Uredba – čebelarstvo 2017-2019


Čebelarska zveza Slovenije v okviru Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017-2019 izvajala več ukrepov.


Aplikativna naloga karakterizacije čebeljih pridelkov ter vpliv postopkov obdelave in shranjevanja cvetnega prahu na njegovo kemijsko in mikrobiološko sestavo
Poročilo 2017 
Poročilo 2018

Aplikativna naloga vpliva tehnologije čebelarjenja na čebelje družine in kakovost medu
Poročilo 2017
Poročilo 2018


Usposabljanja in izobraževanja o čebelarjenju
Poročilo 2017
Poročilo 2018

Spodbujanje osnovne odbire in menjave čebeljih matic
Poročilo 2017
Poročilo 2018

Analize čebeljih pridelkov
Poročilo 2017
Poročilo 2018