Certificiranje ponudnikov čebelarskega turizma


Čebelarska zveza Slovenije si prizadeva za razvoj in uveljavitev čebelarske turistične ponudbe, ki postaja redna ponudba slovenskega turizma.

 

V ta program se lahko vključijo vsi zainteresirani čebelarji, ki se že ukvarjajo s čebelarsko turistično ponudbo in tudi tisti, ki to načrtujejo.

 

V letošnjem letu nadaljujemo s programom certificiranja ponudnikov čebelarskega turizma. V ta program se lahko vključijo vsi zainteresirani čebelarji, ki se že ukvarjajo s čebelarsko turistično ponudbo in tudi tisti, ki to načrtujejo.

 

Za vse zainteresirane čebelarje - ponudnike čebelarskega turizma vabimo, da na naslov ČZS posredujejo predpisano pisno izjavo o sodelovanju v programu certificiranja ponudnikov čebelarskega turizma, do vključno 1. septembra 2017. Za več informacij smo vam na voljo na e- naslovu: matej.mandelj@czs.si .

Pisna izjava