Čebelarski krožki


Eden glavnih pomenov javne svetovalne službe v čebelarstvu je tudi informiranje in oblikovanje pozitivnega odnosa splošne javnosti, zlasti mladih, do kulture čebelarstva, tradicije in ohranjanja narave.

Javna svetovalna služba v čebelarstvu s pomočjo mentorjev organizira čebelarske krožke, na katerih mladim predstavlja mnoge pomembne teme, jih seznanja z osnovami čebelarjenja in motivira za nadaljnje delo v čebelarstvu. V krožkih spoznavajo načine dejavnega varovanja in ohranjanja naravnega okolja ter medsebojno povezanost vpliva okolja in človekovih dejavnosti na njihovo zdravje.

Čebelarski krožki tako delujejo na osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji. Delujejo po učnem načrtu za nižjo ali višjo skupino. 

Seznam čebelarskih krožkov po mentorjih in osnovnih šolah - seznam krožkov, ki deluje po enotnem učnem načrtu pod okriljem  ČZS, JSSČ in seznam drugih krožkov o katerih smo prejeli informacijo, da delujejo.

1.
POLEPŠAJMO ČEBELAM DOMOVANJE IN SPOZNAJMO ČEBELARJE - NATEČAJ ZA POSLIKAVO PANJSKIH KONČNIC: Poslikana panjska končnica je ime, ki se uporablja za poslikano deščico na čelu čebeljega panja. Tovrstna ljudska umetnost je značilna za Slovenijo. Najstarejše ohranjene poslikane panjske končnice izvirajo iz sredine 18. stoletja. Slike na panjskih končnicah imajo različne motive, tako nabožne kot motive iz vsakdanjega življenja. Čebelarji so jih nameščali na svoje panje, da bi jih med seboj ločili, razširjeno pa je tudi verovanje, da svetniški motivi varujejo čebele.
Namen natečaja »Polepšajmo čebelam domovanje in spoznajmo čebelarje« je, da poslikane panjske končnice izpod rok otrok ne končajo v skladiščih ampak, da se pritrdijo na panje slovenskih čebelarjev. Na takšen način bodo otroci simbolično posvojili čebeljo družino ter navezali konkretne stike s čebelarjem. Panjske končnice izhajajo iz naše bogate kulturne dediščine, ki jo bomo s sodelovanjem na natečaju ohranjali še naprej in na naše čebelje panje ponovno pripeljali pridih naših prednikov in zanimive motive izpod otroških rok.
OSNOVNI POGOJI SODELOVANJA:
- Natečaj se začne 17. 11. 2017 (dan Slovenske hrane in Tradicionalnega slovenskega zajtrka) objavljen bo na spletni strani ČZS in posredovan na e naslove slovenskih OŠ;
- Na natečaju lahko sodelujejo učenci iz 2. triade OŠ (4., 5. in 6. razred) ali učenci, ki obiskujejo čebelarske krožke;
- Panjska končnica mora biti lesena deščica, dimenzij 28 x 13 x 1,5 cm;
- Za poslikavo se lahko uporabi katerakoli slikarska tehnika;
- Panjske končnice bodo pritrjene na čebelje panje, zato se priporoča zaščita motiva z barvo za les;
- Natečaj se zaključi 15. 3. 2018, do tega datuma morajo vse sodelujoče osnovne šole posredovati na e naslov natasa.lilek@czs.sinaziv in naslov šole in število ustvarjenih panjskih končnic;
- Po zaključku natečaja in sporočenem podatku o številu panjskih končnic bomo organizirali z lokalnimi čebelarji srečanje, ki bo potekalo 20. 4. 2017 (dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev);
- Učenec katerega panjska končnica bo pritrjena na čebelji panj bo simbolično posvojil čebeljo družino.
Veseli bomo povratnih informacij iz srečanj s čebelarji pri predaji in pritrditvi panjskih končnic na čebelje panje. Objavili jih bomo na naši spletni strani. Za vse dodatne informacije nam lahko pišete na elektronski naslov natasa.lilek@czs.si ali pokličete na telefonsko številko 01/729 61 29.

2.
POPRAVKI UČBENIKA IN DELOVNEGA ZVEZKA ČEBELA SE PREDSTAVI: Na posvetu mentorjev na 40. TMČ je bilo podana pobuda, da se naj se učbenik in delovni zvezek popravite, kjer se pojavljajo napake. Popravki se bodo upoštevali ob prvem prihodnjem ponatisu učbenika in delovnega zvezka. Pri tem prosimo vse mentorje za sodelovanje, da zato sproti sporočate morebitne napake, ki jih opazite na e-naslov g. Borka.

3.
LICENCIRANJE MENTORJEV ČEBELARSKIH KROŽKOV: Pravilnik o čebelarskih krožkih določa, da so mentorji čebelarskih krožkov lahko, bodisi čebelarji praktiki s smislom in motivacijo za poučevanje krožkarjev, bodisi pedagoški delavci šol oz. organizacij, v okviru katerih poteka čebelarski krožek, s smislom in motivacijo za poučevanje krožkarjev. Mentorji čebelarskih krožkov s katerimi sodeluje ČZS in jih podpira, morajo imeti licenco ČZS za vodenje čebelarskih krožkov. Licenco ČZS za vodenje čebelarskih krožkov lahko pridobi mentor, ki izpolnjuje naslednje pogoje: čebelarska usposobljenost, pedagoška usposobljenost, obvlada slovenski jezik. Mentor čebelarskega krožka je dolžan izpolniti pogoje in pridobiti licenco za vodenje čebelarskega krožka najkasneje v dveh letih od začetka vodenja čebelarskega krožka. Mentorji, ki še niste prejeli licence, se za izpeljavo postopka licenciranja obrnite na g. Borka, 01/729 61 14.

4.
TEKMOVANJE MLADIH ČEBELARJEV LETA 2018, 2019, 2020, ...: V maju 2016 smo dobili pisno potrditev, da bo državno tekmovanje mladih čebelarjev leta 2018 potekalo v Krškem in sicer 5. maja 2018. Zahvala gre Čebelarskemu društvu Krško in Osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško, ki je sprejelo soorganizacijo tekmovanja.
Za organizacijo TMČ v letih 2019, 2020, … nismo prejeli še nobene uradne pisne vloge, zato razpis za organizacijo TMČ ostaja odprt in vabimo vse možne soorganizatorje, še posebej tiste, ki so do sedaj interes že izrazili ustno, da le tega čim prej potrdijo s pisno vlogo. Več podatkov o pogojih organizacije TMČ dobite pri g. Marku Borku./pokryvala/

5.
SET ZA PRVO POMOČ PRI PIKIH ČEBEL, za potrebe čebelarskih krožkov, kot je bilo sklenjeno na septembrskem posvetu z mentorji, je že dobavljen na ČZS in s tem tudi na razpolago mentorjem, da jih prevzamete za vaše čebelarske krožke. Prevzem je možen na ČZS v rednem delovnem času oz. po predhodnem dogovoru s svetovalcem specialistom na terenskih lokacijah JSSČ. Pri prevzemu se na prevzemnem seznamu podpiše in navede datum prevzema.

6.
NAVODILO V PRIMERU UPORABE SETA ZA PRVO POMOČ: V primeru, da se v čebelarskem krožku dejansko uporabi set za prvo pomoč, se mora takšen dogodek zabeležiti v dnevniku za čebelarske krožke (datum, ime in priimek oskrbljenih oseb, dodaten opis ostalih okoliščin).
 

GRADIVA ZA MENTORJE:

INTERAKTIVNI UČBENIK ČEBELA SE PREDSTAVI – spletna različica
DELOVNI ZVEZEK ČEBELA SE PREDSTAVI – spletna različica
Navodilo za uporabo učnega načrta
Učni načrt – nižja stopnja
Učni načrt – višja stopnja
Vprašanja nižja skupina
Vprašanja srednja skupina
Vprašanja višja skupina 
Podatkovna baza medovitih rastlin IMYB – SLO DODATEK
Obrazec – poročanje ČZS
Obvestilo staršem
Navodila ob piku žuželke
Čebelji pik
Zdravljenje anafilaksije
Dnevnik za vodenje čebelarskih krožkov
Ukrepanje v primeru čebeljega pika in nudenje prve pomoči
Mikroskopiranje - anatomija čebele
Mikroskopiranje - cvetni prah
Slikovni sati - 10 satov
Slikovni sati - nadgradnja 5 satov
Izhodišča za pripravo dneva dejavnosti na osnovni šoli - čebelarstvo
Pedagoško-andragoško usposabljanje 2017 – gradivo (Učinkovito posredovanje znanja – Hedvika Dermol Hvala)​
Sheme višje kakovosti
Prepoznavanje medu
Dopolnitev učbenika Čebela se predstavi – medovite rastline in povzročitelji medenja
Kratki posnetki ICYB iz Češke v angleškem jeziku: "Kako organizirati čebelarski krožek"
360 stopinjski posnetki čebel za pametne telefone
Uporaba spletne aplikacije eČebelar