA ČZS
ZDRAVJE ČEBEL
Suzana Skerbiš, dr. vet. med. in mag. Vida Lešnik, dr. vet. med.: Splošno o hudi gnilobi – klinični znaki in prepoznavanje bolezni
Alenka Žugelj, dr. vet. med. in Jerica Vreček Šulgaj, dr. vet. med.: Povzročitelj in laboratorijska diagnostika hude gnilobe čebelje zalege
Anita Vraničar Novak, dr. vet. med.: Ravnanje ob sumu na hudo gnilobo čebelje zalege
Alenka Jurić, dr. vet. med.: Sanacija žarišča pri hudi gnilobi čebelje zalege – sodelovanje med veterinarji in čebelarji
Alenka Jurić, dr. vet. med.: Sanacija območja pri pojavu hude gnilobe čebelje zalege
Mag. Ivo Planinc: Izobraževanje čebelarjev o boleznih čebelje družine
Dr. Metka Pislak Ocepek in Lucija Žvokelj: Huda gniloba čebelje zalege v Sloveniji
Janez Gregori: Dobra praksa obvladovanja hude gnilobe
Brane Borštnik: Dobro sodelovanje čebelarjev ob izbruhu hude gnilobe
Janez Gregori: Kaj so nekoč v čebelarskih knjigah pisali o hudi gnilobi čebelje zalege
Dr. Ulrike Riessberger-Gallé: V iskanju zdravila za hudo gnilobo
IZ ZNANOSTI IN PRAKSE
Franc Šivic: Novice iz sveta
DELO ČEBELARJA
Dr. Stanislav Kapun: Čebelarjeva opravila v marcu
OBVESTILA ČZS
OGLASI
V SPOMIN
 
IZ VSEBINE
 
SUZANA SKERBIŠ, DR. VET. MED. IN MAG. VIDA LEŠNIK, DR. VET. MED.: SPLOŠNO O HUDI GNILOBI – KLINIČNI ZNAKI IN PREPOZNAVANJE BOLEZNI
preČebeljim
družinam grozijo številni patogeni organizmi: paraziti, bakterije, glive in virusi, ki pomenijo veliko nevarnost za njihovo zdravje. Ker imajo čebele pomembno vlogo pri opraševanju kmetijskih rastlin, dejavniki, ki vplivajo na njihovo zdravje, posredno vplivajo tudi na kmetijstvo. Huda gniloba čebelje zalege je ena najpomembnejših in najnevarnejših bolezni čebelje družine, ki povzroči smrt in propad čebeljih ličink, prav tako pa predstavlja potencialno nevarnost za odmrtje celotne družine. Povzročitelj je bakterija Paenibacillus larvae (prvič jo je leta 1906 dokazal White), bolezen pa je razširjena po celem svetu in se pojavlja, kjer koli so prisotne čebele …
 
ALENKA ŽUGELJ, DR. VET. MED. IN JERICA VREČEK ŠULGAJ, DR. VET. MED.: POVZROČITELJ IN LABORATORIJSKA DIAGNOSTIKA HUDE GNILOBE ČEBELJE ZALEGE
Huda gniloba čebelje zalege (HGČZ) je najnevarnejša bakterijska bolezen čebel. Povzroča jo sporogena po Gramu pozitivna bakterija Paenibacillus larvae (P. larvae). Bakterija ima obliko ravne ali rahlo ukrivljene paličke zaobljenih robov. Z molekularno metodo ERIC PCR so ugotovili, da se povzročitelj bolezni pojavlja v štirih biološko pomembnih genotipih ERIC I, II, III in IV. Genotipi se med seboj razlikujejo tudi v virulenci. V kliničnih izbruhih bolezni po svetu se pojavljata samo genotipa ERIC I in ERIC II, medtem ko genotipov ERIC III in IV ne ugotavljajo v izbruhih bolezni, sta pa shranjena v mednarodni zbirki bakterijskih kultur …
 
ANITA VRANIČAR NOVAK, DR. VET. MED.: RAVNANJE OB SUMU NA HUDO GNILOBO ČEBELJE ZALEGE
Čebelar mora od zgodnje pomladi do jeseni spremljati razvoj svojih čebeljih družin. Pred čebelnjakom spremlja izlet čebel, v panjih pa redno, najmanj enkrat mesečno, pregleduje sate v plodišču. Če opazi značilne spremembe na zalegi, mora nemudoma obvestiti pristojnega veterinarja VF NVI …
 
ALENKA JURIĆ, DR. VET. MED.: SANACIJA ŽARIŠČA PRI HUDI GNILOBI ČEBELJE ZALEGE – SODELOVANJE MED VETERINARJI IN ČEBELARJI
Sanacija žarišča se začne po tem, ko je bila huda gnilobe čebelje zalege uradno potrjena, in sicer na podlagi Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege (Pestis apium) (Ur. l. RS, št. 119/06, št. 30/07) in osebne odločbe čebelarju, ki jo je izdal uradni veterinar UVHVVR. V odločbi je med drugim upoštevan pisni predlog veterinarja VF NVI o sanaciji žarišča, uničenju oziroma pretresanju čebeljih družin ter načinu dezinfekcije izpraznjenih panjev, opreme, pripomočkov in čebelnjaka, ki ga je podal veterinar VF NVI po lastni strokovni presoji neposredno po zaključku kliničnega pregleda …
 
ALENKA JURIĆ, DR. VET. MED.: SANACIJA OBMOČJA PRI POJAVU HUDE GNILOBE ČEBELJE ZALEGE
Ob pojavu hude gnilobe čebelje zalege izda uradni veterinar UVHVVR tudi odločbo o zapori oz. prepovedi prometa s čebelami in obveznem veterinarskem kliničnem pregledu vseh čebelnjakov in čebeljih družin na okuženem in ogroženem območju v polmeru najmanj treh km od okuženega čebelnjaka oz. v preletni razdalji čebel. S to odločbo seznani čebelarje s pomočjo območnih čebelarskih društev in širšo javnost na krajevno običajen način (oglasna deska na sedežu občine, v kateri je žarišče). V primeru ugotovljenih novih pojavov bolezni na območju se kužni krog razširi, čemur sledijo dopolnilne odločbe za sanacijo območja …
 
MAG. IVO PLANINC: IZOBRAŽEVANJE ČEBELARJEV O BOLEZNIH ČEBELJE DRUŽINE
Za uspešno rejo živali je poleg poznavanja različnih tehnologij pomembno tudi poznavanje osnov zdravstvenega varstva živali. Izobraževanja morajo biti dostopna vsem zainteresiranim in s strani izvajalca podana na vsem razumljiv način. Potreben pa je tudi interes s strani uporabnikov, rejcev. Vsak rejec živali se mora zavedati, da je odgovoren za svoje živali. Izobraževanje ni samo pravica, je tudi dolžnost …
 
DR. METKA PISLAK OCEPEK IN LUCIJA ŽVOKELJ: HUDA GNILOBA ČEBELJE ZALEGE V SLOVENIJI
Hudo gnilobo čebelje zalege v Sloveniji zatiramo po zakonu, na osnovi Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege (Pestis apium) (Ur. l. RS, 119/2006). Kljub strogim ukrepom ob izbruhu pa bolezen že stoletja ostaja težava v čebelarstvu ne le pri nas, ampak po vsem svetu …
 
JANEZ GREGORI: DOBRA PRAKSA OBVLADOVANJA HUDE GNILOBE
Stisnilo me je v želodcu, ko sem sredi septembra 2014 dobil obvestilo, da je bil na območju ČD Kranjska Gora odkrit primer hude gnilobe. Kar čebelarji pomnimo in kar smo se v preteklosti pogovarjali s svojimi čebelarskimi predniki, se kaj takega še ni primerilo. Ni bilo časa za jadikovanje, treba je bilo takoj ukrepati …
 
BRANE BORŠTNIK: DOBRO SODELOVANJE ČEBELARJEV OB IZBRUHU HUDE GNILOBE
Huda gniloba je kužna bolezen, ki se zatira skladno z zakonodajo in ki od čebelarja zahteva veliko dela, doslednosti, potrpljenja, natančnosti in dobrega opazovanja čebelje zalege. Vse to zahteva tudi ustrezno znanje in sodelovanje med čebelarji, veterinarji in inšpekcijskimi službami. Ob izbruhu hude gnilobe je dobro sodelovanje vseh čebelarjev, tudi nečlanov društva, eden izmed osnovnih pogojev za čimprejšnjo sanacijo okuženega območja in odpravo zapore prometa s čebelami, ki jo izda ustrezna strokovna služba …
 
JANEZ GREGORI: KAJ SO NEKOČ V ČEBELARSKIH KNJIGAH PISALI O HUDI GNILOBI ČEBELJE ZALEGE
Med najhujše nadloge slovenskega čebelarstva sodi bolezen huda gniloba čebelje zalege, ki nam je nikakor ne uspe ukrotiti, nasprotno, pojavljajo se vedno nova žarišča. Ker nas zanima, kako so se s to boleznijo spopadali naši predniki in kakšen odnos so imeli do nje, smo pogledali v čebelarske knjige, ki so pri nas orale ledino na tem področju in se trudile narediti umne čebelarje …
 
DR. ULRIKE RIESSBERGER-GALLÉ: V ISKANJU ZDRAVILA ZA HUDO GNILOBO
Troje znanstvenikov z Univerze Karla Franza v Gradcu je odkrilo snov, ki učinkovito deluje zoper povzročitelja najhujše bolezni čebelje zalege …
 
FRANC ŠIVIC: NOVICE IZ SVETA
NEMČIJA - Razprave o tem, ali naprava za zatiranje varoj z visokimi frekvencami pod imenom Varroa-Killer-Sound deluje ali ne, se v nemškem čebelarskem tisku in na internetu nadaljujejo. Čeprav je dr. Gerhard Liebig s svojimi poskusi dokazal, da ni nikakršnega učinka te naprave na smrtnost varoj, trdi njen konstruktor in čebelarski mojster Rainer Krüger nasprotno. Zato so se na čebelarskem inštitutu v Veitshöchheimu odločili …
 
DR. STANISLAV KAPUN: ČEBELARJEVA OPRAVILA V MARCU
Marca čebelarji izzimljamo čebelje družine. Okoli 10. marca v nižinskih območjih Slovenije že zagotovo vemo, kako uspešno smo čebelje družine zazimili. Namreč po tem datumu se le redko zgodi, da odmre še kakšna čebelja družina. Na višje ležečih območjih je lahko okoli 10. marca še prisotna zima. In glede na to, da letos zima ne skopari s snegom, bomo v višje ležečih območjih izzimljali čebelje družine dejansko po jožefovem. Da nam čebelje družine ne bi odmrle zaradi pomanjkanja hrane, jim jo dodamo …
Arhiv objave