Pravilniki ČZS


 
a) Pravila
Pravila Čebelarske zveze Slovenije
 
b) Pravilniki
Pravilnik o odlikovanjih, priznanjih in nagradah
Pravilnik za slovenski med z zaščiteno geografsko označbo
Pravilnik za kozarec za čebelje pridelke/izdelke slovenskega porekla o uporabi kozarca za čebelje pridelke in izdelke in čebeljih pridelkov slovenskega porekla
Pravilnik o uporabi prapora
Pravilnik o delovanju sklada za pomoč pri financiranju posameznih projektov s področja čebelarstva
Pravilnik o podeljevanju priznanj na področju vzreje čebeljih matic (Apis mellifera carnica) 
Pravilnik o oblikovanju in delovanju sekcije ponudnikov čebelarskega turizma
Pravilnik o delovnih razmerjih, organiziranosti in sistematizaciji delovnih mest
Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
Pravilnik o pravicah in obveznostih preskuševalcev medu
 
c) Poslovniki
Poslovnik o delu upravnega odbora Čebelarske zveze Slovenije
Poslovnik o delu sveta priznane rejske organizacije za kranjsko čebelo Čebelarske zveze Slovenije (PRO).
 
d) Ostali akti in programi
Čebelarski kodeks
Rejski program za kranjsko čebelo (Apis mellifera carnica, Pollman 1879)
Tehnični opis – Svečane obleke slovenskih čebelarjev
 
Rezultati natečaja - Šivamo otroški kostum "ČEBELICA SIVKA"
- Kroj in osnovna navodila za izdelavo (Zmagovalni kostum - za vrtce)
- Kroj in osnovna navodila za izdelavo (maskota1 za 2 do 4 leta)
- Kroj in osnovna navodila za izdelavo (maskota1 za 5 do 7 let)
- Kroj in osnovna navodila za izdelavo (maskota1 za 8 do 10 let)
- Kroj in osnovna navodila za izdelavo (maskota2 za 2 do 4 leta)
- Risbe čebelice sivke, ki so jih narisali otroci za natečaj